Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2019)

Організація управлінської діяльності закладів вищої освіти

378.091.212.2
Денисенко Г. До вишу за інженерною освітою - це перспективно / Г. Денисенко // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 4. – С. 20-23.

378.016:004:02
Матвієнко О. " Інформаційні науки для інформаційної справи": виявлення інваріантів і взаємозв'язку / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 3. – С. 37-41.

378.14:316.723
Ожеван М. А. Академічна доброчесність як політико-правова та морально-етична проблема / М. А. Ожеван // Стратегічна панорама. – 2018. – № 2. – С. 94-103.

378.018.46
Порядок підвищення кваліфікації // Освіта України. – 2019. - 20 трав. – № 19-20. – С . 5.

378(477.86)
Шептеля М. У Карпатах зводять сучасний навчально - виробничий комплекс столичниго університету імені Драгоманова / М. Шептеля, В. Нитка // Голос України. – 2019. - 11 трав. – № 87. – С. 11.

6. 378.18
Шулікін Д. Територія безпеки і коштів вишів / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 6 трав. – № 18. – С. 5.

Організація навчально-виховного процесу

37.014.5
Дебич М. Підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію навчального процесу - світова тенденція / М. Дебич, О. Гуменна // Вища шк. – 2019. – № 3. – С. 54-61.

37.014
Надольский І. Освіта-ключовий чинник модернізації суспільства / І. Надольский // Вища шк. – 2019. – № 3. – С. 19-25.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Галата С. ЗНО на магістратуру: терміни і новації / С. Галата // Освіта України. – 2019. – 20 трав. – № 19-20. – С. 4.

378.091.212.2
Городній М. Математика - наука молодих / М. Городній // Голос України. – 2019. - 23 трав. – № 95. – С. 4.

378.091.212.2
Павко А. Інтелектуальні здобутки вітчизняної міжнародно - правової науки / А. Павко // Голос України. – 2019. - 22 трав. – № 94. – С. 8.

378.091.212.2
Підсумки реєстрації // Освіта України. – 2019. - 6 трав. – № 18. – С. 4.

378.091.212.2
Перспектива ЗНО // Освіта України. – 2019. – 6 трав. – № 18. – С. 2.

378.091.212.2
Про спрівпрацю, акредитацію і вступну кампанію // Освіта України. – 2019. - 27 трав. – № 21. – С. 4.

378.091.212.2
Сміян Н. Про особливості цьогорічного випуску та вступу / Н. Сміян // Голос України. – 2019. - 27 квіт. – № 82. – С. 2.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378(477)
Віленський Я. Наші студенти отримують стипендії від польських доброчинців / Я. Віленський // Голос України. – 2019. – 21 трав. – № 93. – С. 5.

37.014
Іщенко А. Ю. Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України / А. Ю. Іщенко // Стратегічна панорама. – 2018. – № 1. – С. 50-57.