Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №4 (квітень 2014)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

74.484(4УКР-4ІВА)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу оголошує конкурс на заміщення посад // Галичина. – 2014. - 29 берез. – № 47. – С. 7.

74.484(4УКР)
Климчук Ю. Некоторые аспекты преодоления коррупции в высших учебных заведениях / Ю. Климчук, К. Лагоша // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 9-12.

74.04н6
Семчук Г. Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2014 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок ... : [ІФНТУНГ] / Г. Семчук // Студент Прикарпаття. – 2014. - Квітень. – № 4. – С. 4.

Організація навчально-виховного процесу

74.480.5
Даньшева С. Наукове обгрунтування структури навчально-методичного комплексу навчального курсу "Професійна мобільність як основа майбутньої кар'єри" / С. Даньшева // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 18-22.

74.03
Ігнатьєва А. Використання педагогічних ідей Я. П. Ряппо в сучасній освіті / А. Ігнатьєва // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 53-57.

74.480.052
Іноземцев В. Громадянське виховання молоді у педагогічній спадщині М. І. Пирогова та його актуальність на сучасному етапі / В. Іноземцев // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 62-66.

74.480.055
Катерина У. Удосконалення організації фізичного виховання студентів у позанавчальний час / У. Катерина // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 21-24.

74.484.4
Ковтунець В. Вища осіта і ринок праці / В. Ковтунець // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 6. – С. 62-70.

74.04
Кондратьєва А. В. Освітній менеджмент у процесі здійснення реформ / А. В. Кондратьєва // Грані. – 2014. – № 2. – С. 42-47.

67.9(4УКР)404.3
Косско Т. Г. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку / Т. Г. Косско, Т. М. Павлиго // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 65-70.

74.480.42(4УКР- 4ІВА)
Крайній І. Професор - травознай : завдяки фітотерапії Ярослав Гладун і після 90-ліття читає лекції студ. ун-ту та мріє написати ще декілька книг про цілющі властивості лікар. рослин / І. Крайній ; [з професором каф. екології ІФНТУНГу спілкувався кор. газ. "Україна молода] // Студент Прикарпаття. – 2014. - Квітень. – № 4. – С. 2.

74.480.25
Крюков А. "Метрология и информационно-измерительные технологии": совершенствование подготовки студентов / А. Крюков, В. Терешков // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 23-26.

74.48(4НІМ)
Лилик С. Система дуальної освіти: чи можливий німецький досвід в Україні? / С. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 6. – С. 44-50.

74.04(4УКР)
Лікарчук І. Освіту треба рятувати : [про укр. освіту часів міністра Д. Табачника та основні завдання нового міністра освіти і науки України] / І. Лікарчук ; [спілкувалася ж-ст газ."Галичина" Ольга Мончук] // Студент Прикарпаття. – 2014. - Квітень. – № 4. – С. 3.

74.484(4УКР-4ІВА)
Мончук О. Наш медуніверситет - перший в рейтингу прозорості серед українських ВНЗ : [12-е місце займає ІФНТУНГ]/ О. Мончук// Галичина. – 2014. - 12 квіт. – № 55. – С. 3.

74.03(4УКР)
Пазиніч С. Легенда української педагогіки : до 100-річчя від дня народж. Євгена Степановича Березняка / С. Пазиніч, О. Пономарьов // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 3-8.

74.484.4
Применение математического моделирования в разработке системы управления качеством образования / Е. Аршава, Л. Щелкунова, Р. Посылаева, Н. Гуту // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 27-31.

74.484.4
Сырокваша А. Образование как главный фактор конкурентоспособности молодых специалистов / А. Сырокваша, В. Тихонова // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 6. – С. 51-58.

74.480.42
Телегіна С. Умови ефективного формування готовності до інноваційної діяльності майбутнього викладача вищої школи / С. Телегіна // Новий колегіум. – 2013. – № 4. – С. 43-45.

Вища освіта за кордоном

74.484.4
Балаба В. И. Оценка освоения студентами учебных дисциплин : [РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина] / В. И. Балаба // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2014. –
№ 1. – С. 6-8.

74.484.4
Владимиров А. И. Об управлении качеством образования в вузе : [РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина] / А. И. Владимиров // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2014. –
№ 1. – С. 3-6.

74.484(4РОС)
Елагина О. Ю. Подготовка кадров высшей квалификации на кафедре трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования : [РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина] / О. Ю. Елагина, Г. И. Вышегородцева // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2014. – № 1. – С. 27-28.

74.48
Карпов В. Н. К 75-летию научно-учебного комплекса "Специальное машиностроение" МГТУ им. Н. Э. Баумана / В. Н. Карпов, Б. В. Артемьев // Территория NTD. – 2014. – № 1. – С. 6-7.

74.484к2
Тлумин П. Оксфордский акцент : [рейтинг лучших вузов планеты] / П. Тлумин // Корреспондент. – 2014. – № 13. – С. 34-36.