Яким, Роман Степанович


Яким, Роман Степанович
Підвищення довговічності клапана бурового насоса : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 22.01.01 / Р. С. Яким. - Івано-Франківськ, 2001. - 146 с. - 125-137.

Мета роботи полягає у підвищенні довговічності клапанного вузла бурового насоса шляхом обґрунтованого вибору конструктивно-технологічних факторів з урахуванням комплексу функціональних параметрів.
Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:
1. Дослідити умови роботи тарілки і сідла клапана бурового насоса і основні причини виходу їх з ладу.
2. Вибрати матеріал для виготовлення тарілки і сідла, і метод зміцнення їх робочих поверхонь.
3. Встановити технологічні параметри вибраного методу зміцнення і розробити його режими для зміцнення тарілки і сідла.
4. Проаналізувати вплив умов виготовлення тарілки на її тріщиностійкість і запас втомливої міцності.
5. Розробити технологію виготовлення тарілки на базі лазерного зміцнення.
6. Встановити вплив технологічних і економічних факторів виготовлення тарілки на її експлуатаційні параметри роботи.
7. Провести порівняльні промислові випробовування серійного та експериментально-дослідного зразка клапанних вузлів

Вступ
РОЗДІЛ 1. Стан питання і задачі досліджень
1.1. Аналіз умов роботи та причини втрати працездатності пари тарілка-сідло клапана бурового насоса
1.2. Матеріали, які використовують для виготовлення тарілки і сідла
1.3. Сучасні методи зміцнення деталей машин нафтової і газової промисловості
1.4. Аналіз умов виготовлення тарілки і сідла на ВАТ "Дрогобицький машинобудівний завод" та їх вплив на експлуатаційні характеристики
1.5. Вибір і обґрунтування напрямків досліджень

РОЗДІЛ 2. Методика та обладнання досліджень
2.1. Методика та обладнання для досліджень газотермічно нанесених аморфізованих покриттів
2.1.1. Вибір матеріалів для газотермічного нанесення аморфізованих покриттів
2.1.2. Методика нанесення аморфізованих покриттів
2.1.3. Режими нанесення аморфізованих покриттів
2.1.4. Методика металографічних і механічних досліджень аморфізованих покриттів
2.1.5. Методика досліджень аморфізованих покриттів на малоциклову втому
2.2. Методика та обладнання досліджень лазерного зміцнення
2.2.1. Вибір матеріалів для виготовлення і лазерного зміцнення тарілки і сідла
2.2.2. Обладнання для лазерного зміцнення
2.2.3. Схеми лазерного опромінення
2.2.4. Режими і параметри лазерної обробки
2.2.5. Методи та обладнання структурних та рентгеноструктурних досліджень зміцнених лазерним гартуванням шарів
2.3. Методика визначення в'язкості руйнування Кіс
2.4. Методика дослідження зносостійкості
2.4.1. Методика досліджень стійкості до ударно-абразивного зношення
2.4.2. Методика досліджень стійкості до гідро-абразивного зношення

РОЗДІЛ 3. Дослідження зміцнених поверхонь деталей клапанного вузла
3.1. Механічні властивості аморфізованих покриттів
3.2. Втомна міцність напилених покриттів на основі Fe-B
3.3. Зносостійкість аморфізованих покриттів на основі Fe-B
3.4. Фізико-механічні властивості деталей, зміцнених лазерним гартуванням
3.5.Вплив методу зміцнення на зносостійкість зміцнених поверхонь
3.6.Вплив методів зміцнення тарілок на їх тріщиностійкість
3.7.Розробка методики зміцнення деталей клапана
3.8. Висновки

РОЗДІЛ 4. Вплив технологічних і економічних факторів виготовлення тарілки клапана на її експлуатаційні показники
4.1. Дослідження що до оцінок підвищення працездатності тарілки сучасними методами зміцнення
4.1.1. Аналіз структури порівнюваних технологічних маршрутів виготовлення тарілки клапана
4.1.2. Побудова узагальненого маршруту виготовлення тарілки клапана
4.1.3. Побудова графу технологічного маршруту виготовлення клапана
4.1.4. Розробка індивідуального технологічного маршруту виготовлення тарілки клапана
4.1.5. Аналіз базових, розробленого і узагальненого технологічного маршрутів виготовлення тарілки клапана
4.2. Вплив режимів роботи бурового насоса на величину напрацювання тарілок клапанів
4.2.1. Досліджувані фактори та їх граничні значення
4.2.2. Дослідження напрацювання тарілок, зміцнених СВЧ гартуванням
4.2.3. Напрацювання тарілок зміцнених лазерним гартуванням
4.2.4. Аналіз впливу факторів на напрацювання
4.3. Результати промислових випробовувань тарілок
4.4. Висновки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Е
Додаток Д
Додаток І