Вивчення якісного складу книжкового фонду відділу книгозберігання (розділ УДК 550.83 Техніка та методи геофізичної розвідки)

Знання обсягу, складу та використання наявних документів фонду завжди було одним з найголовніших завдань бібліотеки.
За період з січня по березень 2011 р. у відділі книгозберігання аналізувалося використання книжкового фонду, а саме його розділу УДК 550.832 Геофізичні методи дослідження свердловини. Каротаж.
Метою дослідження було з’ясувати:
1. Якими виданнями необхідно доукомплектувати даний розділ та які відреставрувати примірники.
2. Чи є потреба у вилученні літератури з фонду і з якої причини.
За допомогою книжкових формулярів здійснювався збір інформації про видачу документів. Були також розроблені статистичні таблиці, графи яких були розподілені по роках видань. За час дослідження було переглянуто 146 назв.
Характеризуючи даний розділ за мовною ознакою, можна зробити такий висновок: переважає література російською мовою (141 назва) і лише 5 назв складає україномовна література.
Вивчення типологічного складу фонду певного розділу показало, що більшу частину фонду складає виробнича література – 39,7%; навчальна – 33,6%; наукова – 15,7%; довідкова – 6,8%; нормативно-виробнича – 2,7%.
Книжковий фонд розділу включає видання різних років: від 1955р. до 2010р. Статистичний аналіз літератури за роками видань дозволив зробити висновок, що друковані видання 80-х років складають – 42,5%;
70-х років – 35,6%;
90-х років – 10,3%;
2000-2010 р. – 8,9%;
50-60 років – 2,7 %.
Загальний склад фонду видно з діаграми (рис. 1).

nauk_1.jpg

Рисунок 1 - Склад фонду розділу УДК 550.832 за роками видань

Якщо брати до уваги конкретний рік видання, то найбільше літератури 1982 року (7,5%). А видань нових років (2005, 2007, 2008, 2009 рр.) немає зовсім.
Аналіз року видання дозволив з’ясувати розподіл попиту на новішу і старішу літературу. Допоміг визначити, якими документами на теперішній час більше користуються читачі.
Якщо взяти книговидачу з 2000р. по 2010р., то найбільший процент замовлених видань припадає на літературу 80-х років – 46,8%, 70-х років – 29,5%, 90-х років – 15,4%, 2000-2010 рр. – 8,3% (потрібно взяти до уваги, що видань 2000-2010рр. всього 13 назв). Загальну картину книговидачі показано у вигляді діаграми (рис. 2).

nauk_2.jpg

Рисунок 2 - Книговидача літератури з фонду розділу УДК 550.832 за період 2000-2010рр. (за роками видань)

В процесі дослідження було виявлено найчастіше запитувані документи в 2010 році :
1 Кузнецов, Г. С. Геофизические методы котроля разработки нефтяных и газовых месторождений : учеб. / Г. С. Кузнецов, Е. И. Леонтьев, Р. А. Резванов. – М. : Недра, 1991. – 223 с.

2 Хуснуллин, М. Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов / М. Х. Хуснуллин. – М. : Недра, 1989. – 190 с.

3 Геофизические исследования скважин : учеб. / В. М. Добрынин, Б. Ю. Вендельштейн, Р. А. Резванов, А. Н. Африкян. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2004. – 400 с. : ил. – Бібліогр.: с.387-389.

4 Ивакин, Б. Н. Акустический метод исследования скважин / Б. Н. Ивакин, Е. Карус, О. Л. Кузнецов. – М. : Недра, 1978. – 320 с.

Аналіз використання фонду відповідного розділу дозволив вивчити не тільки його активну частину, а й виявити ті видання, які мало використовуються або не використовуються в навчальному процесі:

1 Автоматизированная обработка данных геофизических и геолого-технологических исследований нефтегазоразведочных скважин и подсчет запасов нефти и газа с применением ЭВМ : сборник статей / Яценко Г.Г., ред. – Калинин : Союзпромгеофизика, 1989. – 126 с.

2 Комплексная аппаратура для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин : обзор заруб. лит. / С. К. Балуев, Н. В. Исхакова, В. Н. Тарасов, О. А. Терегулов. – М. : ВНИИОЭНГ, 1975. – 72 с. – (Нефтегазовая геология и геофизика).

3 Зверев, Г. Н. Методика моделирования аппаратуры и зондов индукционного каротажа на вычислительных машинах : обзор / Г. Н. Зверев, К. Л. Санто, Э. П. Зверева. – М. : ВИЭМС, 1973. – 53 с. : ил.5. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика).

4 Методические рекомендации по применению ядерно-геофизических методов каротажа на месторождениях бокситов. – М. : ВНИИЯГГ, 1972. – 88 с. – Бібліогр.: с.83-88.

5 Миронов, С. А. Управление качеством геофизических исследований скважин. / С. А. Миронов. – М. : Недра, 1988. – 142 с.

6 Опыт работы управления геологии Киргизской ССР по применению ядерно-геофизических методов опробования руд олова, ртути и сурьмы в скважинах и порошковых пробах / А. В. Афанасьев, В. А. Ерхов, Ю. Я. Копытов [и др.]. – М. : ВИЭМС, 1973. – 15 с. – (Библиотечка передового опыта).

7 Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах. – М. : ООО Изд-во ГЕРС, 1999. – 68 с.

8 Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 153-39.0-047-00. – М. : ООО Изд-во ГЕРС, 2000. – 130 с.

9 Сборник руководящих документов. РД 153-39.0-064-00-нормы времени, РД 153-39.0065-00-элементные сметные нормы, РД 153-39.00-066-00-единичные расценки на геофизич. услуги в горизонтальных скважинах, пробуренных на нефть и газ. – М. : Мин-во енергетики РФ, 2001. – 260 с.

Проведене дослідження показало:
- потребу в доукомплектуванні фонду розділу УДК 550.832 новою україномовною літературою останніх років видання;
- необхідність сканування найбільш запитуваних видань з метою збереження активної частини фонду та задоволення читацьких потреб.
Беручи до уваги формування якісного складу книжкового фонду, діяльність бібліотеки буде спрямована на зменшення пасивної частини фонду, враховуючи результати вивчення даного розділу.

В процесі дослідження було виявлено найчастіше запитувані документи в 2010 році :
1 Кузнецов, Г. С. Геофизические методы котроля разработки нефтяных и газовых месторождений : учеб. / Г. С. Кузнецов, Е. И. Леонтьев, Р. А. Резванов. – М. : Недра, 1991. – 223 с.

2 Хуснуллин, М. Х. Геофизические методы контроля разработки нефтяных пластов / М. Х. Хуснуллин. – М. : Недра, 1989. – 190 с.

3 Геофизические исследования скважин : учеб. / В. М. Добрынин, Б. Ю. Вендельштейн, Р. А. Резванов, А. Н. Африкян. – М. : РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2004. – 400 с. : ил. – Бібліогр.: с.387-389.

4 Ивакин, Б. Н. Акустический метод исследования скважин / Б. Н. Ивакин, Е. Карус, О. Л. Кузнецов. – М. : Недра, 1978. – 320 с.

Аналіз використання фонду відповідного розділу дозволив вивчити не тільки його активну частину, а й виявити ті видання, які мало використовуються або не використовуються в навчальному процесі:

1 Автоматизированная обработка данных геофизических и геолого-технологических исследований нефтегазоразведочных скважин и подсчет запасов нефти и газа с применением ЭВМ : сборник статей / Яценко Г.Г., ред. – Калинин : Союзпромгеофизика, 1989. – 126 с.

2 Комплексная аппаратура для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин : обзор заруб. лит. / С. К. Балуев, Н. В. Исхакова, В. Н. Тарасов, О. А. Терегулов. – М. : ВНИИОЭНГ, 1975. – 72 с. – (Нефтегазовая геология и геофизика).

3 Зверев, Г. Н. Методика моделирования аппаратуры и зондов индукционного каротажа на вычислительных машинах : обзор / Г. Н. Зверев, К. Л. Санто, Э. П. Зверева. – М. : ВИЭМС, 1973. – 53 с. : ил.5. – (Региональная, разведочная и промысловая геофизика).

4 Методические рекомендации по применению ядерно-геофизических методов каротажа на месторождениях бокситов. – М. : ВНИИЯГГ, 1972. – 88 с. – Бібліогр.: с.83-88.

5 Миронов, С. А. Управление качеством геофизических исследований скважин. / С. А. Миронов. – М. : Недра, 1988. – 142 с.

6 Опыт работы управления геологии Киргизской ССР по применению ядерно-геофизических методов опробования руд олова, ртути и сурьмы в скважинах и порошковых пробах / А. В. Афанасьев, В. А. Ерхов, Ю. Я. Копытов [и др.]. – М. : ВИЭМС, 1973. – 15 с. – (Библиотечка передового опыта).

7 Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах. – М. : ООО Изд-во ГЕРС, 1999. – 68 с.

8 Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений. РД 153-39.0-047-00. – М. : ООО Изд-во ГЕРС, 2000. – 130 с.

9 Сборник руководящих документов. РД 153-39.0-064-00-нормы времени, РД 153-39.0065-00-элементные сметные нормы, РД 153-39.00-066-00-единичные расценки на геофизич. услуги в горизонтальных скважинах, пробуренных на нефть и газ. – М. : Мин-во енергетики РФ, 2001. – 260 с.

Проведене дослідження показало:
- потребу в доукомплектуванні фонду розділу УДК 550.832 новою україномовною літературою останніх років видання;
- необхідність сканування найбільш запитуваних видань з метою збереження активної частини фонду та задоволення читацьких потреб.
Беручи до уваги формування якісного складу книжкового фонду, діяльність бібліотеки буде спрямована на зменшення пасивної частини фонду, враховуючи результати вивчення даного розділу.