Соціологічні дослідження в НТБ

Нинішні соціально-економічні умови ставлять перед науково-технічною бібліотекою актуальні завдання – визначення нових соціальних орієнтирів та належного місця у системі забезпечення і максимального задоволення інформаційних, освітніх, культурних запитів і потреб користувачів. Зміни характеру взаємовідносин з користувачами, зміцнення зв’язків з навчальним процесом та науковою діяльністю університету зумовлюють необхідність підвищення якості надання послуг бібліотекою. І бібліотекарю, який сьогодні за суттю уже і вихователь, і психолог, щоб бути конкурентоспроможним у своєму середовищі, потрібно оволодівати основами ще однієї суміжної професії – соціолога, та інтегрувати її в свою професійну діяльність.

Стратегічний розвиток кожної бібліотеки повинен базуватися на глибоко науковому підході. А розробка і реалізація нових форм інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів неможливі без проведення наукових, соціологічних та моніторингових досліджень. Щоб оптимізувати діяльність книгозбірні, максимально наблизивши її до сучасних умов, можливо тільки, вивчаючи сучасний стан роботи бібліотеки. Саме на це націлені соціологічні бібліотекознавчі дослідження, які постійно застосовуються у Науково-технічній бібліотеці (НТБ) університету.

Мета даного оглядово-аналітичного збірника – ознайомлення з результатами соціологічних досліджень, які проводилися бібліотекою з 2008 року. Матеріал згрупований за розділами, кожний з яких присвячено конкретному виду соціологічних досліджень (розвідувальні, описові, аналітичні). Комплексна держбюджетна тема «Основні напрямки діяльності науково-технічної бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів університету та паливно-енергетичного комплексу України» є досить різноплановою та масштабною, тому інформація про виконання цього дослідження подається в окремому розділі. Деякі матеріали видання супроводжуються фотоматеріалами та ілюстраціями (діаграми, схеми, таблиці). Список використаної літератури складається не тільки з джерел, які містять теоретичний матеріал з питань соціології, а й звіти НТБ про виконані соціологічні дослідження.

Завантажити документ