Про бібліотеку

БІБЛІОТЕКА СЬОГОДНІ

Успішному навчально-виховному процесу та науково-дослідній діяльності вишу сприяє оптимально організована робота бібліотеки, яка зосереджена на формуванні та використанні інформаційних ресурсів; удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій; запровадженні технологій автоматизованих і бібліотечно-інформаційних процесів; ефективному управлінні інформаційно-бібліотечним обслуговуванням; комплектуванні та організації фондів; бібліографічній діяльності; веденні баз даних тощо.

Науково-технічна біблотека на сьогодні обслуговує по єдиному читацькому квитку близько 9 тис. користувачів, відвідування становить 390 тис., книговидача – 360 тис. примірників. Бібліотечний фонд – 1 млн. 240 тис. друкованих видань.

Основу якісного формування фонду складає його оптимальна відповідність напрямкам навчального процесу. Значна увага приділяється в бібліотеці бібліотечно-бібліографічному та інформаційному обслуговуванню студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.
Бібліотека готує інформаційні видання: «Бюлетень нових надходжень» (щоквартально) та інформаційний бюлетень «Вища освіта» (щомісячно), які представлені на сайті бібліотеки.

Доброю традицією є проведення спільних засідань представників бібліотеки та кафедр університету в рамках «Днів кафедр». На них обговорюються проблеми комплектування, використання навчальної літератури, інформаційні можливості науково-технічної бібліотеки, організовуються ретроспективні тематичні перегляди по профілю кафедр.

В 2013р. започаткована серія бібліографічних покажчиків «Університет і наука в постатях». В бібліотеці активно проводиться робота по систематизації та збереженню фондів. На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» (22.03.2017р.) та наказу Міністерства освіти і науки України «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» (26.06.2017р.), особливо велика увага приділялася питанням застосування УДК для систематизації документів та організації фондів, методиці переведення існуючих фондів з системи ББК на УДК.

Інформатизація бібліотеки на практиці – це нові можливості в обслуговуванні користувачів, забезпечення доступності фонду, збереження каталогів та ін. Електронний каталог містить понад 400 тис. бібліографічних описів документів. Електронна бібліотека навчально-методичної літератури налічує близько 7000 назв видань.

Щорічно зростає кількість відвідувань сайту бібліотеки і зокрема електронного каталогу. Читачі мають змогу не відвідуючи бібліотеку з’ясувати наявність необхідного видання, підібрати літературу за темою тощо. За роки функціонування сайту НТБ на сервері бібліотеки зафіксовано понад 850 тис. звернень користувачів із 118 країн світу. Розвивається та активно наповнюється веб-сайт бібліотеки, сайти «Читальня онлайн», «Скановані книги НТБ ІФНТУНГ». Професійність, творче натхнення, ентузіазм працівників бібліотеки не були марними та достойно оцінені. Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ в 2014 році стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі бібліотечних інтернет-сайтів в номінації «Кращий сайт бібліотеки вищого навчального закладу», який щорічно проводить Українська бібліотечна асоціація з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

В 2016р. був створений Інституційний репозитарій, до електронного наукового архіву якого вже додано понад 5000 матеріалів.

ІФНТУНГ отримав безкоштовний доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Відділ інформаційних технологій готує інформацію про публікації університету, цитованість та індекс Гірша (h-index) науковців, у т.ч. по інститутах, у наукометричних базах та викладає її на веб-сайті бібліотеки.Важливою складовою роботи бібліотеки є проведення культурно-просвітницьких заходів, які присвячені різноманітним питанням громадського і культурного життя Української держави і світу, видатним явищам культури, питанням патріотизму, духовності, етики і моралі. Це – бесіди, літературні години, вечори, диспути та ін. Головна місія – розповсюдження культурних та духовних, моральних та етичних цінностей, сприяння національно-патріотичній свідомості, формування всебічно та гармонійно розвиненої особистості – покладена і на клуб за інтересами «Діалог», створений у березні 2010р.

Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ як обласний методичний центр бібліотек закладів вищої освіти, спрямовує свою діяльність на запровадження сучасних інноваційних ідей в контексті традиційних форм та методів роботи бібліотек задля того, щоб бібліотеки відповідали зростаючим вимогам сьогодення та потребам користувачів. Для цього використовуються різні форми та методи роботи: підвищення кваліфікації, організація семінарів, практикумів, надання консультацій, довідок та ін. Методичний центр надає консультативну допомогу бібліотекам методичного об’єднання, зокрема з питань поповнення та зберігання бібліотечних фондів, удосконалення інформаційних технологій та використання традиційних та пошук нових форм роботи з користувачами. З метою підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників створені та діють секції з основних видів діяльності книгозбірень, на засіданнях яких розглядаються важливі та актуальні питання для бібліотек методичного об’єднання.

В 2018 році науково-технічна бібліотека зазнала значних змін в організації праці, зумовленої вдосконаленням процесу бібліотечного обслуговування її користувачів і з метою забезпечення оптимізації структури і штатного розпису, мінімалізацією матеріальних витрат. Згідно наказу ректора №53 від 13.03.2018р. «Про реорганізацію структури та скорочення штату працівників НТБ», структуру НТБ сьогодні формують три відділи: відділ бібліографії та організації фондів, відділ обслуговування користувачів та відділ інформаційних технологій. Також було затверджено з 21.05.2018 р. штатний розпис НТБ в кількості 36 ставок.

На сьогоднішній день для користувачів функціонують три читальні зали. Це читальний зал технічних та гуманітарних наук, читальний зал наукових та періодичних видань та електронний читальний зал. А також для послуг користувачів діє два абонементи: абонемент наукової та навчальної літератури та абонемент художньої літератури.

В структурі відділу інформаційних технологій працює лабораторія зі сканування друкованих видань. Відкрито виставковий зал рідкісних та цінних видань, де представлено колекції найстаріших видань бібліотеки.