Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2019)

Нормативно-правове забезпечення закладів вищої освіти

378.22
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України 06.03.2019р. №167 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 3. – С. 53-70.

378.014.6
Про утворення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1130 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 3. – С. 37-49.

378.014.6
Про затвердження складу Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1063-р // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 3. – С. 50-52.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378(477.86):523.681
Верховинський метеорит : [повідомлення] / О. Адаменко, А. Пасс, І. Ковбанюк [та ін.] // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування.
– 2018. – № 2. – С. 136-140.

378(477.86)
Гречаник Б. В. Наукова школа професора Данилюка Миколи Олексійовича - важливий
етап розвитку економічної науки в ІФНТУНГ / Б. В. Гречаник // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2017. – № 1. – С. 7-9.

378(477.86)+005.56
Данилюк М. О. Про концептуальний
підхід до партнерської взаємодії виробництва, освіти та науки у нафтогазовому комплексі / М. О. Данилюк, Н. О. Крихівська // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2017. –
№ 1. – С. 10-14.

378.014.543
Загірняк М. До обговорення проекту Постанови КМУ "Про затвердження формули розподілу обсягу видатків загального фонду державного бюджету між ЗВО..." / М. Загірняк, В. Усатюк, Д. Загірняк // Вища шк. – 2019. –
№ 2. – С. 7-15.

378.046-021.68
Кісь С. Я. Інститут післядипломної освіти ІФНТУНГ - осередок неперервного розвитку персоналу нафтогазових підприємств / С. Я. Кісь // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2018. – № 1. – С. 7-11.

378(477.86):658.3
Кісь С. Я. Інтелектуалізація діяльності нафтогазових підприємств шляхом інституційних змін в освітній сфері / С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2017. – № 1. – С. 22-29.

378.014.543
Левківський І. Регіональні аспекти диверсифікації джерел фінансування вищої освіти України / І. Левківський // Вища шк. – 2019. –
№ 2. – С. 16-30.

378.046-021.68(477)
Цвєткова Г. Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю: критерії та показники / Г. Цвєткова, Е. Панасенко // Вища освіта України. – 2019. – № 1. – С. 53-61.

378.22
Шулікін Д. Експеремент з атестації докторів філософії / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 8 квіт. – № 14. – С. 6.

378.014.611
Шулікін Д. Про державну атестацію і публікаційну активність / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 1 квіт. – № 13. – С. 8.

strong>Організація навчально-виховного процесу

37.016
Головченко Г. О. Тенденції розвитку медіаосвіти в Канаді / Г. О. Головченко // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 1. –
С. 77-86.

378(477)
Конверський А. Філософський факультет: минуле та сьогодення : [КПУ ім. Т. Шевченка -185] / А. Конверський // Голос України. – 2019. –
3 квіт. – № 64. – С. 4.

378:379.8:001.895
Кофанова О. Сучасні аспекти фунда-ментальної підготовки молоді та проблеми навчання у вищому технічному закладі освіти / О. Кофанова, Ю. Киричков // Вища шк. – 2019. – № 2. – С. 67-80.

378.018.
556
Навчатися в Україні // Освіта України. – 2019. - 1 квіт. – № 13. – С. 9.