Інформаційний бюлетень "Вища освіта" №2 (лютий 2014)

Організація навчально-виховного процесу

74.480.26
Біліченко А. Особливості викладання англійської мови наукового спрямування у немовному ВНЗ України / А. Біліченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 47-52.

001.89
Євтушенко В. Наука України у міжнародних порівняннях публікаційної активності / В. Євтушенко, А. Осадча // Інтелектуальна власність в Україні. – 2013. – № 12. – С. 41-47.

74.480.26.847
Захарченко Т. Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін / Т. Захарченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 30-38.

74.480.26
Іващенко В. П. Деякі аспекти розвитку і застосування засобів мобільного навчання / В. П. Іващенко, Г. Г. Швачич, А. Н. Алішов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 227-234.

74.480.055
Іващенко, С. Залежність частоти виникнення донозологічних змін стану здоров'я студентів від характеру їх рухової активності / С. Іващенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 51-53.

74.480.055
Имас Т. Экспертная оценка организационно-методических условий проведения физкультурно-оздоровительных занятий / Т. Имас, Л. Погасий // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 45.50.

74.484к21
Интегрированная система менеджмента и гарантии качества образования / К. Э. Писаренко, Р. Г. Шарафиев, В. Ж. Квитко, Н. Г. Набиева // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2013. – № 4. – С. 10-12.

74.48
Кліменко В. Нариси академіка Олексія Крилова про вищу освіту / В. Кліменко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 72-79.

001.89(477)
Козубцов І. М. Тенденції та невідкладні заходи модернізації третього рівня вищої освіти в Україні - інституту аспірантури / І. М. Козубцов // Грані. – 2013. – № 12. – С. 139-142.

001.89(4УКР)
Круглова В. В. Проект "Scientific fun - наукові пікніки в Україні" : [реалізований у верес. - жовт. 2013 р.] / В. В. Круглова // Universitates. – 2013. – № 4. – С. 51-53.

74.48+78.34
Мазурицкий А. М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования
/ А. М. Мазурицкий, Г. А. Кузичкина, О. А. Калегина // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 10. – С. 5-14.

74.484.4
Матвієнко О. ІТ-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 10. – С. 20-23.

74.480.42
Мікульонок І. Про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників ВНЗ / І. Мікульонок // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 15-22.

74.48(4УКР-4ІВА)
Мороз В. Нові професії від Технічного університету : [спец. «Оцінка землі та нерухомого майна» в ІФНТУНГ] / В. Мороз // Галичина. – 2014. - 22 лют. – № 28. – С. 4.

74.484.4(4УКР)
Москаль Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіоні / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. –
С. 116-125.

74.484.4
Підготовка фахівців і науковців із землеустрою та земельного кадастру: як вирішувати проблеми? / Д. Добряк, А. Мартин, І. Ковальчук [та ін.] // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 11. – С. 9-13.

74.48(4УКР-4ІВА)
Процюк О. "Відкритий університет" Івано-Франківська [на майдані] / О. Процюк // Галичина. – 2014. - 15 лют. – № 24. – С. 8.

74.48+78.34
Рассадина М. И. Библиотечное образование: ожидание перемен или время действий? / М. И. Рассадина // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 10. – С. 15-25.

74.480.28
Сайлаубеков Н. Оцінювання якості освіти на основі динамічної нормативної моделі : [у ВНЗ] / Н. Сайлаубеков, С. Багітова, О. Киричок // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 492-499.

74.484.4
Тридід О. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України / О. Тридід, О. Лукін // Банківська справа. – 2013. – № 11-12. – С. 66-75.

74.484(4УКР)
Фурман А. В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / А. В. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.

74.023
Хмель В. В. Образование и культура в современном измерении : [сравнит. анализ укр. и зарубеж. системы образования] / В. В. Хмель // Грані. – 2013. – № 8. – С. 130-136.

74.480.26.82
Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна свідомість: спроба осмислення і передбачення / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 80-121.

74.48
Яценко О. Сучасний університет: соціальність і дарвінізм / О. Яценко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 7-14.

65.9(4УКР)261.513+65.9(4УКР)497
Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України : [в т.ч. сектору вищої освіти] / О. Яшкіна // Економіст. – 2013. – № 9. – С. 23-26.

Вища освіта за кордоном

74.484(4НІД)
Гладченко М. Політика нового державного управління як одна з передумов появи стратегічного менеджменту у сфері вищої освіти Нідерландів / М. Гладченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 23-29.

74.48+78.34
Завалина О. Л. Преподавание организации информации в США: опыт Университета Северного Техаса / О. Л. Завалина // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 10. – С. 32-44.

74.48+78.34
Сукиасян Э. Р. Библиотечное образование в США: динамика развития / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 10. – С. 26-31.