Звіт обласного методичного об’єднання за 2015 рік

Основним напрямком стратегії розвитку бібліотек вищого навчального закладу (ВНЗ) обласного методичного об’єднання (МО) у 2015 році було досягнення високого рівня якості бібліотечних послуг для забезпечення навчання і наукових досліджень студентів та науковців університету за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій.

Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ, як методичний центр обласного методичного об’єднання, спрямовувала свою діяльність на запровадження сучасних інноваційних ідей в контексті традиційних форм та методів роботи бібліотек задля того, щоб бібліотеки відповідали зростаючим вимогам сьогодення та потребам користувачів. Використовувалися різні форми та методи роботи: підвищення кваліфікації, організація семінарів, практикумів, надання консультацій, довідок та ін. Надавалися консультативні допомоги бібліотекам методичного об’єднання, зокрема з питань поповнення та зберігання бібліотечних фондів, удосконалення інформаційних технологій та використання традиційних, пошук нових форм роботи з користувачами.

Проведено такі засідання обласного методичного об’єднання:

Web-сайт як засіб формування іміджу бібліотеки: сучасний стан, можливості застосування.
(на базі науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ);

Функціонування електронної бібліотеки повнотекстових видань і авторське право.
( на базі Наукової бібліотека ПНУ ім. Стефаника);

Автоматизація бібліотечних процесів у відділі обслуговування користувачів бібліотеки ІФНМУ: досягнення та перспективи.
(на базі Бібліотеки національного медичного університету).

Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі сфери людського життя новітніх інформаційних технологій спонукали бібліотеки якісно змінювати свою діяльність, перетворюватись із простого “місця видачі книги” на інформаційні центри. Активне впровадження сучасних технологій сприяло створенню нової інформаційної інфраструктури, в бібліотеках відведено роль посередника між інформаційними ресурсами та користувачем. Веб-сайти дають виняткову можливість бібліотекам розширювати свою діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, створюючи собі позитивний імідж.

Сьогодні в епоху «суспільства знань» сайт науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ став платформою для комунікації між користувачем та бібліотекою та дав можливість доступу до інформації у будь-якому місці та в будь-який час. Засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, яке відбулося в науково-технічній бібліотеці університету, носило назву «Web-сайт як засіб формування іміджу бібліотеки: сучасний стан, можливості застосування».

1zvitmo2015.jpg

Було проаналізовано низку показників, а саме: відвідування, загальна кількість переглянутих сторінок, кількість переглянутих сторінок за одне відвідування, середній час перебування на сайті, показник відмов, нові відвідування. А також акцентувалася увага на кількості звернень на сайт науково-технічної бібліотеки у географічному аспекті та використаних бібліотечних сторінок. Аналіз здійснювався за період з 2012 по 2014 роки.

Аналіз ефективності сайту науково-технічної бібліотеки свідчив про те, що сайт набрав популярності не тільки серед користувачів вищих навчальних закладів, але також був затребуваним і серед сторонніх користувачів. Цьому сприяло постійне оновлення інформації на сайті, відкриття нових розділів та рубрик.

В обговоренні даного питання взяли участь фахівці інших бібліотек (наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, бібліотека національного медичного університету). Змістовна зустріч та професійне спілкування колег при проведенні засідання обласного методичного об’єднання збагатили учасників досвідом та новими ідеями.

Електронна бібліотека є невід’ємною частиною бібліотеки і сприяє підвищенню рівня навчального процесу, інформаційно підтримує навчальний процес та навчальну роботу в університеті. Це впорядкована колекція різнорідних цифрових документів ( в тому числі книг ), забезпечена засобами навігації та пошуку. Створення повнотекстової бази даних електронних документів – це один із напрямків роботи, над яким працювала Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. На базі книгозбірні згідно плану відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Функціонування електронної бібліотеки повнотекстових видань і авторське право». База даних повнотекстових видань електронної бібліотеки університету є власним продуктом. Контент складається з документів, які читалися у локальній мережі, тобто в електронному читальному залі, комп’ютерних класах університету, на автоматизованих робочих місцях у віддалених читальних залах. Електронна бібліотека нараховує близько 4 тис. документів Користувач попереджений про заборону копіювання та тиражування. Електронні ресурси зберігаються на сервері бібліотеки у форматі PDF.

2zvitmo2015.jpg

На засіданні активну участь в обговоренні даного питання взяли представники Науково-технічної бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету, які поділилися своїм досвідом.

В умовах активного використання інформаційних технологій, розвитку комунікаційних мереж, розширення спектру бібліотечно-інформаційних послуг актуальним залишається питання забезпечення відповідного рівня обслуговування користувачів. Існування сучасного світу неможливе без використання розвинутої структури інформаційних технологій.

Завдяки впровадження автоматизованої програми «УФД/Бібліотека», в бібліотеці Івано-Франківського національного медичного університету відбулися зміни в традиційному обслуговуванні користувачів. 27 листопада 2015 року на базі книгозбірні згідно плану відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Автоматизація бібліотечних процесів у відділі обслуговування користувачів бібліотеки ІФНМУ: досягнення та перспективи».

Продумавши увесь технологічний ланцюг роботи, співробітники відділу з великою зацікавленістю та ентузіазмом розпочали роботу з переходу на нову технологію обслуговування читачів.Перехід на електронну форму обслуговування користувачів передувала велика підготовча робота:

- оволодіння співробітниками комп’ютерною грамотністю;
- внесення в електронний каталог, бібліотечного фонду і в першу чергу його активної частини;
- придбання необхідної техніки та автоматизація робочих місць;
- штрих кодування літератури.

3zvitmo2015.jpg

В автоматизованому режимі обслуговувалися студенти лікувального, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. В книгозбірні застосовувалася гібридна технологія обслуговування, тобто проводився облік традиційними формами і через комп’ютер. В основу такого рішення лягли ідеї збереження інформації про книговидачу у разі виникнення технічних чи мереживних проблем. Є вільний, безкоштовний доступ до Інтернету. Читачі мали можливість безкоштовно скористатись програмою HINARI, створеною ВООЗ спільно з провідними світовими видавництвами. Програма дозволяла отримати доступ до одного з найбільших світових зібрань медичної літератури. Як показала практика, для проведення комплексних змін технологічного середовища необхідне сучасне програмне та технічне забезпечення, підготовлений до змін персонал і, безумовно, спланована і ретельно продумана організація роботи по створенню бібліотечних процесів.

Професійне спілкування з колегами-фахівцями науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ та Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника вселяла впевненість в подальшому використовувати технічні можливості автоматизованої програми «УФД/Бібліотека», яка б дозволила поетапно позбавити фахівців бібліотеки рутинної праці, а користувачам – створювати ефективний і комфортний сервіс у пошуку інформації.

З метою обміну досвідом та підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів, була організована робота міжвузівських секцій. При створенні системи заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів бібліотек методичного об’єднання враховувалися конкретні умови своєї роботи, специфіка й можливості. Створення такої системи підвищення кваліфікації є максимально диференційована та здатна до вдосконалення.

Так за звітний рік відбулись засідання секцій:

- з питань формування та збереження фондів:
семінар-практикум: «Комплексний підхід до вивчення бібліотечного фонду: практичні аспекти»;
(Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ)

- консультація з питань бібліотечного маркетингу:
«Грантова політика бібліотеки».
(Наукова бібліотека ПНУ ім. Стефаника)

- з питань обслуговування користувачів:
семінар «Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ».
(Бібліотека національного медичного університету).

- з питань інформаційних технологій:
практикум «Автоматизація процесу списання літератури в бібліотеці ІФНМУ».
(Бібліотека національного медичного університету).

Бібліотечний фонд є основою роботи будь-якої бібліотеки і являє собою зібрання різних документів, підібране відповідно до профілю бібліотеки її завдань, інтересів і запитів читачів, організоване певним чином та зберігається тривалий час для повного, якісного й оперативного використання.

Стан та використання книжкового фонду було і є найважливішим в діяльності науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ. Постійно вивчалося питання про активність використання окремих розділів фонду та їх відповідність вимогам сучасного користувача. Тому на професійному рівні відбулося чергове засідання секції з питань формування та збереження фондів , в рамках якої був проведений семінар-практикум «Комплексний підхід до вивчення бібліотечного фонду:практичні аспекти».

У відділі книгозберігання було представлено результати дослідження «Аналіз використання фонду соціально-економічної літератури відділу книгозберігання», який є частиною основного фонду відділу.

4zvitmo2015.jpg

Отримані дані заносилися до заздалегідь розроблених таблиць, були складені графіки та діаграми. На основі зібраних даних був зроблений статистичний аналіз складу фонду та його використання, що дозволив виявити не тільки загальну картину книговидачі, а й інтенсивність використання окремих галузевих частин фонду. Вивчення співвідношення галузевої структури книговидачі показало, що серед основних інформаційних джерел найбільш використовувалася економічна література.

В цілому робота семінару-практикуму дозволила підсумувати зроблене, поділитися накопиченим досвідом і на основі даної інформації визначитись кожній з бібліотек (наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, бібліотека медичного національного університету) з проблемами та пріоритетами в цьому напрямку роботи. Зроблені висновки та пропозиції, які прозвучали на засіданні секції будуть враховані в подальшій роботі бібліотек об’єднання.

Сьогодні бібліотеки займають провідні позиції у вирішенні глобальних завдань побудови інформаційного суспільства. Книгозбірні активно впроваджують в свою роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі. Проектна діяльність наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету є одним із важливих напрямів її роботи.

Вже немає потреби доводити комусь, наскільки важлива для бібліотеки участь у різних професійних і грантових конкурсах. Адже, у першу чергу, це можливість одержання додаткових фінансових засобів, активізації творчої активності, підвищення професійного рівня. Крім того, активізація програмно-проектної діяльності дозволила сконцентрувати увагу на найбільш насущних проблемах, виділяти й розвивати головні напрямки діяльності, зауважив у виступі «Грантова політика бібліотеки» Гуцуляк Олег Борисович, заступник директора бібліотеки з наукової роботи в рамках засідання секції з питань формування та збереження фондів.

Проектна діяльність в бібліотеці ПНУ ім. В. Стефаника розпочалась в 2015 р. саме з участі у щорічному конкурсі на «Стипендіальну програму в 2015/2016 н. р. у галузі культурології, журналістики, адміністрації та менеджменту для молодих науковців з України», призначеної для наукового стажування в польських університетах. Стипендію отримала Арабчук Інна Михайлівна, магістр польської філології, завідувач науково-методичного відділу наукової бібліотеки ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника».

5zvitmo2015.jpg

Також Науковою бібліотекою спільно з Центром полоністики університету запропонований до реалізації проект: «POLONICA GALICIANA: Розкриття польськомовних та польськознавчих фондів книгозбірень Івано-Франківської області».

В обговоренні даного питання взяли участь представники інших бібліотек методичного об’єднання (науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ, бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету.), які прослухали консультацію з питань бібліотечного маркетингу «Грантова політика бібліотеки», тому накопичений інноваційний досвід стане основою для складання планів щодо розробки нововведень у діяльності бібліотек.

Автоматизація привносить в роботу бібліотечних працівників цілий ряд нових можливостей, одночасно усуваючи значну кількість рутинних операцій, а значить і підвищує ефективність роботи, дає можливість швидше та якісніше виконати ту чи іншу поставлену задачу, уникаючи помилок. Бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету активно впроваджувала в роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характеризують нові тенденції в бібліотечній справі. 26 листопада 2015 року на базі книгозбірні відбувся практикум «Автоматизація процесу списання літератури в бібліотеці ІФНМУ» в рамках засідання секції з питань інформаційних технологій. Запровадження нових інформаційних технологій за допомогою бібліотечно-інформаційної програми УФД/Бібліотека» дозволила автоматизувати основні бібліотечні процеси, комплектування та обробку бібліотечного фонду, обслуговування користувачів, а також списання видань в автоматизованому режимі, питання про яке не залишилося осторонь серед колег-фахівців методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів.

6zvitmo2015.jpg

Списання в бібліотеці Івано-Франківського національного медичного університету проводилася не в повному об’ємі, так як робота по наповненні електронного каталогу розпочато недавно.
Інформацію про проведення списання документів з бібліотечного фонду в автоматизованому режимі надала провідний бібліотекар відділу інформаційних технологій науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Мацюк Галина Мирославівна. Вона детально зупинилася на автоматизованих процесах списання документів в науково-технічній бібліотеці ІФНТУНГ, яке проводиться там постійно з 2007 року. Було запропоновано робити відмітку в «Загальних зауваженнях», «У фонді бібліотеки відсутній».

Таке професійне спілкування з колегами-фахівцями дозволяє не тільки переймати чужий досвід, а й вселяє впевненість, що подальші здобутки бібліотеки медичного університету в цьому напрямку значною мірою визначатимуть здатність приймати креативні рішення, примножувати власні напрацювання, виходячи з наявних можливостей.

Сучасний розвиток процесів автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів проходить досить швидкими темпами. Впровадження комп'ютерних та телекомунікаційних технологій в роботі бібліотеки ІФНМУ є нагальною вимогою до підвищення продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, а також автоматизації бібліотечних процесів. Саме це питання і стало основним в обговоренні проведення семінару «Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ» в рамках засідання секції з питань обслуговування користувачів.

7zvitmo2015.jpg

Система «УФД-Бібліотека» дає змогу працювати в мережі одночасно великій кількості користувачів та передбачає захист від несанкціонованого доступу. Тому кожний користувач має свої власні ім'я, пароль та повноваження, встановлені програмою. Обслуговування користувачів розпочалося у вересні 2013 року з факультету «Фармація», а в січні 2014 – обслуговування студентів стоматологічного факультету. В минулому навчальному році абонемент бібліотеки продовжив розпочату раніше роботу. Сьогодні в автоматизованому режимі обслуговуються читачі лікувального, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Комплекти літератури готуються заздалегідь, відповідно до списків рекомендованих кафедрами у навчальному процесі. Читацьким квитком слугує студентський квиток, штрих код, якого є ідентифікаційною ознакою користувача бібліотеки.

Учасники семінару ознайомилися з процесом проведення масової видачі літератури в книгозбірні університету. Захід дозволив підсумувати зроблене, поділитися досвідом. У спілкуванні між колегами, інженер І категорії відділу інформаційних технологій науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Костюк Л. З., проконсультував присутніх з налаштувань АБІС «УФД/Бібліотека», зокрема «Ключові параметри», «Переліки типових значень», «Параметри робочого місця», а також з автоматизованого введення користувачів в базу даних. В цілому робота семінару була успішною.

Пріоритетними напрямами роботи бібліотек вищих навчальних закладів протягом звітного 2015 року були: підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних джерел, розширення асортименту додаткових послуг.

Майбутнє бібліотек обласного методичного об’єднання ВНЗ вбачається в трансформації їх у науково-інформаційний центр, покликаний забезпечувати оперативну та якісну підтримку навчально-виховного і наукового процесу з максимально ефективним використанням бібліотечних ресурсів і сучасних інформаційних технологій.

Завантажити таблицю основних статистичних показників роботи Івано-Франківського обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ за 2015р.

Голова обласного методичного об’єднання
бібліотек ВНЗ Івано-Франківської області,
директор науково-технічної бібліотеки
ІФНТУНГ Я. А. Пилип