Перелік періодичних та інформаційних видань, які передплатила НТБ ІФНТУНГ на 2019 рік

Частина 1. Алфавітний перелік назв періодичних та інформаційних видань

Газети

1. Баланс-Бюджет
2. Бюджетна Бухгалтерія
3. Галичина
4. Галицька Просвіта
5. Голос України
6. Західний кур’єр
7. Лінія 101
8. Освіта України
9. Нова Зоря
10. Пенсійний кур’єр
11. Перевал
12. Праця і зарплата
13. Світ
14. Слово Просвіти
15. Спецвипуск газети «Освіта України»
16. Урядовий кур’єр

Журнали

1. Бібліотечний вісник
2. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
3. Бюлетень законодавства і юридичної практики України
4. Винахідник і раціоналізатор
5. Вища освіта України
6. Вища школа
7. Вісник Книжкової палати
8. Вісник Національної академії наук України
9. Вісник. Офіційно про податки
10. Геоінформатика
11. Геологія і геохімія горючих копалин
12. Геофизический журнал
13. Дивослово
14. Екологічний вісник
15. Економіка України
16. Жінка
17. Землевпорядний вісник
18. Іноземні мови
19. Інтегровані технології та енергозбереження
20. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України
21. Казна України
22. Календар знаменних і пам’ятних дат
23. Маркетинг в Україні
24. Межнародный научный журнал. Прикладная механика
25. Міжнародний туризм
26. Мовознавство
27. Наука та інновації
28. Нафтогазова галузь України
29. Офіційний вісник України
30. Охорона праці і пожежна безпека
31. Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук
32. Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in programming
33. Регіональна економіка
34. Статистика України
35. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
36. Фізико-хімічна механіка матеріалів
37. Фінансовий контроль
38. Чумацький шлях

Державні бібліографічні покажчики

39. Літопис авторефератів дисертацій
40. Літопис журнальних статей
Реферативні журнали

41. Український реферативний журнал “Джерело”:
Серія 1. Природничі науки
42. Український реферативний журнал “Джерело”: Серія 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство
43. Український реферативний журнал “Джерело”: Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво

Видання ІФНТУНГУ

44. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
45. Методи та прилади контролю якості
46. Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
47. Нафтогазова енергетика
48. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

Видання, які поступають в бібліотеку безоплатно

49. Углехимический журнал
50. Nafta – Gaz
51. Science and Innovation

Частина 2. Перелік періодичних та інформаційних видань за галузями знань

Соціальні та гуманітарні науки

1. Жінка
2. Календар знаменних і пам’ятних дат
4. Статистика України
5. Чумацький шлях

Економіка. Економічні науки

1. Вісник. Офіційно про податки
2. Вісник Тернопільського національного економічного
університету
3. Економіка України
4. Журнал європейської економіки
5. Journal of European Economu
6. Казна України
7. Маркетинг в Україні
8. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості
9. Регіональна економіка
10. Світ фінансів
11. Фінансовий контроль

Держава і право

1. Бюлетень законодавства і юридичної практики
України
2. Офіційний вісник України

Освіта. Наука

1. Винахідник і раціоналізатор
2. Вища освіта України
3. Вища школа
4. Вісник Національної академії наук України
5. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства
освіти і науки України
6. Наука та інновації
7. Science and Innovation
8. Педагогіка і психологія

Бібліотекознавство. Бібліографія

1. Бібліотечний вісник
2. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика
3. Вісник Книжкової палати

Мовознавство. Літературознавство. Мистецтво

1. Дивослово (Українська мова і література в навчальних закладах)
2. Іноземні мови

Комп’ютерна наука і технологія

1. Проблеми програмування. Проблемы программирования. Problems in programming

Стандартизація

1. Методи та прилади контролю якості

Охорона праці та безпека життєдіяльності

1. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування
2. Охорона праці і пожежна безпека

Туризм. Економіка туризму

1. Міжнародний туризм

Природничі науки

1. Геоінформатика
2. Геологія і геохімія горючих копалин
3. Геофизический журнал
4. Екологічний вісник
5. Землевпорядний вісник
6. Математичні методи та фізико-механічні поля
7. Фізико-хімічна механіка матеріалів
8. Geophysical Prospecting
9. First Break

Техніка. Технічні науки

1. Время колтюбинга
2. Інтегровані технології та енергозбереження
3. Нафтогазова галузь України
4. Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу
5. Нафтогазова енергетика
6. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
7. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
8. Углехимический журнал