Основи наукових досліджень у вищій школі

Одним із шляхів творчого сприйняття основ сучасної науки є систематика науково-дослідних робіт з її актуальних питань. Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширює науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень сучасної науки.

Матеріали виставки «Основи наукових досліджень у вищій школі» допоможуть правильно орієнтуватися в складній структурі взаємозв’язків між окремими ланками процесу наукового пізнання в цілому, а також при виконанні конкретних досліджень та будуть допоміжними довідниками не лише студентам, але й починаючим науковцям-магістрантам, аспірантам – тобто тим, кому, виконуючи наукову роботу, важливо чітко знати, із яких компонентів вона складається і як переростає в послідовний процес вивчення тих чи інших положень і закономірностей.

socrat2.jpg

Книжкова виставка розміщена в читальному залі навчально-методичної літератури, патентів та нормативних документів науково-технічної бібліотеки (кім. №33, 3-й поверх).