Бібліотека ВНЗ та її роль в забезпеченні навчального та наукового процесів за оцінкою викладачів

Вузівську бібліотеку часто називають інформаційним центром закладу освіти. Та не дивлячись на різноманітні її визначення, бібліотека дійсно займає особливе місце в університеті тому що являє собою інформаційну основу науково-освітнього та виховного процесів. І її роль зростає, особливо сьогодні – в зв’язку з модернізацією та інформатизацією вищої освіти, підвищеним попитом на освітні послуги. В цих умовах будь-яка бібліотека зобов’язана оперативно реагувати на запити, вимоги, побажання користувачів, а також постійно підвищувати рівень професійної компетентності своїх працівників.

Перспективи впровадження інноваційних інформаційних послуг вузівської бібліотеки мають ґрунтуватися на інформаційних потребах користувачів, інформацію про які можна отримати завдяки соціологічним методам дослідження, зокрема, опитування читацької аудиторії. В останні роки подібні дослідження є особливо актуальними. Бібліотека отримує об’єктивну картину стану бібліотечного обслуговування, де чітко видно прорахунки в роботі, а в деяких випадках й серйозні проблеми, які необхідно вирішувати оперативно. Крім того, читацька думка часто допомагає керівництву визначити коло найбільш важливих питань, а також напрацювати стратегію подальшого розвитку бібліотеки.

Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ періодично проводила вивчення читацької аудиторії. Це були різні категорії користувачів. Так, в 2003-2004 роках проводилося в три етапи анкетування студентів, викладачів, аспірантів на тему «Як вас обслуговують на абонементах та в читальних залах науково-технічної бібліотеки?»; в 2009р. – анкетування серед студентів 4-х курсів денної форми навчання (майбутніх бакалаврів) з питань інформаційного забезпечення паливно-енергетичного комплексу України; в 2010р. та 2011рр.– соціологічне опитування студентів заочної форми навчання та студентів, які навчаються згідно вимог Болонської декларації з питань оцінювання якості бібліотечних послуг. Також в 2011р. було проведено анкетування «Бібліотека – основний центр отримання інформації для студентів першого курсу» з студентами газонафтопромислового факультету.

Завантажити повну версію