Нові надходження літератури за березень 2020 року

АРХІТЕКТУРА. ПЛАНУВАННЯ

72
Ю83 Юрчишин Г. М. Регіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття : навч. посіб. / Г. М. Юр-чишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – Ч. 1 : Творчий доробок художника Василя Дутки. – 180 с.
К-сть прим. : 2 (ЧЗТГ. – 1, К/сх. – 1)

ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ

94
Д49 Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження... Біль / ред. І. Калинець,
Н. Гумницька, – Львів : Артос, 2008. – 111 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

НАУКА
001
Н34 Науковці України - еліта держави / авт.-упоряд Л. Білейчук,. – Київ : Логос Україна, 2017. – Т. V. – 300 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

502.17
Е45 Екологія і природокористування : зб. наук. пр. / ред. А. Г. Шапар. – Дніпропетровськ : ІППЕ, 2013. – Вип. 16. – 315 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502.17
Е45 Екологія і природокористування : зб. наук. пр. / ред. А. Г. Шапар. – Дніпропетровськ : ІППЕ, 2013. – Вип. 17. – 255 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502.17
Е45 Екологія і природокористування : зб. наук. пр. / ред. А. Г. Шапар, – Дніпропетровськ : ІППЕ, 2014. – Вип. 18. – 198 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502.17
Е45 Екологія і природокористування : зб. наук. пр. / ред. А. Г. Шапар. – Дніпропетровськ : ІППЕ, 2015. – Вип. 19. – 238 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502.211
К29 Каталог унікальних природних об'єктів Дніпропетровщини / ред. А. Г. Шапара. – Дніпропетровськ : ІППЕ, 2008. – 56 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

502.211
Т76 Трофимчук О. Геоінформаційні технології захисту довкілля природно-заповідного фонду : монографія / О. Трофимчук, О. Адаменко, В. Триснюк. – Івано-Франківськ-Київ : Супрун В. П., 2020. – 340 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

377
Б91 Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 1966-2016 / ред. О. Д. Джура. – Коломия : Вік, 2016. – 216 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

332.2
К56 Ковалів О. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма : монографія / О. Ковалів. – Київ : ДІА, 2016. – 416 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

330.3
Н34 Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України : монографія / Б. В. Буркинський, С. К. Харічков, Л. Є. Купінець, В. М. Степанов. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 714 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

378
П52 Положення та посадові інструкції керівників, науково-педагогічних працівників
і співробітників структурних підрозділів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського : у 2 т. Т. 1 / упоряд. О. О. Шубін, О. Л. Омелянович. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 631 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

14. 378.4
J88 Jubileusz 50-lecia wydzialu wiertnictwa, nafty i gazu 1967 - 2017 / red. S. Wysocki, M . Gaczol. – Krakow : Goldruk, 2017. – 331 p.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

622.276
Б77 Бойко Василь Степанович: Бібліографія :
(до 70-річчя від дня народження та 45-річчя наук.-пед. діяльності) / Грибовський Р. В., Тарко Я. Б., уклад. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 96 с.
К-сть прим. : 1 (ВБОФ. – 1)

621.317
В47 Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Т. 80. / Стадник Б. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2019. – Вип. 2. – 81 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

621
В53 Вісник Національного університету "Львівська політехніка".: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Львів. політехніка, 2019. – Вип. 910. – 131 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.279.5
О-13 Обводнення газових і нафтових свердловин / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський ; ред. В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2011. – Т. 3 : Особливості експлуатації свердловин. Кн. 2. – 701 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.271
М54 Методичні вказівки з визначення оптимальних кутів нахилу бортів, укосів уступів і відвалів залізорудних та флюсових кар'єрів / ред. А. Г Шапар.,– Дніпропетровськ : ІППЕ, 2012. – 205 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

620.19
П83 Протасов В. Н. Физико-химическая механика материалов оборудования и сооружений нефтегазовой отрасли : учебник / В. Н. Протасов. – М. : РГУ нефти и газа им. И. Губкина, 2011. – 204 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

620.179.1
Т38 Технічна діагностика матеріалів і конструкцій : довід. посіб. : у 8 т. / ред. З. Т. Назарчук. – Львів : Простір-М, 2016. – Т. 1 : Експлуатаційна деградація конструкційних матеріалів. – 356 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.34
Ф79 Формирование и разработка техногенных месторождений железных и марганцевых руд : монография / А. Г. Шапарь, А. Ю. Вилкул, П. И. Копач, Л. В. Якубенко. – Днепропетровск : Монолит, 2012. – 140 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

620.19
Я82 Ясній П. В. Вплив експлуатаційних факторів на деформування і руйнування корпусних реакторних сталей : монографія / П. В. Ясній, І. Б. Окіпний, В. Б. Гуцайлюк. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – 185 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

620.1
Я82 Ясній П. В. Міцність і довговічність елементів конструкцій за змінної амплітуди навантаження : монографія / П. В. Ясній, Ю. І. Пиндус, О. П. Ясній. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 172 с.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

622.3
P70 Pivnyak G. Theoretical and Practical Soiutions of Mineral Resources Mining / G. Pivnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevska. – Dnipropetrovsk : CRC Press, 2015. – 606 c.
К-сть прим. : 1 (К/сх. – 1)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

821.161.2'06
С30 Семенко М. Повна збірка творів / М. Семенко. – Київ : Темпора, 2017. – Т. 1 :
Арії трьох П'єро. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
С30 Семенко М. Повна збірка творів / М. Семенко. – Київ : Темпора, 2017. – Т. 2 : В садах безрозних. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

821.161.2'06
С30 Семенко М. Повна збірка творів / М. Семенко. – Київ : Темпора, 2017. – Т. 3 : Тов. Сонце. – 256 с.
К-сть прим. : 1 (Х.Аб. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

А66 Андрусяк А. В. Проектування металевих конструкцій : метод. вказівки для самост. роботи / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 29 с.

А66 Андрусяк А. В. Металеві конструкції : метод. вказівки для практичних занять / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович, І. З. Рутковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 39 с

Белов А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR: шагаем от "чайника" до профи : книга + видеокурс / А. В. Белов. – СПб. : Наука и техника, 2013. – 528 с. : ил.+CD. –

Б61 Біліщук В. Б. Методи та засоби випробувань та атестації : конспект лекцій / В. Б. Біліщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 66 с.

Б91 Борсук Н. Г. Рисунок гіпсової голови : метод. вказівки для практ. занять / Н. Г. Борсук, М. Г. Мелкомукова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 28 с.

В19 Василів Х. В. Каталог дипломних проєктів : Вибрані роботи 2012-2014рр. / Х. В. Василів, З. Б. Федунків, О. В. Боднар. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.

В19 Василик О. Б. Поведінка споживача : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. Б. Василик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 35 с.

Д45 Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Л. В. Дікань. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 336 с.

Д46 Дипломне проєктування : метод. вказівки
до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи спец. 191 Архітектура та містобудування / Т. В. Скрипин, Х. В. Василів, К. Т. Голубчак
[та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. –
52 с.

Д91 Дьяконов В. MATLAB Анализ, идентификация и моделирование систем : спец. справочник / В. Дьяконов, В. Круглов. – СПб. : Питер. – 441 с.

К18 Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні : практ. посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько. – Київ
Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с.

К44 Кісь С. Я. Стратегічне управління людським розвитком : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. Я. Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 23 с.

К64 Кононенко М. А. Управління якістю та оцінка відповідності продукції, процесів і послуг : метод. вказівки для виконання самост. роботи / М. А. Кононенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 26 с.

К64 Кондрат О. Р. Технологія підвищення нафтогазоконденсатовилучення із пластів : практикум / О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх, М. І. Щепанський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 72 с.

К64 Кононенко М. А. Метрологічне забезпечення систем : конспект лекцій / М. А. Кононенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 95 с.

К64 Кононенко М. А. Опосередковані вимірювання у нафтогазовій промисловості : практикум / М. А. Кононенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 41 с.

К78 Кравчук Р. С. Економіка підприємства : метод. вказівки для виконання розрах. робіт / Р. С. Кравчук, І. В. Федорович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 47 с.

Л46 Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. / В. С. Лень. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 408 с.

Л64 Литвин Н. Б. Фінансовий облік в банках
(у контексті МСФЗ) : навч.. посіб. : у 2-х ч. / Н. Б. Литвин. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Центр учбової літ., 2017. – 676 с.

Л64 Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Я. В. Литвиненко, І. Д. Якущик. – Київ : МАУП, 2004. – 208 с.

Л87 Лучко М. Р. Контроль у державному секторі економіки : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. –
287 с.

О-60 Опанасюк Н. М. Мікроелектронні сенсори : конспект лекцій для студ. спец. "Електронні прилади і пристрої" / Н. М. Опанасюк. – Суми : СДУ, 2013. – 177 с. – У фонді НТБ відсутній.

О-66 Орлова В. К. Консолідована фінансова звітність : метод. вказівки для самост. роботи студентів / В. К. Орлова, С. М. Кафка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 74 с.

О-66 Орловський Б. В. Мехатроніка в галузевому машинобудуванні : навч. посіб. / Б. В. Орловський. – Київ : КНУТД, 2018. – 416 с.

П16 Паневник Д. О. Визначення напруженого стану корпуса свердловинного струминного насоса : практикум / Д. О. Паневник, О. В. Паневник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 10 с.

П17 Папушин Ю. Л. Основи автоматизації гірничого виробництва : курс лекцій / Ю. Л. Папушин, В. С. Білецький. – Донецьк : СВД, 2007. – 168 с. .

П22 Пашкевич М. С. Контроль: незалежний, внутрішній, державний : навч.. посіб. :
у 2-х ч. / М. С. Пашкевич, Н. Л. Шишкова. – Дніпро : НГУ, 2017. – Ч. 1 : Незалежний аудиторський та внутрішньогосподарський контроль. – 182 с.

П45 Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, З. С. Варналій, І. А. Прокопенко, Т. В. Тучак. – Київ : Кондор, 2012. – 222 с.

П80 Прокис Джон Цифровая связь / Д. Прокис ; Кловский Д. Д., ред. ; пер.с англ. – М. : Радио и связь, 2000. – 800 с.

Р65 Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ : лаб. практикум / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук, Я. Я. Якимечко, М. І. Щепанський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 73 с.

Ф34 Федунків З. Б. Загальна історія архітектури і містобудування. Доба середньовіччя : метод. вказівки до практичних занять / З. Б. Федунків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 19 с.

Ф34 Федунків З. Б. Історія української архітектури : метод. вказівки до практичних занять / З. Б. Федунків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 28 с.

Х70 Хокинс Скотт Администрирование Web-сервера Apache и руководство по электронной коммерции / С. Хокинс ; пер.с англ. – М. : Вильямс, 2001. – 336 с.

Ш83 Шпанковська Н. Г. Внутрішньогосподарський контроль : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська, О. С. Білова, О. І. Канська. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. – 154 с.