Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 6 (червень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 67.9(4УКР)401.
121-32 + 001.89
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки : Указ Президента України від 18 трав. 2017 р. № 135/2017 // Освіта. – 2017. - 24 трав.-1 черв. – № 21-22. – С. 1.

2. 67.9(4УКР)401.
121-32 +
001.89(477.86) Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійсненння наукових досліджень на 2017 рік : розпорядж. Президента України від 29 трав. 2017 р. № 114 : [Чудику Ігорю Івановичу, зав. каф. ІФНТУНГ (Розроблення методології енергоефективн. буріння надглибоких нафт. і газ. свердловин)] // Уряд. кур'єр. – 2017. - 31 трав. – № 99. – С. 14.

3. 67.9(4УКР)401.
121-32+74.48
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України : Закон України від 6 трав. 2017 р. № 2026 // Голос України. – 2017. - 7 черв. – № 101. – С. 3.

4. 001(477)
Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5.04.2017 р. № 226 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 36-47.

5. 67.9(4УКР)401.
121-32+74.484.7
Про відзначення 80-річчя заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 18 трав. 2017 р. № 337 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 30 трав. –
№ 98. – С. 8.

6. 001(477)
Про затвердження складу Ідентифікаційного комітету з питань науки : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 670-р // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 25.

7. 74.480.41
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року : наказ М-ва освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604 // Освіта України. – 2017. - Травень. – № 5. – С. 64-65.

8. 74.480.26
Список друкованих періодичних видань, у включенні яких до Переліку наукових фахових видань України відмовлено : дод. 4 до наказу М-ва освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604 // Освіта України. – 2017. - Травень. – № 5. – С. 66.

9. 74.480.26
Список друкованих періодичних видань, стосовно яких вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України : дод. 8 до наказу М-ва освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604 // Освіта України. – 2017. - Травень. – № 5. – С. 67.

10. 74.480.26
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України : дод. 9 до наказу М-ва освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604 // Освіта України. – 2017. - Травень. – № 5. – С. 68-70.

11. 74.480.278
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей : наказ М-ва освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 45. – С. 232.

12. 74.480.278
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей : затвердж. наказом М-ва освіти і науки України від 18 квіт. 2017 р. № 605 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 45. – С. 233-241.

13. 001.89(477)
Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок : наказ М-ва освіти і науки України від 12.04.2017 р. № 590 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. –
№ 5. – С. 48-50.

14. 001.89(477)
Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням : наказ М-ва освіти і науки України від 09.02.2017 р. № 192 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 51-55.

15. 001.89(477)
Про затвердження складу Комісії з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах : спільний наказ М-ва освіти і науки України, М-ва оборони України від 03.03.2017 р. № 171/69 // Інформ. зб. та комент.
М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 56-57.

16. 001.89(477)
Про затвердження Положення про Комісію з питань співробітництва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій сферах : спільний наказ М-ва освіти і науки України, М-ва оборони України від 03.03.2017 р. № 170/68 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 58-63.

17. 74.480.4
Щодо узагальнення педагогічного досвіду вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : лист Держ. наук. установи "Ін-т модернізації освіти" М-ва освіти і науки України від 19.04.2017 р. № 21.1/10-350 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 24-25.

18. 74.484(4УКР)
Стосовно коригування заробітної плати у зв'язку з підвищенням посадових окладів : лист Профспілки працівників освіти і науки України від 07.04.2017 р. № 02-8/189 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 11-12.

19. 001(477)+37
Капелюшний В. Обговорюємо проекти, висунуті на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року / В. Капелюшний // Голос України. – 2017. - 16 черв. – № 109. – С. 4.

20. 001.89(477.86)
Назарчук З. Т. Про діяльність Західного наукового центру НАН України і МОН України у забезпеченні сталого розвитку регіону / З. Т. Назарчук // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2017. – № 5. – С. 26-29.

21. 74.484(4УКР)
Не допустити звуження гарантій : [звернення ЦК Профспілки до проф. комітету ВРУ з вимогами не допустити звуження гарантій пед. та наук.-пед. працівникам] // Освіта. – 2017. - 7-14 черв. – № 23-24. – С.1.

22. 74.480.2
Погоджено перший стандарт вищої освіти // Світ. – 2017. - Червень. – № 21-22. – С. 1.

23. 001(477)
Шлях до лідерства в інноваціях : [вручення премій Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інновац. технологій] // Освіта України. – 2017. - 29 трав. – № 21. – С. 5.

24. 74.484.094
Як змінити фінансування вищої освіти? // Світ. – 2017. - Червень. – № 21-22. – С. 1.

Організація навчально-виховного процесу

25. 001(477)
Антонюк О. В. Про потрібність непотрібних знань : [важливість науки в суспільстві] / О. В. Антонюк // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2017. – № 5. – С.73-74.

26. 74.48(4УКР)
Бебко С. Система вищої освіти як об'єкт наукового дослідження / С. Бебко // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 83-89.

27. 74.484(4УКР- 4ІВА)
Брухаль Г. Роботи - повноцінні члени команд : [Всеукр. олімпіада з робототехніки] / Г. Брухаль // Голос України. – 2017. - 10 черв. – № 104-105. –
С. 4.

28. 74.480.26
Возняк О. Переваги та недоліки застосування опорних схем у навчальному процесі / О. Возняк // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 90-97.
29. 001(477)
Войтович Р. "Національний інтелектуальний потенціал - конкурентна перевага країни" / Р. Войтович ; [інтерв'ю взяла Інна Хмельницька] // Уряд. кур'єр. – 2017. - 13 черв. – № 107. – С. 8.

30. 74.480.28
Головенкін В. Ще раз про систему оцінок у вищій школі / В. Головенкін // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 65-72.

31. 74.480.27(4УКР-4ІВА)
Енергетична безпека країни значною мірою залежить від науковців університету : [VI Міжнар. наук.-техн. конф. "Нафтогаз. енергетика-2017"] // Студент Прикарпаття. – 2017. - Червень. – № 5. –
С. 1.

32. 65.9(4УКР)245+74.48
Калицька К. Зарплата педагогів: де приховано порушення / К. Калицька // Фінанс. контроль. – 2017. – № 3. – С. 40-43.

33. 74.484(4УКР- 4ІВА)
Корба Л. Центр нафтогазової освіти : [до 50-річчя ІФНТУНГ ТОВ "Логос Київ" видало історико-презентаційне видання «Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу»] / Л. Корба // Студент Прикарпаття. – 2017. - Червень. – № 5. – С. 2.

34. 74в
Качмар О. Освіта як дієвий механізм профілактики й подолання агресивної поведінки особистості / О. Качмар // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 55-64.

35. 74.484.4
Корсак О. Світовий тренд з вимірювання якості середньої і вищої освіти: зарубіжний і національний досвід / О. Корсак // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 73-82.

36. 74.484.7
Куцик П. Львівському торговельно-економічному університету - 200 років / П. Куцик, С. Гелей // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 7-23.

37. 74.48
Ловінська Л. Г. Визначення вартості освітніх послуг / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. – 2017. – № 2. – С. 12-26.

38. 74.480.278
Мартинюк В. Як думати на сто років уперед? : [розвиток ун-т науки] / В. Мартинюк ; [з проректором з наук. роботи Київ нац. ун-ту ім. Т. Шевченка розмовляла Л. Остролуцька] // Світ. – 2017. - Травень. – № 19-20. – С. 2-3.

39. 74.484(4УКР- 4ІВА)
Мончук О. Фізико-технічний ліцей відзначив 25-ліття / О. Мончук // Студент Прикарпаття. – 2017. - Червень. – № 5. – С. 2.

40. 74.484.7
Пагони на новому грунті : нова історія Донец. нац. техн. ун-ту почала відлік із листоп. 2014 р. // Освіта України. – 2017. - 29 трав. – № 21. – С. 4.

41. 74.484(4УКР-4ІВА)
Суровська О. ІФНТУНГ підписав дві угоди : [з ПАТ "Укрнафта" та норвезьким партнером AGR] / О. Суровська // Студент Прикарпаття. – 2017. - Червень. – № 5. – С. 1.

42. 74.480.278
Ти ж усе списав! : фахівець пояснила, як працюють програми виявлення плагіату в наукових роботах студентів // Студент Прикарпаття. – 2017. - Червень. – № 5. – С. 4.

43. 74.4
Чижевський Б. Чи і Чому приречена бідолашна професійна освіта? / Б. Чижевський // Освіта. – 2017. - 12-19 квіт. – № 15-16. – С. 4.

44. 74.484.7
Шот М. Орієнтир - на модернізацію й міжнародні стандарти : 60 р. з часу заснування відзначив Тернопіл. держ. мед. ун-т ім.
І. Горбачевського / М. Шот // Уряд. кур'єр. – 2017. - 8 черв. – № 104. – С. 10.

45. 74.48(4УКР)
Яцунь О. Університетська освіта: шлях від ревізії до світоглядного переосмислення та визначення нових векторів розвитку / О. Яцунь // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 34-47.

Вступна кампанія-2017

46. 74.480.44
ЗНО. Вже на низькому старті // Освіта. – 2017. - 10-17 трав. – № 19-20. – С. 1.

47. 74.480.4
ЗНО - на фінішній прямій. Вступна кампанія стартує у липні // Голос України. – 2017. - 9 черв. –
№ 103. – С. 10.

48. 74.480.44
Коефіцієнт. Кому він відкриває шлях доступу до університетів? : [новації для абітурієнтів] // Студент Прикарпаття. – 2017. - Червень. – № 5. – С. 3.

49. 74.480.4
Смілянська А. Пороговий бал з української мови не подолали вісім відсотків абітурієнтів / А. Смілянська // Голос України. – 2017. - 16 черв. – № 109. – С. 4.

Вища освіта за кордоном

50. 74.484ж(0)
Драган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у ХХІ столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Драган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища шк. – 2017. – № 4. – С. 48-54.

51. 74.484(4ЧЕХ)
За дипломом - в Чехію // Сучас. освіта. – 2017. – № 5. – С. 8-10.

52. 74.484(4ЧЕХ)
Кращі університети Чехії в 2017 році // Сучас.
освіта. – 2017. – № 5. – С. 12-13.

53. 74.484ж(0)
Луговий В. Підготовка докторів філософії в Україні: вивчення та використання фінського досвіду / В. Луговий, С. Калашникова, І. Драч // Пед. газета. – 2017. Травень - Червень. – № 3. – С. 3.

54. 74.484(4УГО)
Навчання в Угорщині: відмінний спосіб отримати європейську освіту! // Сучас. освіта. – 2017. – № 5. – С. 6-7.