Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №6 (червень 2013)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

74.48(4УКР)
Питання Міністерства освіти і науки України [Текст] : Указ Президента України від 25 квіт. 2013 р. № 240/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 34. – С. 38.

74.48(4УКР)
Положення про Міністерство освіти і науки України : затв. Указом Президента України від 25 квіт. 2013 р. №240/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 34. – С. 39-45.

74.484
Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів : постанова Кабінету Міністрів України від 13 лют. 2013 р. № 115 // Управління освітою. – 2013.- Травень. – № 10. – С. 37-38.

74.480.26
Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 36. – С. 202.

74.480.26
Положення про дистанційне навчання : затв. наказом М-ва освіти і науки України 25 квіт. 2013 р. № 466 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 36. – С. 203-206.

74.480.054
Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів : наказ М-ва фінансів України, М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 19.11.2012 р. № 1202/1291 // Управління освітою. – 2013.- Травень. – № 10. –
С. 39.

Організація навчально-виховного процесу

74.480.44
Бєляєва М. Операція "Вступ" : чого цьогоріч чекати вступникам і приймальним комісіям? / М. Бєляєва // Освіта України. – 2013. - 3 черв. – № 22. – С. 4.

74.484.4
Владимиров А. И. О рейтинговании вузов, осуществляющих подготовку кадров по направлению "Нефтегазовое дело" / А. И. Владимиров // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 1. – С. 3-6.

74.480.44
Гончаренко М. "У вступній кампанії буде мінімізовано людський чинник" / М. Гончаренко ; "пряму лінію" підготувала і провела Тетяна Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2013. - 12 черв. – № 104. – С. 8-9.

74.480.44
Горох В. Віктор Горох: Завдяки шкалюванню ми можемо зрівняти різні за складністю варіанти тесту / В. Горох ; [спілкувалася Дарина Матат] // Освіта України. – 2013. - 3 черв. – № 22. – С. 9.

74.480.26
Гуцуляк О. Не тільки знати, але й вміти навчати : [дискусія з приводу статті нач. навч. відділу ІФНТУНГу Б. В. Свериди "Професійність - основа педагогічної майстерності"] / О. Гуцуляк // Студент Прикарпаття. – 2013. - Червень. – № 2. – С. 1.

74.480.26
Жебровський Б. "Потрібна система, коли талановитій дитині ВНЗ забезпечуватиме індивідуальне навчання" / Б. Жебровський // Урядовий кур'єр. – 2013. - 22 трав. – № 89. – С. 8.

74.480.44
Зайцева І. Ірина Зайцева: Запропонуймо високопосадовцям скласти ЗНО : [онлайн-спілкування з дир. Укр. центру оцінювання якості освіти] / І. Зайцева // Освіта України. – 2013. - 27 трав. – № 21. – С. 5.

74.484.7(4УКР)
Іванов С. "У наших вступників надзвичайно великий вибір і гарантоване майбутнє" : [ректор Нац. ун-ту харчових технологій про ВНЗ] / С. Іванов // Урядовий кур'єр. – 2013. - 8 черв. – № 102. – С. 8.

74.484.4
Комарова А. В. Управление знаниями как фактор устойчивого экономического развития нефтегазовых компаний / А. В. Комарова // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 1. – С. 7-9.

74.484ж(0)
Кирей Р. Туркменська молодь прагне вчитися в Україні / Р. Кирей // Урядовий кур'єр. – 2013. - 4 черв. – № 98. – С. 12.

74.484.7
Крисоватий, А. Андрій Крисоватий: "Навчатися у нашому університеті престижно, цікаво, перспективно" [Текст] : [про Терноп. нац. економ. ун-т розповідає його ректор] / А. Крисоватий // Голос України. – 2013. - 21 черв. – № 115. – С. 12-13.

74.484.7(4УКР)
Кушерець В. "Сучасний студент - це володар найактуальніших знань" : [Президент Ун-ту сучас. знань про навч. заклад / В. Кушерець ; розмовляв Петро Василенко] // Урядовий кур'єр. – 2013. - 4 черв. – № 98. – С. 12.

74.484к2
Мельничук Д. Маємо всі шанси успішно пройти міжнародну акредитацію університету за стандартами США : [про свій навч. заклад розповідає ректор Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування] / Д. Мельничук ; [розмовляв Валентин Обрамбальський] // Урядовий кур'єр. – 2013. - 20 черв. – № 110. – С. 14-15.

74.484.4
Молощак М. Без диплома нікуди, а з дипломом - куди? : кількість випускників вишів подолала якість, а вартість освіти перемогла їх обох / М. Молощак // Репортер. – 2013. - 20 черв. – № 25. – С. 18.

74.480.25
Орлова Т. Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи / Т. Орлова // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 26-34.

74.484.4
Писаренко К. Э. Инновационно-ориентированный менеджмент качества образовательных услуг в нефтегазовой отрасли / К. Э. Писаренко, Р. Г. Шарафиев // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 1. – С. 10-13.

74.48
Садлак Я. Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти
/ Я. Садлак // Дзеркало тижня. – 2013. - 1-7 черв. –
№ 19. – С. 1, 10.

74.04
Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір / С. Серебрянський // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 7-14.

74.4
Супрун В. В'ячеслав Супрун: Нині люди з вищою освітою перенавчаються і йдуть працювати на робітничі місця / В. Супрун // Освіта України. – 2013. - 10 черв. – № 23. – С. 5.

74.484.7(4УКР)
Тацій В. Василь Тацій: "Серед наших випускників безробітних немає" : [ректор Нац. ун-ту "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого" про свій ВНЗ] / В. Тацій ; інтерв'ю взяв Микола Косий] // Голос України. – 2013. - 25 трав. – № 96. – С. 8-9.

74.483
Тверитникова Е. Е. История становления и развития научной школы электротехники Харьковского политехнического института / Е. Е. Тверитникова // Universitates. – 2013. – № 1. – С. 70-100.

74.480.5
Фоменко М. Микола Фоменко: Обираючи майбутній фах, необхідно орієнтуватися не тільки на отримання вищої освіти, а й на побудову успішної кар'єри / М. Фоменко ; [онлайн-спілкування із заст. дир. Департаменту вищої освіти МОН] // Освіта України. – 2013. - 3 черв. – № 22. – С. 5.

74.480.2
Шевчук А. В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем / А. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 107-113.

001.89
Широков А. І. Чи можливе поліпшення ситуації з фінансуванням науково-технічної сфери? : виступ Голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України на сесії Загальних зборів НАН України / А. І. Широков // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 66-68.

74.480.44
Шутка І. Вступна кампанія - 2013: завдання і прогнози / І. Шутка // Аудиторія. – 2013. - 6-12 черв. – № 18. – С. 3, 6.

74.48
Юхименко П. Приватна освіта: погляд у майбутнє / П. Юхименко // Вища школа. – 2013. –
№ 4. – С. 15-25.

Вища освіта за кордоном

74.484(4)
Бірман Р. Рафаель Бірман: "Українським університетам потрібна автономія" : [про розвиток європейської вищої освіти розповідає кер. проекту "Німецькі європейські студії" / Р. Бірман ; [спілкувалася Оксана Онищенко] // Дзеркало тижня. – 2013. - 22-26 черв. – № 22-23. – С. 12.

74.484ж(0)
Егоров И. Ю. Организация зарубежных стажировок украинских ученых и роль Германии в этом процессе / И. Ю. Егоров, Э. З. Бистрикер // Проблеми науки. – 2013. – № 2. – С. 24-30.

74.480.26
Любкіна О. Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою CFA Institute / О. Любкіна, Н. Плєшакова // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 79-84.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Щодо оплати праці тренерів-викладачів : лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 23.01.2013 р. № 1/11-582 // Бюджетна бухгалтерія. – 2013. - 24 черв. – № 24. – С. 16-17.

65.052.254.97
Бессонова О. Якою має бути податкова соцпільга студента-заочника / О. Бессонова // Все про бухгалтерський облік. – 2013. - 10 черв. – №53. – С. 46.

65.052.254.97
Вітковська О. Лаборант веде викладацьку роботу: як обчислити стаж для виплати надбавки за вислугу років / О. Вітковська // Бюджетна бухгалтерія. – 2013. - 24 черв. – № 24. – С. 18.

65.052.254.97
Методика розрахунку орієнтованої середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта : [з коментарем] // Бюджетна бухгалтерія. – 2013. –
10 черв. – № 22. – С. 15-18.

65.052.254.97
Станкус В. Відпустка тривалістю в літо : правила надання щорічної відпустки педагогам / В. Станкус // Бюджетна бухгалтерія. – 2013. - 4 черв. – № 21. – С. 34-38.