Нові надходження літератури за липень-серпень 2020 року

АРХІТЕКТУРА. ПЛАНУВАННЯ

71
М65 Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 72. – 309 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ

94(477)
С32 Сергійчук В. І. Відродження українства. 1914-1922 / В. І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. – 492 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

94(477)
С32 Сергійчук В. І. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / В. І. Сергійчук. – 5-те вид. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. – 432 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

550.834.05
Г54 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України : монографія / О. В. Кендзера, В. Д. Омельченко, Д. В. Лисинчук [та ін.] ; ред. О. І. Калашнікова. – Київ : Наук. думка, 2019. – 198 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

550.495
М54 Металогенія урановорудних районів в осадо-вому чохлі українського щита : монографія / В. Г. Верховцев, К. Г. Сущук, Ю. О. Фомін, М. П. Тищенко ; ред. В. Г. Верховцев– Київ : Наук. думка, 2019. – 157 с.
К-сть прим. : 2 (АбНН. – 1, К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

342.9
К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : наук. практ. коментар / ред.
С. В. Пєтков. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. –
791 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

347.6
С37 Сімейний кодекс України : наук.-практ. коментар / ред. Т. В.Боднар, О. В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 552 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

665.7
А20 Авиационная химмотология: топлива для авиационных двигателей. Теоретические и инженерные основы применения : ученик / Н. С. Кулик, А. Ф. Аксенов, Л. С. Яновский, А. И. Запорожец. – Киев : НАУ, 2015. – 560 с.
К-сть прим. : 1 К/сх. – 1)

622.24.053
К58 Кожевников А. А. Бурильные трубы для геологоразведочного бурения / А. А. Кожевников, Ю. Л. Кузин, А. А. Лексиков. – Днепр : Litograf, 2018. – 148 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

620.19
М29 Марущак П. О. Тріщиностійкість матеріалів і конструкцій: біметалеві ролики машин безперервного лиття заготовок / П. О. Марущак, Р. Т. Біщак. – Тернопіль : Лібра Терра, 2016. –
172 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

620.19
М29 Марущак П. О. Тріщиностійкість матеріалів і конструкцій: тривалоексплуатовані магістральні газопроводи / П. О. Марущак, Р. Т. Біщак, І. М. Данилюк. – Тернопіль : ZAZAPRINT, 2016. – 184 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621.01
Т33 Теорія механізмів технологічних машин : підручник / С. В. Попов, М. Я. Бучинський, С. М. Гнітько, А. М. Чернявський. – Харків : НТМТ, 2019. – 268 с.
К-сть прим. : 20 (АбНН. – 17, ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 2)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

821.161.2'06
Т36 Тесля Ю. Доповідна Богу / Ю. Тесля. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 144 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

А65 Андрійчук І. В. Стратегія підприємства : метод. вказівки для вивчення дисципліни / І. В. Андрійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 62 с.

Б31 Бацала Я. В. Електрообладнання сонячних електростанцій : практикум / Я. В. Бацала, І. І. Яремак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 56 с.

Б31 Бацала Я. В. Навчальна практика : метод. вказівки / Я. В. Бацала, І. Ф. Шнурок. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 25 с

Б58 Бзунько Г. Б. Історія України : метод. вказівки / Г. Б. Бзунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 49 с.

Б75 Боднар Г. Ф. Міжнародний менеджмент : конспект лекцій / Г. Ф. Боднар, Л. С. Вербовська.
– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 93 с.

Б91 Бурда М. Й. Газотермічне оброблення матеріалів : практикум / М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 87 с.

Б91 Бурда М. Й. Газотермічне оброблення матеріалів : метод. вказівки для самост. роботи з дисципліни / М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 22 с.

Б91 Бурда М. Й. Металознавство і зварювання : конспект лекцій / М. Й. Бурда, О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 136 с.

Б91 Бурківська Л. Ю. Теорія комунікації : конспект лекцій / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 61 с.

В19 Васильченко Г. В. Управління локальним розвитком : конспект лекцій / Г. В. Васильченко, Л. С. Вербовська, М. В. Берлоус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 133 с.

В23 Ващишак І. Р. Системи енергетичного менеджменту : конспект лекцій / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 86 с.

В23 Ващишак І. Р. Системи енергетичного менеджменту : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 41 с.

В23 Ващишак І. Р. Системи енергетичного менеджменту : практикум / І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 72 с.

В29 Венгринюк Т. П. Якість бурового і нафтогазопромислового обладнання : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Т. П. Венгринюк, І. В. Костриба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 59 с.

В31 Вербовська Л. С. Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент) : конспект лекцій / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар, М. В. Берлоус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 102 с.

В31 Вербовська Л. С. Менеджмент процесів : конспект лекцій / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 195 с.

В31 Вербовська Л. С. Технологія лідерства в організації : практикум / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 24 с.

В31 Вербовська Л. С. Технологія лідерства в організації : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 24 с.

В31 Вербовська Л. С. Менеджмент процесів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 27 с.

В31 Вербовська Л. С. Менеджмент процесів : практикум / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 36 с.

В31 Вербовська Л. С. Управління локальним розвитком : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. В. Васильченко, М. В. Берлоус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 20 с.

В31 Вербовська Л. С. Управління локальним розвитком : практикум / Л. С. Вербовська, Г. В. Васильченко, М. В. Берлоус. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 42 с.

Г17 Галюк Л. І. Облікова політика підприємства : навч.-метод. комплекс / Л. І. Галюк, В. К. Орлова, І. Б. Медвідь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 98 с.

Г20 Гарасимів Т. Г. Технологія проектування комп'ютерних систем : лаб. практикум / Т. Г. Гарасимів, Я. І. Заячук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 104 с.

Г67 Горванко Г. Д. Літологія : метод. вказівки / Г. Д. Горванко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 48 с.

Д43 Дзівідзінська І. С. Практичний курс усного та писемного мовлення основноїь іноземної мови (англійська). Практична фонетика : лаб. практикум / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 132 с.

Д64 Долішня Т. І. Оподаткування зарубіжних країн : метод. вказівки для самост. роботи / Т. І. Долішня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 98 с.

Д69 Дорошенко Я. В. Спорудження магістраль-них трубопроводів : практикум / Я. В. Дорошен- ко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 112 с.

Е50 Електричні апарати : лаб. практикум для дистанційного навчання / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 70 с.

Е50 Електричні машини : курс. проєктування для дистанційного навчання / І. В. Гладь, Я. В. Бацала, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 35 с.

З-18 Закінчування свердловин : курс. проект / М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків, І. М. Ковбасюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 136 с.

З-33 Запухляк В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводі : конспект лекцій / В. Б. Запухляк, В. Я. Грудз, Р. Б. Стасюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 149 с.

З-33 Запухляк В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : практикум / В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 39 с.

З-38 Захара І. Я. Технічна експлуатація автомобілів : метод. вказівки з курс. проєктування / І. Я. Захара. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 69 с.

З-40 Заячук Я. І. Комп'ютерні мережі : метод. вказівки з виконання курс. роботи / Я. І. Заячук, Т. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 158 с.

З-40 Заячук Я. І. Технології проєктування комп'ютерних систем : навч. посіб. / Я. І. Заячук, А. М. Лазорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 238 с.

І-20 Іванова М. О. Інвестування в підприємництві : метод. вказівки до вивчення дисципліни та самост. вивчення дисципліни / М. О. Іванова, О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 30 с.

К17 Калин Т. І. Екологічна токсикологія : мультимед. конспект лекцій / Т. І. Калин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 290 с.

К59 Козак Л. Ю. Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах : конспект лекцій / Л. Ю. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 57 с.

К66 Корж В. В. Эксплуатация и ремонт оборудования насосных и компрессорных станций : учеб. пособ. / В. В. Корж, А. В. Сальников. – Ухта : УГТУ, 2010. – 184 с.

К68 Коробейникова Я. С. Управління проєктами в туризмі : навч. посіб. / Я. С. Коробейникова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 298 с.

К75 Коцкулич Т. Я. Управлінський облік : навч.-метод. комплекс / Т. Я. Коцкулич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 132 с.

К75 Кочкодан В. Б. Методи прийняття управлінських рішень : конспект лекцій / / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 128 с.

К75 Кочкодан В. Б. Методи прийняття управлінських рішень : практикум / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 55 с.

К75 Кочкодан В. Б. Управління в нафтогазовому комплексі : навч. посіб. / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 240 с.

К75 Кочкодан В. Б. Управління в нафтогазовому комплексі : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 104 с.

К75 Кочкодан В. Б. Управління в нафтогазовому комплексі : практикум / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.

К75 Кочкодан В. Б. Управління ризиками та страхування : практикум / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 34 с.

К75 Кочкодан В. Б. Управління ризиками та страхування : конспект лекцій / В. Б. Кочкодан. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 86 с.

К85 Криштопа С. І. Комп'ютерна діагностика автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 102 с.

К85 Криштопа С. І. Комп'ютерні системи автомобілів : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 76 с.

К85 Криштопа С. І. Комп'ютерні системи автомобілів : лаб. практикум / С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 207 с.

К88 Кудлач В. І. Соціологія : конспект лекцій / В. І. Кудлач. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 117 с.

Л14 Лагойда А. І. Мікроконтролери та програмо-вані логічні контролери : лаб. практикум / А. І. Лагойда, М. І. Когутяк, Л. І. Лагойда. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 88 с.

Л86 Луцак Д. Л. Змащування вузлів тертя машин : лаб. практикум/ Д. Л. Луцак, П. М. Присяжнюк.
– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 43 с.

Л86 Луцак Л. Д. Основи наукових досліджень : практикум / Л. Д. Луцак, М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 55 с.

М48 Мельник О. Д. Неорганічна хімія : мультимед. конспект лекцій / О. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020.

М48 Мельник О. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / О. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 45 с.

М64 Міронов Ю. В. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин. Бурові машини і комплекси : метод. вказівки для курс. проектування / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 24 с.

М69 Михайлюк І. Р. Інформаційні технології в управлінні : лаб. практикум для студ. спец. 051 «Економіка» / І. Р. Михайлюк, Т. О. Ваврик, О. С. Царева. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 103 с.

М82 Мосора Л. С. Публічна служба : метод. вказівки до вивчення дисципліни / Л. С. Мосора. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 40 с.

Н63 Николин У. М. Електроживлення систем зв'язку : метод. вказівки / У. М. Николин, П. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 54 с.

Н63 Николин У. М. Електротехнологічні установки : лаб. практикум / У. М. Николин, І. Ф. Шнурок, Л. М. Шиндак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 92 с.

О-29 Обеспечение надежности магистральных трубопроводов / А. А. Коршак, Г. Е. Коробков, В. А. Душин, P. P. Набиев. – Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2000. – 170 с.

О-70 Орфанова М. М. Екологічні контрольно-вимірювальні прилади : конспект лекцій спец. "Екологія" / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 43 с.

О-70 Орфанова М. М. Технології захисту навколишнього середовища : конспект лекцій спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 36 с.

О-70 Орфанова М. М. Технології захисту навколишнього середовища : метод. вказівки для самост. роботи студентів для спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 22 с.

О-70 Орфанова М. М. Технології захисту навколишнього середовища : практикум для спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 33 с.

О-70 Орфанова М. М. Утилізація та рекуперація відходів : метод. вказівки для самост. проєктування / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 13 с.

О-70 Орфанова М. М. Утилізація та рекуперація відходів : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 107 с.

О-70 Орфанова М. М. Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи студентів / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 16 с.

О-70 Орфанова М. М. Фізико-хімічні методи дослідження навколишнього середовища : лаб. практикум / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 31 с.

П12 Павлик В. І. Друга іноземна мова (практика мовлення та переклад). Підготовка до ЄВІ з німецької мови : метод. вказівки / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 67 с.

П30 Петрина М. Ю. Управління інноваціями : конспект лекцій / М. Ю. Петрина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 236 с.

П30 Петрина М. Ю. Управління інноваціями : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / М. Ю. Петрина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 79 с.

П30 Петрина М. Ю. Управління інноваціями : практикум / М. Ю. Петрина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 28 с.

П41 Побережний Л. Я. Аналітична хімія : мультимед. конспект лекцій / Л. Я. Побережний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 181 с.

П41 Побережний Л. Я. Фізична і колоїдна
хімія : мультимед. конспект лекцій / Л. Я. Побережний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 186 с.

П75 Приведення рухомого складу автопідприємства до основних марок : метод. вказівки / І. М. Богатчук, Т. В. Дикун, Ф. В. Козак, А. М. Труханівський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 28 с.

Р49 Ріба-Гринишин О. М. Теорія і практика перекладу з другої іноземної мови (німецька) : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи / О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 33 с.

Р54 Рис В. В. Вища математика. Вступ до математичного аналізу : метод. вказівки для самост. роботи / В. В. Рис. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 212 с.

Р69 Романенко Н. В. Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект (модуль 1) : метод. вказівки до практ. занять для студентів спец. 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 40 с.

Р69 Романюк Ю. Ф. Довідкові матеріали до курсового проектування електричних мереж і станцій : лаб. практикум для студентів спец. 051 «Економіка» / Ю. Ф. Романюк, М. Й. Федорів, І. Д. Галущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 48 с.

Р69 Романюк Ю. Ф. Електричні системи
та мережі : практикум / Ю. Ф. Романюк, У. М. Николин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 43 с.

С13 Савчин Н. Б. Зіставна лексикологія :
метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 34 с.

С13 Савчин Н. Б. Комунікативні стратегігії першої іноземної мови (англійської) : практикум / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 110 с.

С13 Савчин Н. Б. Стилістика ОІМ : метод. вказівки для самост. та індивід. роботи / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 30 с.

С76 Станьковська І. М. Управлінський аналіз : конспект лекцій / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 78 с.

С76 Станьковська І. М. Управління конкурентоспроможністю : метод.вказівки
для самост. вивчення дисципліни / І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 50 с.

С78 Стахмич Ю. С. Теорія перекладу : метод. вказівки для самост. роботи студентів / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 30 с.

С79 Степанюк Г. С. Управління конкурентоспроможністю : практикум / Г. С. Степанюк, І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 55 с.

С79 Стецик Т. С. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VIII семестр) : метод. вказівки до вивчення курсу для студентів спец. 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Т. С. Стецик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 119 с.

Т69 Тришак Л. С. Адміністрування податків : метод. вказівки для вивчення дисципліни / Л. С. Тришак, Н. О. Крихівська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 30 с.

Ф33 Федорів М. Й. Надійність електропостачання : навч. посіб. / М. Й. Федорів, М. І. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 183 с.

108.
Ф33 Федорович І. В. Спорудження магістральних трубопроводів : конспект лекцій / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 94 с.

Х76 Хома С. В. Податкова звітність : метод. вказівки для самост. роботи студентів з вивчення дисципліни / С. В. Хома. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 38 с.

Ч-41 Челядин Л. І. Неорганічна хімія : лаб. практикум / Л. І. Челядин, Л. Я. Побережний, В. Л. Челядин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 128 с.

Я62 Янишин О. К. Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз : практикум / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 76 с.

A55 Andrusiv L. Z. Philosophy : lecture notes / L. Z. Andrusiv. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 98 p.

K89 Kuchirka Y. M. Theory of automatic control = Теорія систем автоматичного керування : educational manual = навч. посіб. / Y. M. Kuchirka, L. A. Vytvytska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 74 p.

M52 Melnyk V. M. Introduction to specialty = Вступ до фаху : synopsis of lectures = конспект лекцій / V. M. Melnyk, M. M. Hnyp. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 100 p.