Нові надходження літератури за лютий 2020 року

АРХІТЕКТУРА. ПЛАНУВАННЯ

1. 71
М65 Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. –
Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 70. – 645 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

2. 71
М65 Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 71. – 492 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ

3. 94
П82 "Просвіта" Прикарпаття : 150-річному
ювілею "Просвіти" / ред. С. Волковецький, – Івано-Франківськ : Просвіта, 2018. – 844 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

4. 94
С29 Сельський В. К. Родина : монографія / В. К. Сельський. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2006. – 268 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

5. 550.832.7
Е50 Електрометрія : навч. посіб. / С. А. Вижва, М. В. Рева, І. І. Онищук, В. І. Онищук. – Київ : Київ. ун-т ім Т. Шевченка, 2014. – 303 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

6. 532.529
К95 Кутний Б. А. Термодинамічні основи синтезу газових гідратів : монографія / Б. А. Кутний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 230 с.
К-сть прим. : 3 (АбНН. – 1, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

7. 327
В85 Вступ до НАТО - стратегічний вибір України / ред. О. І. Соскін. – Київ : Ін-т трансформації суспільства, 2008. – 192 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

8. 352
Д36 Дерун Т. М. Навчальний посібник
для депутатів місцевих рад об'єднаних терито-ріальних громад / Т. М. Дерун. – 2-ге вид. – Київ : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. – 164 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

9. 378
О-72 Освітня підтримка підприємства:
практичні приклади з європейського досвіду /
ред. І. Сокиринська, [та ін.] – [Б. м.] : [б. в.], 2016. – 84 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

10. 32
С83 Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. / ред. О. В. Литвиненко. – Київ : НІСД, 2019. – № 2 (50). – 12 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

11. 323
H80 Horbulin V. My Journey Through the Looking-Glass / V. Horbulin. – Kyiv : Bright Books, 2020. – 256 p.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

12. 621.86
K42 Kharun V. Liftind machines : education edition / V. Kharun, D. Petryna. – Ivano-Frankivsk : Symphony forte, 2019. – 124 p.
К-сть прим. : 30 (АбНН. – 28, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

13. 821.161.2'06.09
К68 Коронація слова : наук.-довід. вид. на відзначення 20-річчя Міжнар. літ.конкурсу "Коронація слова" / кер. проекту О. Н. Струк. – Київ : Світ Успіху, 2019. – 496 с.
К-сть прим. : 2 (Х.Аб. – 2)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

14.
Б23 Бандура А. І. Чисельні методи : конспект лекцій / А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, А. О. Куриляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 130 с.

15.
Б42 Бекіш І. О. Нарисна геометрія та інженерна графіка : електрон. засіб навч. Призначення / І. О. Бекіш, С. М. Новіков. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 135 с.

16.
Б67 Біщак Р. Т. Технологія та обладнання паяння матеріалів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Р. Т. Біщак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 18 с.

17.
В53 Витвицький В. С. САПР в бурінні : лаб. практикум /В. С. Витвицький, В. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 79 с.

18.
Г37 Гера О. В. Геодезичне забезпечення САПР : лаб. практикум / О. В. Гера. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 116 с.

19.
Д18 Данилюк-Черних І. М. Виробничо-ознайомча практика : метод. вказівки / І. М. Данилюк-Черних, Л. С. Тришак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 21 с.

20. 72(477)
Ж78 Жовква крізь століття. – Львів :
Растр-7, 2016. – Вип. ІV. – 402 c. – (Держ. істор.-архітектур. заповідник у м. Жовкві).

21.
З-26 Заміховський Л. М. Проектування
систем діагностування : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, А. Б. Романюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 136 с.

22.
З-26 Заміховський Л. М. Елементи і пристрої автоматики : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, А. Б. Романюк, А. О. Ольховський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 95 с.

23.
З-26 Заміховський Л. М. Об'єкти і процеси управління нафтогазового комплексу :
метод. вказівки для вивчення дисципліни / Л. М. Заміховський, А. Б. Романюк. –
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 56 с.

24.
З-26 Заміховський Л. М. Основи робототехніки : лаб. практикум / Л. М. Заміховський, А. О. Ольховський, А. Б. Романюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 46 с.

25.
З-38 Захара І. Я. Новітні технології на автомобільному транспорті : конспект лекцій / І. Я. Захара. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 48 с.

26.
З-38 Захара І. Я. Технічна експлуатація автомобілів : конспект лекцій / І. Я. Захара. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с.

27.
К41 Кінаш І. П. Менеджмент і підприємництво : метод. вказівки до виконання курс. роботи / І. П. Кінаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 31 с.

28.
У33 Кобаль Й. Ужгород туристичний путівник = Uzhhorod tourist guide / Й. Кобаль, Я. Лабунець, Т. Лемещенко. – Ужгород : Ужгород. міська рада, 2019. – 63 с.

29.
Л86 Лурье М. В. Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа : учеб. пособ. / М. В. Лурье. – М. : Недра-Бизнесцентр, 2003. – 349 с.

30.
Л96 Люта Н. В. Очисні споруди : навч. посіб. / Н. В. Люта, В. П. Лісафін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 252 с.

31.
М29 Мартинюк Р. Т. Організація ремонту газонафтопроводів : практикум / Р. Т. Мартинюк, Н. Я. Дрінь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 68 с.

32.
М33 Матвієнків О. М. Проектування техноло-гічних процесів зварювального виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 16 с.

33.
Ш92 Мельник В. Д. Веб-дизайн : лаб. практикум / В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 40 с.

34.
М55 Механика грунтов, основания и фундаменты : учеб. пособ. / С. Б. Ухов, В. В. Семенов, В. В. Знаменский [и др.]. – 4-е изд., стер. – М. : Высшая шк., 2007. – 566 с.

35.
М92 Мучка М. З. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень : метод. вказівки
для виконання курс. роботи / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 42 с.

36.
Н40 Нєвєнченко А. Л. Безпека туризму : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 79 с.

37.
Н40 Нєвєнченко А. Л. Самодіяльний туризм : конспект лекцій / А. Л. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 128 с.

38. 72
Н78 Нойферт Е. Будівельне проектування / Е. Нойферт ; пер.з нім. – 40 вид., перероб.
і доп. – Київ : Фенікс, 2017. – 624 с.

39.
О-65 Оринчак М. І. Ускладнення та аварії
при бурінні свердловин : конспект лекцій / М. І. Оринчак, А. Р. Юрич, Л. Р. Юрич. –
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 261 с.

40.
П33 Пиріг Т. Ю. Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах : конспект лекцій / Т. Ю. Пиріг, Т. Ф. Тутко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 76 с.

41. 001.891
П41 Побережна Л. Я. Студентський науковий семінар : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. "Екологія" / Л. Я. Побережна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 78 с.

42. 001.891
П41 Побережна Л. Я. Студентський науковий семінар : практикум для студентів спец. "Технології захисту навколишнього середовища" / Л. Я. Побережна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 66 с.

43. 001.891
П41 Побережна Л. Я. Студентський науковий семінар : практикум для студентів спец. "Техно-логії захисту навколишнього середовища" / Л. Я. Побережна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 66 с.

44.
П41 Побережна Л. Я. Стратегія сталого
розвитку : конспект лекцій для студентів спец. "Технології захисту навколишнього середовища" / Л. Я. Побережна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 71 с.

45. 001.891
П41 Побережна Л. Я. Студентський науковий семінар : метод. вказівки для самост. роботи студентів спец. "Технології захисту навколиш-нього середовища" / Л. Я. Побережна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 78 с.

46.
П41 Побігун О. В. Екотуризм : конспект лекцій / О. В. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 51 с.

47.
П41 Побігун О. В. Інформаційні технології в туризмі : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. В. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 36 с.

48.
П41 Побігун О. В. Ландшафтознавство і заповідна справа : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. В. Побігун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 20 с.

49.
П77 Пристай С. М. Англійська мова : практикум для самост. роботи / С. М. Пристай. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – Ч. 1. –
130 с.

50.
П77 Пристай С. М. Англійська мова "Cinema
at a glance" : метод. вказівки для студентів спец. "Філологія" / С. М. Пристай, Я. І. Каламбет. –
2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. –
232 с.

51.
П77 Пристай С. М. Практичний курс усного та письмового мовлення основної іноземної мови (англійської) (V-VI семестри) : метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. 035 "Філологія", спец. "Германські мови та літератури (переклад включно)" / С. М. Пристай. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 70 с.

52.
П99 Пятковська І. О. Стан проблеми і перспе-ктиви ГДС : конспект лекцій / І. О. Пятковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 84 с.

53.
С76 Станьковська І. М. Управління конкурентоспроможністю : метод. вказівки до виконання курс. робіт / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 36 с.

54.
С79 Стельмахович Г. Д. Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Газонафтопроводи та газонафтосховища" / Г. Д. Стельмахович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 59 с.

55.

С79 Стельмахович Г. Д. Основи екології
в нафтогазовій галузі : практикум для
студентів спец. "Видобування нафти і газу" / Г. Д. Стельмахович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 59 с.

56.
С79 Стельмахович Г. Д. Основи екології в нафтогазовій галузі : практикум для студентів спец. "Буріння нафтових і газових свердловин" / Г. Д. Стельмахович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 59 с.

57.
Т43 Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов : учеб. пособ. / Л. И. Быков, Ф. М. Мустафин, С. К. Рафиков [и др.]. – СПб. : Недра, 2006. – 824 с.

58. 72
Ф80 Фортеця: збірник заповідника Тустань. – Львів : Простір-М, 2018. – Кн. 3. – 660 с.

59.
Х76 Хомин В. Р. Методика гідрогеологічних досліджень : конспект лекцій / В. Р. Хомин, М. І. Медвідь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 127 с.

60.
Х76 Хомин В. Р. Методика гідрогеологічних досліджень : практикум / В. Р. Хомин, Н. Є. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 23 с.

61.
Х76 Хомин В. Р. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій / В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 76 с.

62.
Ш66 Шкіца Л. Є. Нарисна геометрія, інженерна і комп'ютерна графіка : метод. вказівки / Л. Є. Шкіца, І. О. Бекіш, В. В. Буй. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. 1 : Теоретичні основи побудови креслеників. – 146 с.

63.
Ш92 Штогрин Л. В. Інформатика та програмування геозадач : конспект лекцій / Л. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – Ч. ІІ : модуль 2 - Офісні та науково-технічні програми. – 98 с.

64.
Ш92 Штогрин М. В. Електричні методи розвідки : лаб. практикум / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – Ч. 2. – 144 с.