Методи розвідувальної геофізики

talanty_ukr.jpg

Національним багатством країни є її надра, де зберігаються тисячоліттями накопичені сировинні запаси. Правильність економічної стратегії держави залежить від достовірної оцінки цих запасів, а отже, від результатів детальної розвідки ореолів їх розповсюдження і глибини залягання, а також від підрахунку їх кількості, що може бути використана вже сьогодні , та терміну здійснення видобутку за сучасними технологіями.

Виникає необхідність в удосконаленні і пошуку нових, більш ефективних методів розвідки корисних копалин.

Раціональність використання геофізичних методів у геологорозвідувальному комплексі робіт полягає у застосуванні саме тих, які б відповідали вимогам точності спостережень, термінам виконання робіт та рівню затрат.

Відповідно до завдань, що потребують вирішення, розглядають наступні методи розвідувальної геофізики: гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка, сейсморозвідка, терморозвідка тощо. Кожен з методів розвідувальної геофізики вивчає розподіл тільки того фізичного параметру, на якому він заснований, відображає одну сторону геофізичної ситуації досліджуваного району. Для різнобічної оцінки геологічної ситуації застосовують не один, а ряд методів дослідження.

В останні роки розроблені нові методи геофізичних досліджень, сконструйована апаратура, яка дозволяє реєструвати кілька параметрів одночасно, проводити обробку результатів та їх інтерпретацію, що суттєво допоможе науковцям у вирішенні основного завдання – пошуку запасів енергоресурсів.

Студентам ІФНТУНГу, як майбутнім геофізикам, спеціалістам нафтогазової промисловості, також необхідні знання в галузі геофізики. Саме в цьому їм допоможуть матеріали виставки «Методи розвідувальної геофізики», подані в п’яти розділах:

-основи геофізичних досліджень;
-ядерна геофізика;
-гравірозвідка та магніторозвідка;
-електрична розвідка;
-сейсморозвідка.

В підбірці друкованих видань представлені найновіші книги та журнали з даної тематики. Пропонуємо звернути увагу на деякі з них:
1. Вижва, С. А. AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних : навч. посіб. / С. А. Вижва, Г. Т. Продайвода, П. М. Кузьменко. - К. : Київ. ун-т, 2014. - 263 с.

2.Вижва, С. А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посіб. / С. А. Вижва, А. П. Тищенко.- К. : Київ. ун-т, 2013. - 153 с.

3.Вижва, С. А. Ядерна геофізика : підручник / С. А. Вижва, І. І. Онищук, О. П. Черняєв. - К. : Київ. ун-т, 2012. - 608 с.

4. Гравірозвідка і магніторозвідка : навч. посіб. / С. Г. Анікеєв, В. П. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 242 с.

5.Петровський, О. П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник. Ч. 1 / О. П. Петровський, Ю. Ф. Ткаченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 312 с.

6.Продайвода, Г. Т. Сейсморозвідка : підручник / Г. Т. Продайвода, О. А. Трипільський, С. С. Чулков. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 351 с.

7.Степанюк, В. П. Нафтогазопошукова геофізика : підручник / В. П. Степанюк, О. П. Петровський, С. Г. Анікеєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 296 с.

8. Степанюк, В. П. Ядерна геофізика і радіометрична розвідка : навч. посіб. / В. П. Степанюк, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 178 с.

9. Старостін, В. А. Технологія проведення геофізичних досліджень свердловин : конспект лекцій / В. А. Старостін, Я. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 169 с.

Усіх, кого зацікавили матеріали виставки, запрошуємо до читального залу технічної літератури (ІІ пов.,к.23)