Освіта – інтелектуальний, економічний і духовний потенціал народу

osvita02.jpg

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є найбільш масштабною і людиномісткою сферою українського суспільства, визначальним чинником його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, виховує патріота і громадянина України.
(з «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті»)

Державою чітко визначено основні напрямки розвитку української освіти: доступність і якість, європейський рівень, демократизація, її моральність і духовність. Саме цій важливій темі присвячена постійно діюча інформаційна виставка «Українська освіта в світовому просторі», яка функціонує в читальному залі періодичних видань та гуманітарної літератури №1. Література розміщена в двох розділах:
1.Вища освіта України у Болонському процесі: проблеми, завдання, перспективи.
2. Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір.

Представлено в основному актуальні статті з періодичних видань «Шлях освіти», «Персонал», «Вища освіта України», «Педагогіка і психологія», «Вісник Національної Академії наук України», «Освіта і управління», «Психологія і суспільство», «Новий колегіум» та ін.
Виставка постійно поповнюється новими матеріалами.

Запрошуємо викладачів, співробітників та студентів університету відвідати читальний зал періодичних видань та гуманітарної літератури №1 (к.№32, ІІІ пов.) для ознайомлення з новинками періодики по даній тематиці.