Іванов Олександр Васильович


Іванов, Олександр Васильович
Раціональне рішення при ремонтних роботах технологічного устаткування газопроводів в блочно-комплектному виконанні : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 26.06.13 / О. В. Іванов. - Івано-Франківськ, 2013. - 154 с. : іл., рис., табл. - 143-154.

Розробка раціональних рішень при ремонтних роботах технологічного устаткування в блочно-комплектному виконанні та підвищення ефективності експлуатації об'єктів систем трубопровідного транспорту газу шляхом вибору раціональних стратегій технічного обслуговування.
Основними задачами, поставленими і вирішеними в даній роботі, є:
- аналіз особливостей застосування блочно-комплектного устаткування в газотранспортній системі;
- дослідження стратегій і рішення задач оптимізації технічного
обслуговування блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів;
- аналітичні дослідження для оптимізації критеріїв техніко-економічної експлуатації блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів на основі розробленої математичної моделі;
- експериментально-промислові дослідження ефективності методів ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів на базі ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз».
Об'єкт дослідження - процеси відновлення устаткування магістральних газопроводів.
Предмет дослідження - формування ієрархічних стратегій технічного обслуговування сукупності блочно-комплектних об'єктів, а також ефективності їх ремонту.

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОГО УСТАТКУВАННЯ В МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДАХ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Трансукраїнська система газопроводів та її основні характеристики
1.2 Характеристика об'єктів обслуговування газотранспортної системи на базі УМГ «Прикарпаттрансгаз»
1.3 Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс»
1.4 Особливості задач оптимального проектування блочно-комплектного устаткування
1.5 Огляд і аналіз літературних джерел по даній тематиці
1.6 Постановка задач досліджень

РОЗДІЛ 2.
ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
2.1 Аналіз існуючих стратегій обслуговування технологічного устаткування магістральних газопроводів
2.2 Вибір показників ефективності стратегій технічного обслуговування і ремонту блочно-комплектних об'єктів газотранспортних систем
2.3 Оптимізація системи обслуговування компресорних станцій магістральних газопроводів і розробка стратегій технічного обслуговування з урахуванням особливостей блочно-комплектного устаткування
2.4 Розробка методології вибору раціональних стратегій технічного обслуговування і ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів
2.5 Висновки по другому розділу

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТІВ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
3.1 Оцінка ефективності стратегій технічного обслуговування відокремленого блочно-комплектного об'єкту магістрального газопроводу
3.2 Дослідження раціональних стратегій обслуговування для структурних схем відокремленого блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів
3.3. Вибір стратегії технічного обслуговування складних блочно-комплектних об'єктів магістральних газопроводів
3.4. Технічне обслуговування блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів при обмеженій інформації
3.5 Висновки по третьому розділу

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ РЕМОНТУ БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОГО
УСТАТКУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
4.1 Організація ремонту основного технологічного устаткування магістральних газопроводів
4.2 Аналіз розрахункових схем розбиття блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів на вибір раціональних стратегій обслуговування
4.3. Вибір місця ремонту вузлів і агрегатів блочно-комплектного устаткування при різних стратегіях обслуговування
4.4 Розробка методик розрахунків показників надійності систем і мінімізація середніх питомих затрат на ремонт та планування кількості технічних обслуговувань магістральних газопроводів
4.4.1 Комплексна галузева методика «Типові розрахунки показників надійності систем газонафтопостачання»
4.4.2 Комплексна галузева методика «Мінімізація середніх питомих витрат на ремонт та планування кількості технічних обслуговувань газотранспортних систем»
4.5 Висновки по четвертому розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ