Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

37(477)(094)
Про фахову вищу освіту : Закон України від 6 черв. 2019 р. № 2745-VII // Уряд. кур'єр. – 2019. - 31 лип. – № 144. – С. 5-15.

378(477)(094)
Про затвердження Порядку організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році // Інформ. зб. для освітян. – 2019. –
№ 7. – С. 77-80.

378(477)(094)
Про затвердження Положення про Раду проректорів з наукової роботи : наказ М-ва освіти і науки України від 22.05.2019 № 700 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 7. – С. 74-76.

378(477)(094)
Про затвердження уніфіковної форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктов господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 22.02.2019 № 239 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 7. – С. 38-73.

378(477.86)+001(477.86)
Про призначення грантів Президента Укаїни для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік : розпорядж. Президента України від 9 серп. 2019 р. № 242/2019 ; прзначено Слабонозі М. О. канд. техн наук, доценту ІФНТУНГ // Уряд. кур'єр. – 2019. - 15 серп. –
№ 155. – С. 6.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.091.21
Мончук О. У стислі терміни : [які університети обирають абітурієнти] / О. Мончук // Галичина. – 2019. – 8 серп. – № 32. – С. 4.

378.015
Калязін Ю. Реалізація міжпредметних зв'язків при вищої математики у процесі підготовки викладачів професійної освіти / Ю. Калязін // Вища шк. – 2019. – № 6. – С. 7-14.

378.018.46
Підвищення кваліфікації по-новому // Освіта України. – 2019. - 26 серп. – № 34. – С. 7.

378.014.25
Роз'яснення МОН // Освіта України. – 2019. – 26 серп. – № 34. – С. 7.

378.014.543:001.89 Шулікін Д. Огляд видатків на науку / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 26 серп. – № 34. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

37.014.543
Оплата праці вчителя-сумісника: погодинно чи за тарифікацією? // Освіта України. – 2019. – 12 серп. – № 31-32. – С. 6.

37.014.6
Шулікін Д. Про інституційний аудит і сертифікацію : [про якість освіти в Україні] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 26 серп. – № 34. – С. 4-5.

Вступна кампанія

378.091.21
Луканська А. Наступного року абітурієнти зможуть подавати лише п`ять заяв про вступ/ А. Луканська // Голос України. – 2019. –
7 серп. – № 148. – С. 10.

378.091.21
Правила прийому до ВНЗ буде змінено // Уряд. кур'єр. – 2019. - 7 серп. – № 149. – С. 2.

378.091.212.2
Український правопис і ЗНО // Освіта України. – 2019. - 26 серп. – № 34. – С. 2.

378.091.212.2 Цьогорічне ЗНО зібрало рекордну кількість учасників // Уряд. кур'єр. – 2019. - 16 серп. – № 156. – С. 2.