Управління бібліотечним фондом та фінансування бібліотеки університету в сучасних економічних умовах

Cуспільне визнання і авторитет бібліотеки визначаються багатством та якістю бібліотечних ресурсів. Розвиток інформаційної інфраструктури на базі бібліотек вищих навчальних закладів із застосуванням нових технологій включає вдосконалення системи поповнення бібліотечних фондів Основною метою формування фонду бібліотеки вишу є досягнення відповідності його тематики і складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. Найважливішою складовою формування фонду є його комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів, викладачів, фахівців педагогічного профілю.

socrat2.jpg

Саме це питання і стало основним в обговоренні проведення семінару «Управління бібліотечним фондом та фінансування бібліотеки університету в сучасних економічних умовах» на засіданні секції з питань формування та збереження фондів в Науковій бібліотеці Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Особливість комплектування фонду книгозбірні – це його поповнення документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету. На політику формування фондів бібліотеки сьогодні впливає не тільки скорочення асигнувань бібліотекам, а й такі фактори, як інфляція і пов’язане з нею зростання цін на твори друку. Придбання книг за тендером ускладнює процес закупівлі і робить неможливим своєчасне й повне комплектування фондів бібліотеки.

socrat2.jpg

Тому важливу роль в організації комплектування бібліотечного фонду відіграє зв’язок бібліотеки з кафедрами ВНЗ. Пріоритетними у комплектуванні фондів навчальною та методичною літературою є нововведені навчальні дисципліни та спеціальності, а також дисципліни кафедр, які акредитуються. На даний час головним джерелом комплектуванння фонду бібліотеки є отримана безоплатно література.

Фонд бібліотеки за ці роки значно поповнився за рахунок дарованих видань викладачами та студентами університету, проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу». Шляхом книгообміну надходять видання від інших вишів України (за 2015р. отримано 519 прим.). Оцінювання книжкових та інших видань здійснюється відповідно до нормативно-правових документів.

В цілому робота семінару дозволила підсумувати зроблене, поділитися накопиченим досвідом і на основі даної інформації визначитись кожній з бібліотек (науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, бібліотека медичного національного університету) з проблемами та пріоритетами в цьому напрямку роботи.