Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 7 (липень 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 37.014.3(094)
Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 23 квіт. 2019 р. № 536 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 45. – С. 166-169.

2. 378.091:001.89(094)
Про затвердження Положення про Раду проекторів з наукової роботи : наказ МОН України від. 22.05.2019 № 700 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 6. – С. 61-63.

3. 378(477)
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 лип. 2019 р. № 635 // Уряд. кур'єр. – 2019. - 26 лип. –
№ 141. – С. 7.

Організація управлінської діяльності ЗВО

4. 378.014.6
Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти / Ю. Бобало // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 10-29.

5. 378:004.9
Вакалюк Т. А. Особливості використання ігрового симулятора Simse в освітньому процесі закладу вищої освіти / Т. А. Вакалюк, В. В. Концедайло // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 2. – С. 56-63.

6. 378:005.33
Вербовська Л. С. Використання методики SWOT-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти / Л. С. Вербовська, Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2019. – № 1. – С. 142-154. – Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.

7. 378.014.6
Вітченко А. Компетентний підхід у сучасній вищій освіті: освітня інновація чи реформаторский симулякр доби постмодерну? / А. Вітченко, А. Вітченко // Вища шк. – 2019. – № 4. – С. 52-66.

8. 378.4
Воловенко Ю. Хімічний університет - лідер хімічної освіти : [про КНУ ім. Т. Шевченка] / Ю. Воловенко // Голос України. – 2019. - 5 лип. – № 124. – С. 5.

9. 378.014.6
Дмитренко Л. Нова парадагма якості вищої освіти / Л. Дмитренко // Уряд. кур'єр. – 2019. - 5 лип. – № 125. – С. 2.

10. 378.014.6
Ларіна О. Як розбудувати систему забезпечення якості вищої освіти в Україні? / О. Ларіна // Світ. – 2019. - Червень. – № 23-24. – С. 2.

11. 378(477)
Міщенко І. Змінти долю можна, навчаючись в україннському виші / І. Міщенко // Уряд. кур'єр. – 2019. - 24 лип. – № 139. – С. 4.

12. 378.014.6
Павко А. Болонський процес: досягнення і проблеми вищої освіти України / А. Павко // Світ. – 2019. - Червень. – № 23-24. – С. 3.

13. 378.014.543
Порядок використання коштів // Освіта України. – 2019. - 15 лип. – № 28. – С. 4.

14. 378.147
Сікорський П. Формування нових технологій навчання у закладах вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 68-76.

Організація навчально-виховного процесу

15. 378.147:811.111
Ващило О. В. Критерії відбору автентичних подкастів для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення / О. В. Ващило // Інозем. мови. – 2019. – № 2. – С. 18-25.

16. 378.091
Галата С. Акредитація програм: "кравчучки" відміняються : [100 днів із початку роботи НАЗЯВО] / С. Галата // Освіта України. – 2019. –
8 лип. – № 26-27. – С. 5.

17. 378.091.212.2
Головко О. Перший крок - е-кабінет / О. Головко // Уряд. кур'єр. – 2019. - 2 лип. –
№ 122. – С. 2.

18. 378:376
Карташова Л. Підготовки менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля / Л. Карташова, В. Любарець // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 57-62.

19. 378.016:811.111
Корнєва З. М. Сучасний стан навчання англійської мови технічного спрямування у закладах вищої освіти / З. М. Корнєва // Інозем. мови. – 2019. – № 2. – С. 10-17.

20. 378.015
Короденко М. Англійська у вишах: крок за кроком / М. Короденко // Освіта України. – 2019. - 22 лип. –
№ 29. – С. 8-9.

21. 378.015
Пендзей І. Проблеми викладання і вивчення нової та новітньої історії країн Західної Європи й Америки у виших закладах освіти України / І. Пендзей // Вища шк. – 2019. – № 4. – 79-82.

22. 378.016
Юркова О. Відкрилася VIII Міжнародна літня ядерна школа / О. Юркова // Голос України. – 2019. – 6 лип. – № 125. – С. 4.

Вступна кампанія

23. 378.091.212.2
Матат Д. Олег Шаров: Жодна суттєва правова норма не звужена : [про прийом вступників у 2019 р.] / Д. Матат // Освіта України. – 2019. - 8 лип. – № 26-27. – С. 6.

Наукова діяльність

24. 004.738:378:001
Зуб С. С. Грід-технології і науці та освіті / С. С. Зуб, А. І. Прокопенко // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 2. – С. 51-55.