Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2014)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401.121-32+74.484к2
Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556 // Голос України. – 2014. - 6 серп. – № 148. – С. 9-19.

74.484к2
Про внесення змін до законів України "Про освіту" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо гарантій для студентів, аспірантів, педагогічних, науково-педагогічних працівників : Закон України від 3 лип. 2014 р. № 1575-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 60. – С. 23-24.

74.484к2
Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квіт. 2014 р. № 233 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 55. – С. 24-28.

74.484(4УКР)
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2014 року № 26 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації" : наказ М-ва освіти і науки України від 30.05.2014 р. № 669 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2014. – № 22-23-24. – С. 61.

74.480.47
Про внесення змін до Порядку замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році : наказ М-ва освіти і науки України від 01.07.2014 р. № 779 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 58. – С. 134.

74.480.44
Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів : наказ М-ва оборони України від 05.06.2014 р. № 360 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 58. – С. 15-16.

74.480.47
Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації : наказ М-ва освіти і науки України від 12.06.2014 р. № 711 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 58. – С. 49-133.

001(477)
Висунуто претендентів на здобуття стипендій і премій Верховної Ради для молодих учених : [в т. ч. Карпаша Максима Олеговича, д-ра техн. наук, дир. НДІНГЕЕ ІФНТУНГу] // Голос України. – 2014. - 1 серп. – № 145. – С. 10.

74.484к2
Вища освіта: життя за новими правилами // Урядовий кур'єр. – 2014. - 14 серп. – № 147. – С. 5.

74.48(4УКР)
Короденко М. Революційний і реформаторський : [новий Закон України "Про вищу освіту" / М. Короденко // Освіта України. – 2014. - 11 серп. – № 30. – С. 4.

74.484(4УКР)
Куліш Н. Закон про вищу освіту: європейський вибір України / Н. Куліш // Слово Просвіти. – 2014. - 14-20 серп. – № 32. – С. 6.

74.48(4УКР-4ІВА)
Марчук В. До університетської автономії : Закон "Про вищу освіту" в деяких аспектах можна вважати революційним / В. Марчук ; [бесіду провела О. Мончук] // Галичина. – 2014. - 7 серп. – № 116-117. – С. 1, 13.

74.484(4УКР)
Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ / О. Горуненко, В. Афанасьєва, В. Базелюк [та ін.] // Управління освітою. – 2014 -липень. – № 14. – С. 5-41.

74.480.44
Нове в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році // Сучасна освіта. – 2014. – № 7-8. – С. 16.

Організація навчально-виховного процесу

74.484.7
Брухаль Г. Фах журналіста здобуватимуть вдома : [у Прикарпат. нац. ун-ті ім. В. Стефаника навчатимуть журналістики] / Г. Брухаль // Голос України. – 2014. - 12 серп. – № 152. – С. 9.

74.480.05
Вишневський О. Кодекс цінностей виховання і розвитку / О. Вишневський // Освіта. – 2014. - 13-20 серп. – № 33. – С. 8.

74.480.051
Вишневський О. Християнські цінності в освіті України: системність та шляхи утвердження / О. Вишневський // Освіта. – 2014. - 13-20 серп. – № 33. – С. 6-7.

74.484(4РОС)
Владимиров А. И. Подводя некоторые итоги : (Науч.-пед. школа РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина "Конкурентоспособность и управление качеством в нефтегазовом комплексе) / А. И. Владимиров, В. Я. Кершенбаум // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2014. – № 2. – С. 3-8.

74.484(4УКР)
Гевко А. Андрій Гевко: ВНЗ, в якому працюють батько, син, брат - уся родина, не можна назвати здоровим / А. Гевко ; [з заст. міністра освіти і науки України спілкувався Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2014. - 11 серп. – № 30. – С. 5.

74.480.26.82
Гірняк Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Г. Гірняк, А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.

74.484.7
Губерський Л. Рівень університету визначають абітурієнт і роботодавець : [КНУ ім. Т. Шевченка увійшов до 500 кращих ВНЗ світу / Л. Губерський ; бесіду з ректором вела Світлана Чорна] // Голос України. – 2014. - 12 серп. – № 152. – С. 9.

74.480.44
ЗНО-2014: Що потрібно знати про апеляцію // Сучасна освіта. – 2014. – № 7-8. – С. 17.

74.484.7
Коваленко О. Класичний, національний і незалежний : [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка] / О. Коваленко // Освіта України. – 2014. - 28 лип. – № 28. – С. 15.

74.2
Кремень В. Василь Кремень: Відмова від 12-річної освіти була кон'юнктурним, популістським рішенням / В. Кремень ; [розмову вів Максим Короденко] // Освіта України. – 2014. - 4 серп. – № 29. – С. 5.

74.03(4УКР)
Крисоватий А. Педагогічний потенціал творчої спадщини Тараса Шевченка / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 7-10.

74.480.5
Лібанова Е. Від навчання до стабільної роботи : [дир. Ін-ту демографії та соц. досліджень НАН України про пошук роботи після навчання] / Е. Лібанова ; [підготував Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2014. - 4 серп. – № 29. – С. 4.

74.48(4УКР-4ІВА)
Мандрик О. М. Презентація наукової школи "Раціональне використання та захист природи" професора Олега Адаменка / О. М. Мандрик, Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2014. – № 2. – С. 5-14.

74.480.44
Моренц В. Могилянка може стати "7 дивом Києва" / В. Моренц // Слово Просвіти. – 2014. - 17-23 лип. – № 28. – С. 12.

74.480.44
На Прикарпатті завершилась вступна кампанія // Галицька Просвіта. – 2014. - 7 серп. – № 32. – С. 3.

74.48(4УКР)
Поліщук В. Реалії і перспективи вищої освіти / В. Поліщук // Освіта України. – 2014. - 4 серп. – № 29. – С. 6.

74.480.42
Поліщук В. Соціальні виклики у діяльності викладача вищої школи / В. Поліщук // Освіта України. – 2014. - 11 серп. – № 30. – С. 7.

74.480.44
Совсун І. Особливості вступної кампанії-2014 / І. Совсун ; [перш. заст. міністра освіти і науки України про підсумки вступної кампанії та перспективи для абітурієнтів Донбасу] // Освіта України. – 2014. - 11 серп. – № 30. – С. 6.

74.484ж(0)
Стадільна Я. "Білого слона" зарядить Сонце : [укр.-польське співробітництво ун-тів] / Я. Стадільна // Голос України. – 2014. - 13 серп. – № 153. – С. 9.

65.9(4УКР)497.4+ 74.04к94
Сторонянська І. З. Удосконалення освітньої мережі як напрямок підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів Львівської області / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2013. – № 4. – С. 51-60.

74.480.31
Тенденції розвитку освіти з безпеки життєдіяльності на основі порівняльного аналізу всеукраїнських типових навчальних програм для вищої освіти // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 7. – С. 11-13.

74.484к2
"Топ 200 Україна" : можливості та досягнення українських університетів // Сучасна освіта. – 2014. – № 7-8. – С. 14-15.

65.9(4УКР)497.4
Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища / А. Р. Шендер // Регіональна економіка. – 2013. – № 3. – С. 199-210.

74.480.44
Шулікін Д. ЗНО: пропозиції до вдосконалення / Д. Шулікін // Освіта України. – 2014. - 28 лип. – № 28. – С. 4.

65.9(4УКР)497.4+ 74.04к94
Юкіш В. В. Стан формування людського капіталу у Волинській області в системі освіти у контексті загальноукраїнських тенденцій / В. В. Юкіш // Регіональна економіка. – 2013. – № 4. – С. 43-50.

74.484.78
Ярижко В. Друга вища в Україні - задоволення не з дешевих / В. Ярижко // Сучасна освіта. – 2014. – № 7-8. – С. 18.

Вища освіта за кордоном

74.484ж(0)
Афзалов М. Як вибрати аспірантуру в закордонному вузі? / М. Афзалов // Сучасна освіта. – 2014. – № 7-8. – С. 7.

74.484(0)ж
Бех П. Міжнародні вектори : [про міжнар. співпрацю КНУ та зарубіж. вищих навч. закл. розповідає проректор з наук.-пед.. роботи] / П. Бех // Освіта України. – 2014. - 28 лип. – № 28. – С. 6-7.

74.484(7СПО)
Кльов М. В. Особливості прояву комерціалізації у системі вищї освіти Сполучених Штатів Америки / М. В. Кльов // Грані. – 2014. – № 6. – С. 111-115.

74.484(ЛАТ)
Освіта в Латвії // Сучасна освіта. – 2014. – № 7-8. – С.8-11.

74.484(7СПО)
Цибульов П. М. Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та науковими установами: досвід США та можливості його використання / П. М. Цибульов, В. Ф. Корсун // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 47-57.

74.484(4ШВА)
Шатоха В. І. Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та можливості його застосування в Україні / В. І. Шатоха, В. А. Полушенко // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 58-64.

74.484(4ВЕЛ)
Шатоха В. І. Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності / В. І. Шатоха, О. Г. Величко, В. А. Полушенко // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 4. – С. 50-55.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Зустрічаємо новий Закон про вищу освіту // Бюджетна бухгалтерія. – 2014. - 11 серп. – № 30. – С. 3.

65.9(4УКР)497

Петрушенко М. Чому університети приміряються до "академічного капіталізму" : [шляхи підвищення ефективності економіки інновац. розв. вищої освіти] / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2014. - 22 серп. – № 153. – С. 10.

65.052.254.97
Щодо виплат студентам за період виробничої практики : лист Мін-ва освіти і науки України від 16.06.14 р. № 1/11-9220 // Бюджетна бухгалтерія. – 2014. - 25 серп. – № 32. – С. 11-13.