Комплектування бібліотечних фондів: вимоги часу

Зміна вимог до діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, головним завданням яких є інформаційне забезпечення навчально-виховного та наукового процесів, безумовно, позначилася і на процесі комплектування. Розвиток сучасних інформаційних технологій, їх активне впровадження вносить зміни у вимоги до форм і методів представлення інформації, що, в свою чергу, впливає на політику комплектування, в якій мають бути враховані всі види носіїв інформації, методи їх придбання, опрацювання, зберігання і забезпечення доступу до них.

5 липня 2017 року на базі бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету відбулося чергове засідання обласного методичного об’єднання на тему «Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу», яке відкрила голова методоб’єднання, директор науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Пилип Я. А.

socrat2.jpg

Університетська бібліотека є інформаційною основою науково-освітнього процесу, тією творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої залежить багато в чому якість та зміст навчання та наукових досліджень. Якість і обсяг діяльності книгозбірні значною мірою залежать від комплектування фонду.
Комплектування бібліотечного фонду в бібліотеці медичного вузу важливий і складний процес, який потребує наукового підходу. Його основа — моніторинг та аналіз інформаційних потреб користувачів (як задоволених так і незадоволених), стану та функціонування бібліотечного фонду, що дає змогу не тільки керувати ним, а й коригувати, приводячи до оптимального стану.

Основними процесами при комплектуванні у відділі є:
- аналіз документного потоку;
- виявлення й обґрунтування відбору необхідних документів;
- оформлення замовлень на документи та контроль за їх виконанням.

socrat2.jpg

Література замовляється у відповідності до профілю у видавництвах «Медицина», «Книга плюс», «Нова книга», «Укрмедкнига». Крім того комплектується фонд бібліотеки за допомогою громадської організації «Фонд розвитку ІФНМУ».

socrat2.jpg

Певна кількість літератури постійно передається до бібліотеки як дарунок від установ та окремих осіб. Такі книги отримано від ректора, проректора, викладачів університету, а також викладачів інших навчальних закладів.

У процесі комплектування бібліотека вузу формує фонд електронних документів сучасною науковою та навчальною літературою, в якій висвітлюються найактуальніші проблеми суспільства, науки тощо, а також забезпечує інформаційну підтримку наукових розробок і досліджень. Основними вимогами добору документів до електронного фонду є їхня наукова й інформаційна цінність, актуальність.

Для формування бібліотечного фонду необхідне одержання оперативної інформації про нові видання. На сайт бібліотеки постійно виставляються каталоги та прайси видавництв, які своєчасно оновлюються. Не менш важливу роль у спілкуванні з видавничо-книготоргівельними організаціями відіграє електронне листування.

На засіданні, голова обласного методичного об’єднання, директор науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Пилип Я. А. ознайомила присутніх з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2017р. № 929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек». Відбулося жваве обговорення питань застосування УДК для систематизації документів і організації фондів та методики переведення існуючих фондів з системи ББК на УДК. З досвідом роботи в цьому напрямку виступив головний бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ Якимів Є. В.

socrat2.jpg

Учасники залишились задоволені отриманою інформацією та спілкуванням, досвідом, новими ідеями, що дало наснагу на подальшу роботу.