Інформаційне забезпечення освіти і науки: вимоги часу

У статті розглянуто інформаційне забезпечення користувачів науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, поєднання традиційних методів із новітніми інформаційними технологіями, взаємодія бібліотеки та інформаційно-освітнього середовища університету.

Сьогодні, в умовах реалізації нової стратегії сучасної освіти, відбуваються кардинальні суспільні зміни, які супроводжуються глобальними інтеграційними процесами в різних сферах. Виконання непростих і відповідальних завдань реформування вищої освіти, вироблення новітньої методології всього комплексу науково-дослідної роботи та навчально-виховного процесу потребує безпосередньої участі вишівських бібліотек, які завжди були і є центрами інтегрованого інформаційного забезпечення навчального і наукового процесів, обміну інформацією, надання інформаційних послуг.

Інформаційне забезпечення (тобто процес задоволення інформаційних потреб користувачів) з метою отримання освіти, забезпечення наукових досліджень та здійснення різних форм професійної викладацької діяльності, посідає важливе місце серед системо- утворюючих факторів вищої освіти. Інформаційне забезпечення вищої освіти є основною функцією бібліотек вищих навчальних закладів, зокрема і науково-технічної бібліотеки (НТБ) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Бібліотека з максимальною повнотою поєднує традиційні методи роботи з сучасними інформаційними технологіями: ефективним використанням комп’ютерних технологій, спеціалізованих веб-сайтів та електронних баз даних, що допоможе забезпечити широкий доступ користувачів до освітніх ресурсів.

Завантажити повну версію