Повернення літератури користувачами

Всі студенти-читачі 1-5 курсів зобов’язані до
15 липня 2014 року повернути всю літературу на абонементи науково-технічної бібліотеки згідно Правил користування науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ (Наказ ректора від 26 травня 2011 р. №71/1).
- При втраті будь-якого друкованого документу (книги, навчально-методичної літератури) необхідно зробити рівноцінну заміну.
- Виконання цих вимог є обов’язковим при підписанні обхідних листів.

Адміністрація НТБ