Оголошення для студентів-читачів 1-5 курсів

Всі студенти-читачі 1-5 курсів зобов’язані:
- до 15 липня 2017 року повернути взяті друковані видання на абонементи науково-технічної бібліотеки згідно Правил користування Науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ (наказ ректора №113 від 16 червня 2016р.);
- отримувати щорічно «Обхідний лист» у дирекції інституту по завершенню навчання певного курсу (1,2,3,4,5) для подальшого підписання його в бібліотеці та інших підрозділах університету (розпорядження ректора №154 від 17 червня 2015р.).
Єдиною умовою для підписання обхідного листа на абонементах бібліотеки є відсутність заборгованої літератури.

All students of 1-5 years are obliged:
- to give back all printed sources for the scientific technical library subscription till 15.07.2017 due to the Rules of Scientific technical library of technical university of oil and gas ( the order of the head of the university №113 from 16th of June 2016);
- to get annual departure clearance checklist at the management of the institute at the end of the academic school year for its further signing at the library or other departments of the university ( the order of the head of the university №154 from 17th of June 2015).
The only condition for signing departure clearance checklist for the library subscription is the absence of indebted books.