Якісна освіта – вимога ХХІ століття

talanty_ukr.jpg

Життєво важливе значення сьогодні має проблема формування національної інтелігенції й удосконалення професійної освіти. Прагнення України увійти до європейського співтовариства, подальше зміцнення економічних і культурних зв’язків між країнами, розвиток технологій обумовлюють підвищення єфективності професійної підготовки, виховання національної інтелігенції. Та необхідно зважити, що і найбільші перетворення суспільства – економічні, соціальні, інтелектуальні, моральні – завжди відбувалися за участю школи, насамперед вищої. Високий рівень фундаментальної та професійної підготовки, який дають українські університети визнала Європа. Подальша модернізація вищої школи України направлена на інтегрування національної системи вищої освіти до європейського освітнього та наукового простору.

Однією з передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти ідей Болонського процесу. Вища освіта України нині функціонує за 78 напрямками, 858 спеціальностями. Можна сказати, що вітчизняні заклади вищої освіти забезпечують весь спектр спеціальностей, які є у всьому світі. Найбільші сектори за напрямами підготовки – це гуманітарні та педагогічні, економічні й управлінські науки, інженернотехнічна та природнича освіта.

В читальному залі наукових та періодичних видань (кім. 33, ІІІ пов.) організована тематично-інформаційна виставка «Якісна освіта – вимога ХХІ століття». Користувачі можуть ознайомитися з друкованими виданнями з питань даної тематики. Тож запрошуємо всіх бажаючих переглянути матеріали виставки.