Сторінками права

Законність – це фундаментальна категорія всієї юридичної науки і практики, а її рівень і стан віддзеркалюють правове життя суспільства і його громадян. Як стійке явище суспільного життя, законність виникає і формується в умовах цивілізованого суспільства, що спроможне забезпечити реальну рівність громадян перед законом.
Вимога додержуватись виданих державою законів сформована давно. Ще римські юристи говорили про безумовну необхідність дотримання законів (закон суворий, але це закон).
Рівність перед законом – одна з фундаментальних конституційних вимог, важлива умова існування правової держави. Її закріплено у ч. 1 ст. 24 Конституції України: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом». Проголошуючи рівність усіх громадян перед законом, ця ж стаття Конституції України таким чином встановлює і рівну підлеглість усіх громадян законам України. А ст. 21 Основного Закону визначає: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах». Також Конституція України регламентує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками (ч. 2 ст. 24). Всі повинні в повній мірі підкорятися закону, нести рівну відповідальність за його порушення.

socrat2.jpg

«Перед законом усі рівні» - таку назву мав інформаційний калейдоскоп, який був проведений до Всеукраїнського тижня права із студентами 1 курсу Інституту геології та геофізики. Студентській молоді була подана інформація про законність як одну з важливих правових категорій. Зачитувались вислови відомих філософів та політологів про утвердження ідеалів справедливості й рівності. Перед студентами було поставлено проблемні питання, а саме: «Що таке правовий закон?», «Що означає рівність перед законом?», «Які документи її регламентують?» та ін. Аналізувалися основні документи, що регламентують рівність перед законом. Крім того було коротко висвітлено інформацію про основні галузі права та їх функціональне значення.
Студенти висловлювали свої думки щодо досягнення реальної рівності. Також було акцентовано увагу на важливості права і закону як способу регулювання суспільних відносин в державі.
Важливим доповненням до заходу стала інформаційно-аналітична виставка «Закон. Права та обов’язки» на якій експонувалися періодичні видання «Вища освіта України», «Грані» «Психологія суспільства» та ін.
Крім того до Всеукраїнського тижня права у читальному залі соціально-економічної літератури (к. 31, ІІІ пов.) підготовлено тематичну книжкова виставку «Особа. Держава. Право». Запрошуємо до перегляду матеріалів даної виставки.

socrat2.jpg