Охорона праці та безпека життєдіяльності в промисловості

Вітчизняна система охорони праці формувалася і розвивалася в рамках планової державно-регульованої економіки. Вона реалізувала комплекс гарантій, заходів захисту та соціальної підтримки працюючих. А законодавча база охорони праці України налічує ряд законів, основними з яких є Закон України «Про охорону праці» та Кодекс законів про працю (КЗпП). Їх доповнюють міжгалузеві й галузеві нормативні акти з яких випливає, що основними принципами державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя та здоров’я людини перед будь-якими результатами виробничої діяльності, її соціальний захист та відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю.
Але незважаючи на це, сучасні дослідження показують, що проблема виникнення виробничого травматизму залежить, насамперед, від «людського фактору». Це підтверджують аварії, що сталися останнім часом в різних галузях промисловості. Тому, забезпечення стабільного та постійного зниження кількості нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і надалі залишається одним із основних завдань з охорони праці.
Слід відзначити, що в Україні питання формування повноцінного громадянського суспільства, збереження здоров’я нації, створення умов для безпечної праці знаходяться в центрі уваги Уряду та Президента України.
Запрошуємо студентів та всіх бажаючих до перегляду віртуальної виставки «Охорона праці та безпека життєдіяльності в промисловості», а також відвідати абонемент наукової літератури (к. 12, І пов.) і ознайомитись із представленими виданнями на дану тематику.
Матеріали виставки будуть корисними для студентів, які вивчають дисципліну «Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності», а також для інших категорій користувачів та спеціалістів з охорони праці.