Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37:336.14
Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 5 верес. 2018 р. № 647-р // Уряд. кур'єр. – 2018. - 18 верес. – № 174. – С. 6.

37:351.711
Про погодження передачі цілісних майнових комплексів комунальних закладів освіти у державну власність : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 22 серп. 2018 р. № 557-р // Уряд. кур'єр. – 2018. - 18 верес. – № 174. – С. 5.

378(477)+336.77
Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серп. 2018 р. № 673 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 31 серп. – № 162. – С. 10.

378
Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 20 верес. – № 176. – С. 4.

378(477)(094)
Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення : лист М-ва освіта і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 8. –
С. 84-89.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378(477)
Деякі питання державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності // Уряд. кур'єр. – 2018. - 7 верес. – № 167. – С. 5-6.

378.091.212.2:528.4
Євсюков Т. Де навчатимуться майбутні геодезисти та землевпорядники? / Т. Євсюков // Землевпоряд. вісник. – 2018. – № 8. – С. 11-13.

378(477.86)
Івасів Р. Найбільший український націоналіст : [І. Петрашу присвоїли звання почесного професора ІФНТУНГ] / Р. Івасів // Галичина. – 2018. - 11 верес. – № 78. – С. 1.

378(477.86)
Івасів Р. У рейтингу найпопулярніших : [про ІФМУ] / Р. Івасів // Галичина. – 2018. –
4 верес. – № 76. – С. 76.

378.091. 212.2
Короденко М. Леонід Губерський : висока якість освіти гарантує економічний розвиток України / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 17 верес. – № 36. – С. 4-5.

378(477)
Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти // Уряд. кур'єр. – 2018. - 6 верес. – № 166. – С. 5.

12. 378(477.86)
Романська О. Університети борються за студентів : [виші м. Івано-Франківська] / О. Романська // Репортер. – 2018. - 30 серп. – № 35. – С. 17.

13. 378(477.86)
Синиця Н. Вітання : [для професора
Бойка В. С.] / Н. Синиця // Галиц. Просвіта. – 2018. - 13 верес. – № 37. – С. 2.

14. 378
Співаковський О. Інвестування в освіту - це інвестування в майбутнє / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 14 верес. – № 172. – С. 2.

15. 378(477) (094)
Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм : лист М-ва освіта і науки України від 05.06.2018 № 1/9-377 // Інформ. зб. та комент.
М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 8. – С. 90-93.

16. 378.014. 6 (063)
Шулікін Д. Академічна доброчесність: виклики і практики / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 17 верес. – № 36. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

17. 37.014.543
Держбюджет - 2019: що пропонує уряд? // Освіта України. – 2018. - 24 верес. – № 37. – С. 4.

18. 37(092)
Кулик Н. Рукописи не горять : [ про Сухомлинського В.] / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. - 24 верес. – № 37. – С. 13.

19. 37(477)(092)
Педагогіка від серця : [до 100-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського] // Календар знам. і пам'ят. дат. – 2018. – № 3. – C. 91-102.

20. 377
Смілянська А. Коледжі і технікуми не можна позбавляти державного фінансування / А. Смілянська // Голос України. – 2018. - 21 верес. – № 177. – С. 10.

21. 37(477)
Філіпчук Г. Освіченість молоді - наш обнадійливий чинник / Г. Філіпчук // Слово Просвіти. – 2018. - 6-12 верес. – № 36. – С. 1, 2-3.

22. 37.01
Хоботова Е. Б. Виховна робота при викладання екологічних дисциплін / Е. Б. Хоботова // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2018. – № 1. – С. 114-120.

23. 37(477)(092)
Явтушенко Л. Мій Сухомлинський / Л. Явтушенко // Освіта України. – 2018. - 10 верес. – № 35. – С. 11.

24. 37.016:504
Rodomska M. V. The Analysis or Environmental Awareness among Cnildren or the Secondary School Age / M. V. Rodomska, Yu. G. Kartash // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2018. – № 1. – С. 121-128.

Вступна компанія

25. 378.091. 212.2
Добрянська А. Творчі конкурси почнуть проводити ще до початку вступної кампанії / А. Добрянська // Голос України. – 2018. –
21 верес. – № 177. – С. 10.

26. 378.091. 212.2
Співаковський О. Чого вчить нас вступна кампанія 2018 року? / О. Співаковський // Голос України. – 2018. - 18 верес. – № 174. – С. 4.

27. 378.091. 212.2
Шулікін Д. Пульс галузі і вступна кампанія / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 10 верес. – № 35. – С. 5.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

28. 378.091. 212.2
Короденко М. Колегія МОН: Результати і виклики / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 10 верес. – № 35. – С. 4.