Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті


Вовчак, І. С.
Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті : навч. посіб. / І. С. Вовчак. - Тернопіль : Карт-Бланш, 2001. - 354 с.

Посібник присвячений актуальним проблемам інформатизації і комунікаційним процесам в менеджменті. Даються основи автоматизованої обробки інформації, приводяться організаційно-методичні положення створення і функціонування інформаційних систем підприємств, розглядаються системи підтримки прийняття рішень, описуються ряд інтегрованих інформаційних систем. В окремі частини виділені проблеми комунікаційних процесів в менеджменті, а також глобальна інформаційно-комунікаційна система Інтернет.
Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін з напрямку "Менеджмент" у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Читати online