Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 9 (вересень 2015)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

74.480.27
Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання : наказ М-ва освіти і науки України від 14.07.2015 № 761 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 64. – С. 516-518.

74.480.47
Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 02.07.2015 № 705 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 68. – С. 37-126.

001.89
Про проведення конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки : наказ М-ва освіти і науки України від 21.07.2015 р. № 782 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 68. – С. 127.

001.89
Положення про Комісію Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 21 лип. 2015 р. № 782 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 68. – С. 129-130.

001.89
Порядок приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій для видатних діячів науки : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 21 лип. 2015 р. № 945/27390 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 68. – С. 129-134.

74.484.4
Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Н. Бачинська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 32-34.

74.04(4УКР)
Вишневський О. На півдорозі до демократії : про проект Закону "Про освіту" (2015) / О. Вишневський // Освіта. – 2015. - 5-12 серп. – № 32-33. – С. 2-3.

74.484(4УКР)
Квіт С. Про підручники і ситуацію довкола ЗНО : [година запитань до уряду у Верховній Раді] / С. Квіт ; підготував Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2015 - 14 верес. – № 37. – С. 4.

74.48(4УКР-4ІВА)
Мончук О. На Прикарпатті вручили обласну премію ім. Івана Косика : [в галузі освіти] / О. Мончук // Галичина. – 2015. - 3 верес. – № 129-130. – С. 13.

74.484(4УКР)
Паращенко Л. Пропозиції щодо проекту нової Конституції : освітній вимір / Л. Паращенко, І. Барматова // Управління освітою. – 2015. - Серпень. – № 16. – С. 20-23.

74.4
Супрун В. Відповідати сучасним потребам : [про новації законопроекту "Про професійну освіту" розповідає дир. Департаменту проф.-техн. освіти МОН] / В. Супрун // Освіта України. – 2015. - 24 серп. – № 34. – С. 7.

74.04(4УКР)
Шулікін Д. Рамковий закон - пропозиції до вдосконалення : [обговорення проекту закону "Про освіту" в МОН] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. - 24 серп. – № 34. – С. 4-5.

Організація навчально-виховного процесу

74.480.055
Агеева Г. Обоснование влияния качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг образовательных учреждений на их приобретение косвенными потребителями / Г. Агеева, А. Сафиуллина // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 1. – С. 77-80.

74.480.26
Альтернативні методики навчання у технічному ВНЗ / О. Афанасьєва, Н. Лалазарова, . В. Мощенок [та ін.] // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 55-58.

74.480.27
Артемова О. Особенности создания дистанционного курса для студентов-иностранцев начального этапа обучения / О. Артемова, В. Иванова, О. Незовибатько // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 11-13.

74.480.41
Баран М. Формування лідерських якостей керівника ВНЗ як напрям реалізації державної кадрової політики / М. Баран, Н. Кузьменко, О. Савченко // Координати управління : зб. наук. пр. / ред. Дзвінчук Д. І. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 1. – С. 121-127.

74.484к2
Бахрушин В. Куди рухаємося? : ліцензування освітньої діяльності / В. Бахрушин // Управління освітою. – 2015. - Вересень. – № 17. – С. 27-33.

74.480.25
Бобало Ю. Знання спеціальності, англійської та комп'ютера - запорука успіху / Ю. Бобало ; [з ректором Львів. політехніки спілкувалася Ірина Шутка] // Аудиторія. – 2015. - 31серп. - 9 верес. – № 22. – С. 4-5.

001.89(477)
Вдовиченко А. Де новації в атестації? : [кадровий потенціал наук. галузі] / А. Вдовиченко, П. Єрмаков, М. Єрмаков // Дзеркало тижня. – 2015. - 12-18 верес. – № 33. – С. 11.

74.484.7
Галата С. "Конституція" Могилянки : НаУКМА розробляє стратегію розвитку ун-ту / С. Галата // Освіта України. – 2015 - 7 верес. – № 36. – С. 6.

74.484.7
Галата С. Університети Донбасу: життя налагоджується : 16 вищ. навч. закл. Донеччини і Луганщини виїхали з окупованої території і почали життя "з нуля" / С. Галата // Освіта України. – 2015. - 31 серп. – № 35. – С. !, 8-9.

74.484.4
Грудок-Костюшко М. Диалог в виртуальной коммуникации иностранных студентов / М. Грудок-Костюшко // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 18-20.

74.480.26
Ігнатенко В. Д. Система вправ для навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів / В. Д. Ігнатенко // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 26-36.

74.48(4УКР-4ІВА)
ІФНТУНГ отримав нову комп`ютерну лабораторію : [апаратно-програмних засобів "Siеmens"] // Галичина. – 2015. - 22 верес. – № 140. – С. 1.

74.48(4УКР-4ІВА)
Карамушка В. І. Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та планів : [28-29 трав. 2013 р. на кафедрі екології ІФНТУНГ відбувся семінар] / В. І. Карамушка // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2014. – № 1. – С. 76-77.

74.48
Киричок А. Використання нових медіа у формуванні іміджу ВНЗ / А. Киричок // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 42-44.

74.4840.44(4УКР- 4ІВА)
Ковбанюк І. Присягнули на вірність університету : із уроч. церемонії посвяти першокурсників у студенти / І. Ковбанюк // Студент Прикарпаття. – 2015. - Вересень. – № 6. – С. 1.

74.480.26
Корсак К. В. Перспективи нооглобалізації і вища освіта у ХХІ ст. / К. В. Корсак // Координати управління : зб. наук. пр. / ред. Дзвінчук Д. І. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 1. – С. 94-99.

74.480.055
Котелевський В. Обгрунтування системи фізичної реабілітації студентської молоді із патологією хребта / В. Котелевський // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 1. – С. 30-34.

74.484(4)
Крижанівський Є. І. Стратегічні орієнтири в управлінні сучасним науково-освітнім комплексом в Європейському Союзі / Є. І. Крижанівський // Координати управління : зб. наук. пр. / ред. Дзвінчук Д. І. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 1. – С. 15-23.

74.480.27
Лапузіна О. Дистанційне навчання у системі підготовки / О. Лапузіна, А. Лобода, А. Стрельченко // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 9-10.

74.480.263.2
Матат Д. Технотренди й освіта : [Міжнар. наук.-практ. конф. "Відкрите освітнє е-середовище сучас. ун-ту"] / Д. Матат // Освіта України. – 2015. - 31 серп. – № 35. – С. 10.

001.8
Матвієнко О. Предметне поле досліджень у науковій галузі "соціальні комунікації": за матеріалами профіл. конференцій / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 5. – С. 41-44.

74.48(4УКР-4ІВА)
Мороз В. 48-річчя ІФНТУНГ увінчалалося відкриттям пам`ятника : [вченому І. Пулюю] / В. Мороз // Галичина. – 2015. - 24 верес. – № 141-142. – С. 10.

74.480.27
Омаров М. Специфика преподавания темы "Логистические информационные системы" студентам дистанционной формы обучения / М. Омаров, А. Сухомлинов // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 25-27.

74.480.44
Онищенко О. Чи буде ЗНО-2016? / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. - 5-11 верес. – № 32. – С. 1, 11.

74.48(4УКР-4ІВА) +556.532(477.86)
Організаційні, навчальні та науково-дослідницькі роботи на Дністровському протипаводковому полігоні у 2012-2013 рр. / Є. І. Крижанівський, О. М. Мандрик, Я. О. Адаменко [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2014. – № 1. – С. 53-69.

74.480.054
Северин Н. Формирование эстетической составляющей личности иностранного студента в системе краткосрочного обучения / Н. Северин, Ю. Северин // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 59-62.

74.480.27
Соловйова Л. Оптимізація дидактичного матеріалу теми "Мови програмування" до умов дистанційного навчання іноземних студентів / Л. Соловйова, Ю. Гаврилюк // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 32-35.

74.480.27
Солонская С. Особенности работы с учебным материалом в дистанционном курсе "Введение в дисциплины" для студентов-иностранцев подготовительного факультета / С. Солонская, К. Подшивалова // Новий колегіум. – 2015. – № 2. – С. 21-24.

74.480.46(4УКР- 4ІВА)
Стеліга І. "Ecolifestyle" - життя у стилі "Еко" : [про організ. Інженерно-екол. ін-том ІФНТУНГ та Європ. центром екології фестиваль в Івано-Франківську] / І. Стеліга // Студент Прикарпаття. – 2015. - Вересень. – № 6. – С. 4.

74.484.7
Чебан О. "Першокурсників у нас значно більше, ніж торік" : [ДонНУ] / О. Чебан // Уряд. кур'єр. – 2015. - 1 верес. – № 159. – С. 5.

74.026.843
Шевченко В. Інформатизація без комерціалізації : [формування нац. інформ. простору] / В. Шевченко // Освіта України. – 2015 - 14 верес. – № 37. – С. 10-11.

74.484.7
Шуляр Р. Львівська політехніка - у пріоритеті : [про перебіг вступ. кампанії] / Р. Шуляр ; [з відп. секретарем Прийм. комісії Львів. політехніки спілкувалася Катерина Гречин] // Аудиторія. – 2015. - 31серп. - 9 верес. – № 22. – С. 2, 8-9.

Вища освіта за кордоном

74.04(4ВЕЛ)
Семенець-Орлова І. Великобританія: нові вчителі для нового суспільства / І. Семенець-Орлова // Упр. освітою. – 2015. - Вересень. – № 17. – С. 4-15.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Бардаш О. Платіж за навчання завис у проблемному банку: чи платити повторно / О. Бардаш // Все про бух. облік. – 2015. - 26 серп. – № 78. – С. 28-29.

65.052.254.97
Клименко А. Старший викладач на посаді доцента: установлюємо тарифний розряд / А. Клименко // Бюджетна бухгалтерія. – 2015. - 28 верес. – № 36. – С. 21-22.

65.052.254.97
Коновалова О. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах / О. Коновалова // Праця і зарплата. – 2015. - 34 верес. – № 34. – С. 3-4.

65.052.254.97
Матвєєва В. Бібліотека застосовує КОРО: як правильно оприбуткувати готівку / В. Матвєєва // Бюджетна бухгалтерія. – 2015. - 7 верес. – № 33. – С. 4.