Нові надходження літератури за червень 2020 року

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ
Книги :

1.
А66 Андрусів У. Я. Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 35 с.

2.
А66 Москальчук Н. М. Екологія людини : конспект лекцій / Н. М. Москальчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 148 с.

3.
О-66 Орлова В. К. Внутрішньогосподарський контроль : конспект лекцій / В. К. Орлова, С. М. Кафка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 160 с.

4.
О-66 Орлова В. К. Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін : конспект лекцій / В. К. Орлова, О. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 77 с.

5.
С79 Степанюк Г. С. Реінжиніринг : конспект лекцій / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 54 с.

6.
С79 Степанюк Г. С. Фінансовий менеджмент : конспект лекцій / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик.
– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 65 с.

Методички:

7.
Б12 Бабчук С. М. Системи передавання даних : метод. вказівки для самост. роботи студентів / С. М. Бабчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 23 с.

8.
Б12 Бабчук С. М. Переддипломна практика : метод. вказівки / С. М. Бабчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 19 с.

9.
Б61 Білецький Я. С. Методологія наукових досліджень : практикум / Я. С. Білецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 24 с.

10.
В54 Витвицька У. Я. Корпоративні фінанси : метод. вказівки для вивчення дисципліни / У. Я. Витвицька, Л. М. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 67 с.

11.
В65 Войтків Л. С. Навчально-ознайомча практика : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

12.
Д79 Дубей Н. В. Основи гідрогеології та інженерної геології : лаб. практикум / Н. В. Дубей, І. В. Мислюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 41 с.

13.
К96 Кушлик О. Ю. Стратегічне управління : метод. вказівки для виконання курс. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 19 с.

14.
К96 Кушлик О. Ю. Бізнес-аналітика та моделювання : метод. вказівки для самост. роботи / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 27 с.

15.
Л63 Лісафін В. П. Склади нафти і нафтопродуктів : метод. вказівки для самост. роботи / В. П. Лісафін, Н. В. Люта. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 70 с.

16.
М69 Михайлів І. Р. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / І. Р. Михайлів, А. П. Бойко, Г. М. Мула. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 41 с.

17.
М69 Михайлюк Ю. Д. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Урбоекологія" / Ю. Д. Михайлюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 34 с.

18.
Н40 Нєвєнченко А. І. Маркетинг у туризмі : метод. вказівки до виконання контрольної
роботи для студ. заочної форми навчання / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с.

19.
О-66 Орлова В. К. Методологія наукових досліджень в обліку та методика викладання облікових дисциплін : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. К. Орлова, І. М. Гринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 25 с.

20.
О-66 Орлова, В. К. Внутрішньогосподарський контроль : практикум / В. К. Орлова, С. М. Кафка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 31 с.
21.
О-66 Орлова В. К. Внутрішньогосподарський контроль : метод. вказівки для самост. роботи / В. К. Орлова, С. М. Кафка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 24 с.

22.
С13 Савчук Т. В. Фінансовий облік 1 : метод. рек. для самост. вивчення дисципліни / Т. В. Савчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 23 с.

23.
С37 Сімків Л. Є. Управління регіональним розвитком : метод. вказівки для самост. роботи / Л. Є. Сімків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 58 с.

24.
С37 Сімків Л. Є. Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. Є. Сімків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 32 с.

25.
С79 Степанюк Г. С. Реінжиніринг : метод. вказівки для самост. роботи / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 36 с.

26.
С79 Степанюк Г. С. Реінжиніринг : метод. вказівки для виконання курс. роботи / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 33 с.