Перелік періодичних та інформаційних видань, які передплатила НТБ ІФНТУНГ на 2020 рік

Частина 1. Алфавітний перелік назв періодичних та інформаційних видань

Газети

1. Баланс-Бюджет
2. Бюджетна бухгалтерія
3. Галичина
4. Галицька Просвіта
5. Голос України
6. Західний кур’єр
7. Нова Зоря
8. Пенсійний кур’єр
9. Праця і зарплата
10. Світ
11. Слово Просвіти
12. Спецвипуск газети «Освіта України»
13. Сучасна освіта України
14. Урядовий кур’єр

Журнали

1. Бібліотечний вісник
2. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
3. Бюлетень законодавства і юридичної практики України
4. Винахідник і раціоналізатор
5. Вища освіта України
6. Вища школа
7. Вісник Книжкової палати
8. Вісник Національної академії наук України
9. Вісник. Офіційно про податки
10. Геоінформатика
11. Геологія і геохімія горючих копалин
12. Геофизический журнал
13. Дивослово
14. Екологічний вісник
15. Економіка України
16. Жінка
17. Землевпорядний вісник
18. Іноземні мови
19. Інтегровані технології та енергозбереження
20. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України
21. Казна України
22. Календар знаменних і пам’ятних дат
23. Маркетинг в Україні
24. Міжнародний туризм
25. Мовознавство
26. Наука та інновації
27. Нафтогазова галузь України
28. Офіційний вісник України
29. Охорона праці і пожежна безпека
30. Прикладная механика. Международный научный
журнал
31. Проблеми програмування. Проблемы
программирования. Problems in programming
32. Регіональна економіка
33. Статистика України
34. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
35. Фізико-хімічна механіка матеріалів
36. Фінансовий контроль
37. Чумацький шлях

Державні бібліографічні покажчики

38. Літопис авторефератів дисертацій
39. Літопис журнальних статей

Реферативні журнали

40. Український реферативний журнал “Джерело”:
Серія 1. Природничі науки
41. Український реферативний журнал “Джерело”:
Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство
42. Український реферативний журнал “Джерело”:
Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво

Видання ІФНТУНГу

43. Journal of Hydrocarbon Power Engineering
44. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
45. Методи та прилади контролю якості
46. Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
47. Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка
та управління в нафтовій і газовій промисловості
48. Нафтогазова енергетика
49. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

Видання, які поступають в бібліотеку безоплатно

50. Computational problems of electrical engineering
51. Nafta – Gaz
52. Science and Innovation
53. Ukrainian journal of mechanical engineering and
materials science
54. Вуглехімічний журнал
55. Геодинаміка
56. Математичне моделювання в економіці
57. Математичні методи та фізико-механічні поля
58. Новое время страны
59. Проблеми міцності

Частина 2. Перелік періодичних та інформаційних видань за галузями
знань

Соціальні та гуманітарні науки

1. Жінка
2. Календар знаменних і пам’ятних дат
3. Новое время страны
4. Статистика України
5. Чумацький шлях

Економіка. Економічні науки

1. Вісник. Офіційно про податки
2. Економіка України
3. Казна України
4. Маркетинг в Україні
5. Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу.
Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості
6. Регіональна економіка
7. Фінансовий контроль
8. Математичне моделювання в економіці

Держава і право

1. Бюлетень законодавства і юридичної практики
України
2. Офіційний вісник України

Освіта. Наука

1. Винахідник і раціоналізатор
2. Вища освіта України
3. Вища школа
4. Вісник Національної академії наук України
5. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства
освіти і науки України
6. Наука та інновації
7. Science and Innovation

Бібліотекознавство. Бібліографія

1. Бібліотечний вісник
2. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
3. Вісник Книжкової палати

Мовознавство. Літературознавство. Мистецтво

1. Дивослово (Українська мова і література в навчальних
закладах)
2. Іноземні мови
3. Мовознавство

Комп’ютерна наука і технологія

1. Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in programming
2. Computational problems of electrical engineering

Стандартизація

1. Методи та прилади контролю якості

Охорона праці та безпека життєдіяльності

1. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
2. Охорона праці і пожежна безпека

Туризм. Економіка туризму

1. Міжнародний туризм

Природничі науки

1. Геодинаміка
2. Геоінформатика
3. Геологія і геохімія горючих копалин
4. Геофизический журнал
5. Екологічний вісник
6. Землевпорядний вісник
7. Математичні методи та фізико-механічні поля
8. Прикладная механика. Международный научный журнал
9. Проблеми міцності
10. Фізико-хімічна механіка матеріалів
11. Ukrainian journal of mechanical engineering and
materials science

Техніка. Технічні науки

1. Інтегровані технології та енергозбереження
2. Нафтогазова галузь України
3. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
4. Нафтогазова енергетика
5. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
6. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
7. Вуглехімічний журнал
8. Journal of Hydrocarbon Power Engineering
9. Nafta – Gas