Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 378(477)(094)
Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова Кабінету Магістрів України від 17 лип. 2019 р. № 684 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 62. –
С. 9-11.

2. 377
Деякі питання забезпечення осіб, які здобувають освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 17 лип. 2019 р.
№ 627 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 60. –
С. 35-38.

3. 378(477)
(094):005.963
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України від
21 серп. 2019 р. № 800 // Уряд. кур'єр. – 2019. –
3 верес. – № 167. – С. 6-7.

4. 378(477)
(094)
Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : наказ М-ва освіти і наки України від 12 берез. 2019 р. № 338 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 54. – С. 197-215.

5 . 378(477)
(094)
Про затвердження Положення про акредита-цію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 11 лип. 2019 р. № 977 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 65. – С. 93-104.

6. 378(477)
(094)
Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України "GOxChange" : наказ М-ва освіти і науки України від 4 лип. 2019 р.
№ 340/930 // Офіц. вісн. України. – 2019. –
№ 64. – С. 183-185.

7. 378:005.
963
Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України від 26 черв. 2019 р.
№ 615 // Офіц. вісн.України. – 2019. –№ 59. –
С. 29 -194.

8. 37.014.543
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експерименталь-них) розробок у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 10 лип. 2019 р.
№ 639 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 59. –
С. 225-226.

9. 376-056.26
(094)
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 10 лип. 2019 р. № 635 // Офіц. вісн. України. – 2019. –
№ 59. – С. 218-220.

10. 37.014.543
Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету Міністрів України від 10 лип. 2019 р. № 822 // Уряд. кур'єр. – 2019. - 30 серп. – № 165. –
С. 20-21.

Організація управлінської діяльності ЗВО

11. 378.014.6
Акредитація освітніх програм // Освіта України. – 2019. - 2 верес. – № 35. – С. 4.

12. 378.4
Омелянчук І. «Академія заслуговує на особливий статус від держави» : [про Нац. Ун-т «Острозька 2академія»] / І. Омелянчук // Уряд. кур'єр. – 2019. - 30 серп. – № 165. – С. 5.

13. 378(477.
86)
Отаман С. На варті енергобезпеки :
[про відзначення 52-ї річниці ІФНТУНГ] / С. Отаман // Галичина. – 2019. - 26 верес. –
№ 39. – С. 10.

14. 378.014.6
Про визнання і акредитацію програм . –
// Освіта України – 2019. - 23 верес. – № 37 – С. 6.

15. 378.014.25
Програми у Канаді // Освіта України. – 2019. - 9 верес. – № 36. – С. 2.

16. 378.014.6
Шулікін Д. Нова акредитація / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 16 верес. – № 37. –
С. 7.

17. 378.091
Шулікін Д. Підготувати фахівців і зробити світ безпечнішим / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 9 верес. – № 36. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

18. 37.014.6
Короденко М. Пріоритети команди : [актуальні плани і завдання освіти] / М. Короденко // Освіта України. – 2019. - 16 верес. – № 37. –
С. 5.