Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства"

ПЕРЕЛІК ДОПОВІДЕЙ:


 1. Айвазян О.Б
  ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ

 2. Бакуменко Л. Г.
  МОЛОДЬ І КНИГА: РЕАЛІЇ ТА МАЙБУТНЄ

 3. Бігусяк М. В., Гуцуляк О. Б.
  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
 4. Білоус В.С.
  ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 5. Боляк О. М.
  КАДРОВА ПОЛІТИКА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У 70-80-Х РОКАХ ХХ СТ.

 6. Голиш Г. М.
  ПІДГОТОВКА ДО ДРУКУ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ (з досвіду роботи)

 7. Горбань Ю. І.
  ОЦИФРУВАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКіМ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 8. Демчина Л І.
  СИСТЕМНА ЄДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КАДРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

 9. Дербеньова Л.В.
  ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ТА ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

 10. Довгань О.В.
  ВИДАННЯ НАКККіМ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ: ШЛЯХ У СВІТОВУ ПРАКТИКУ

 11. Дубик С.О., Онисько Г.Я., Шкодзінський О.К.
  АБІС Koha ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ПРОСТОРУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

 12. Єпіфанова О.В., Савельєва В.В
  РОБОТА БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

 13. Железняк І. О.
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ СумДПУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

 14. Іванійчук Т. Ю.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 15. Ігнатюк М. В.
  ПРОБЛЕМИ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КРИЗИ: ПРО ЩО НЕ БУДЕ СКАЗАНО В МАНІФЕСТІ УБА

 16. Кіщак Т.С.
  ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ТА АСПІРАНТІВ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ВНЗ

 17. Кобітович Ю.В.
  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-САЙТУ БІБЛІОТЕКИ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ

 18. Козак Л.В.
  НАОЧНА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ КУЛЬТУРНО- ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

 19. Колесникова Т.О.
  ЦИФРОВІ СЕРВІСИ БІБЛІОТЕК ВНЗ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ

 20. Кравчук Н.М.
  ВІД ОНОВЛЕННЯ ЗНАНЬ – ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

 21. Крива А.В., Перелигіна В.Є.
  ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО РЕПОЗИТОРІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 22. Левченко Н.П.
  ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ НА РЕЙТИНГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 23. Лук'яненко В. В.
  ВЕБ-САЙТ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКіМ : АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 24. Матвійчук О.Є., Зотова В.А.
  ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА: ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

 25. Мельник М.І.
  БІБЛІОТЕКА – ОСЕРЕДОК ОСВІТИ І РОЗВИТКУ

 26. Мельничук Г.-А. Б.
  НОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЧИТАННЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 27. Ніколаєнко Н. М.
  УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

 28. Олейник С. В., Стрихар І. Я.
  ФОНД РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА)

 29. Пасмор Н.П., Шахова С.А.
  УНІКАЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕПОЗИТАРІЇВ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ УЧЕНИХ У СВІТОВУ Е-SCIENCE

 30. Пилип Я.А.
  СУЧАСНІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ (з досвіду роботи)

 31. Пинда Л. А.
  ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РІДКІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИДАНЬ ХVІІІ – ХІХ СТОЛІТЬ

 32. Подрезова М. О.
  ВІДКРИТИЙ ДОСТУП – РУХ OPEN ACCES ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 33. Прокопчук В. С.
  ФУНДАМЕНТАЛЬНА БІБЛІОТЕКА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ЛИСТУВАННІ РЕКТОРА ІВАНА ОГІЄНКА

 34. Рибка Л. А.
  ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОРИСТУВАЧІВ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КНУКіМ

 35. Ріжко Р. Л.
  ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ: БІБЛІОТЕЧНА ЖУРНАЛІСТИКА

 36. Селезінка С. М.
  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ

 37. Стисло Т. Р.
  ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК

 38. Тачинська О. Б.
  ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ТРАДИЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ

 39. Фігель О. М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ «ACTA DIURNA»

 40. Циганок О.М.
  РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО КНИГИ ТА ЧИТАННЯ – ОСНОВНА СКЛАДОВА РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

 41. Цимбалюк С.Я., Добрянська Н.Б.
  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ

 42. Ширєнкова-Білійчук А. О.
  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСІВ В БІБЛІОТЕКАХ ВНЗ

 43. Шкира О. І.
  ХАРАКТЕР МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В БІБЛІОТЕЧНОМУ ПРОСТОРІ

 44. Шкурко О.П.
  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НТБ НАУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СМЯ

 45. Шкутник І. М., Шестопалова О. В.
  БІБЛІОТЕКА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: ТЕХНОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ

 46. Ястремська Л.Ю.
  КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 47. Якуніна Н.В.
  «БІБЛІОТЕКИ ВНЗ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»


  Матеріали презентацій

1. Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА


2. Білоус В.С.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


3. Іваничук Т.Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


4. Ігнатюк М.В.
ПРОБЛЕМИ БІБЛІОТЕЧНО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КРИЗИ: ПРО ЩО НЕ БУДЕ СКАЗАНО В МАНІФЕСТІ УБА


5. Єпіфанова О.В., Савельєва В.В
РОБОТА БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ


6. Кіщак Т.С.
НАОЧНА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ КНИГИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ КУЛЬТУРНО- ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ


7. Козак Л.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ТА АСПІРАНТІВ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ВНЗ


8. Колесникова Т.О.
ЦИФРОВІ СЕРВІСИ БІБЛІОТЕК ВНЗ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ


9. Кравчук Н.М.
ВІД ОНОВЛЕННЯ ЗНАНЬ - ДО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ


10. Лаврентій Р.
ПРОМОЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЯК СПОСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ


11. Левченко Н.П.
ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ НА РЕЙТИНГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


12. Мельник М.І.
БІБЛІОТЕКА – ОСЕРЕДОК ОСВІТИ І РОЗВИТКУ


13. Ніколаєнко Н. М.
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН


14. Пинда Л. А.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РІДКІСНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИДАНЬ ХVІІІ – ХІХ СТОЛІТЬ


15. Татарин М.М.
КУЛЬТУРНО – ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ” ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА


16. Фігель О. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ «ACTA DIURNA»


17. Шкурко О.П.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НТБ НАУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СМЯ


18. Цимбалюк С.Я., Добрянська Н.Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ


19. Якуніна Н.В.
БІБЛІОТЕКИ ВНЗ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ