Нагадуємо всім студентам

Нагадуємо всім студентам, що:

- щорічно студенти всіх курсів та форм навчання зобов’язані підписувати обхідні листи з метою включення успішного студента в перевідний наказ (згідно Розпорядження ректора № 154 від 17 червня 2015 р.);

- єдиною умовою для підписання обхідних листів на абонементах бібліотеки є відсутність заборгованої літератури;

- у випадку втрати друкованого видання Вам, перш за все, необхідно звернутись до відповідного працівника абонементу навчальної літератури (при потребі до працівників абонементів наукової та художньої літератури) і вирішити питання щодо рівноцінної заміни;

- до 15 липня кожного навчального року студенти зобов’язані повернути в бібліотеку всю літературу згідно Правил користування науково-технічною бібліотекою ІФНТУНГ (наказ ректора № 91/1 від 22.10.2014 р.).

Attention all students:
- Students of all years and forms of university study are obliged to sign termination checklist for the purpose of including a successful student in a translational order ( in accordance with the order of rector №154 since 17.06.2015).

- The only condition to sign termination checklist in the departments of library subscriptions is the absence of indebted books.

- In case of losing a book, first of all you have to speak to a worker of department of library subscription and to decide an equal substitution.

- Every year till the 15th of July students are obliged to give all books back due to the rules of the library.