Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 67.9(4УКР)401.121-32+001(477)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року : Указ Президента України від 7 квіт. 2017 р. № 101 : [Ляху Михайлу Михайловичу, канд. техн. наук, проф. ІФНТУНГ та ін. за роботу "Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресор. устаткування нового покоління"] // Уряд. кур'єр. – 2017. –11 квіт. – № 68. – С. 17.

2. 74.04
Список кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року, із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів (колективів) та суб'єктів їх висування // Уряд. кур'єр. – 2017. - 11 квіт. –
№ 68. – С. 10-16.

3. 74.484(4УКР)
Комітет з Державної премії України в галузі освіти повідомляє : [список кандидатів (колективів), висунутих на зобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 р.] // Освіта України. – 2017. - 3 квіт. – № 13. – С. 10-11.

4. 67.9(4УКР)401.12- 32
Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації : постанова Кабінету Міністрів України від 22 берез. 2017 р. № 177 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 29 берез. – № 59. – С. 4.

5. 67.9(4УКР)401.121.32
Про утворення Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квіт. 2017 р. № 226 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 15 квіт. – № 72. – С. 13-14.

6. 74.484к2
Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону... : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 берез. 2017 р. № 257 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 19 квіт. – № 73. – С. 11.

7. 74.480.44
Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 10.01.2017 р. № 25 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. –
№ 3. – С. 15-60.

8. 74.04(4УКР)
Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 31.10.2016 р. № 1295 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 3. – С. 3.

9. 74.480.42
Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ М-ва освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 4. –
С. 85.

10. 74.480.42
Зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 174 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 4. – С. 86-88.

11. 001.8
Про затвердження вимог до оформлення дисертації : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 4. – С. 75.

12. 001.8
Вимоги до оформлення дисертації : затв. наказом М-ва освіти і науки України 12.01.2017 р. № 40 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 4. – С. 76-84.

13. 74.484к2
Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей : наказ М-ва освіти і науки України від 19.12.2016 р. № 1565 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 3. – С. 72-73.

14 74.480.44
Щодо відображення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти даних вступної кампанії до вищих навчальних закладів у 2017 році : лист М-ва освіти і науки України від 10.02.2017 р. № 1/9-55 // Інформ. зб. та комент.
М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 3. –
С. 95.

15 74.04к2
Щодо подання декларацій : лист М-ва освіти і науки України від 31.01.2017 р. № 1/9-43 // Інформ. зб та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 3. – С. 94.

16 74.480.44
Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році // Освіта України. – 2017. - 10 квіт. – № 14. – С. 6.

17 74.484(4УКР-4ІВА)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу запрошує на навчання // Студент Прикарпаття. – 2017. - Квітень. – № 3. – С. 4.

18 74.484(4УКР-4ІВА)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Запрошуємо на навчання на основі повної загальної середньої освіти спеціальності ступеня бакалавра : [оголошення] // Галичина. – 2017. - 25 квіт. – № 30. – С. 6.

19 74.484(4УКР)
Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад : по відділу політики та врядування у вищ. освіті: провід. наук. співробітник - 0,5; по відділу економіки вищ.
освіти: провід. наук. співробітник - 0, 25 // Освіта. – 2017. - 15-22 берез. – № 11-12. – С. 12.

20 001.89(477)
Проект Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій // Вища шк. – 2017. – № 3. – С. 96-106.

21 001(477)
Відбулися вибори керівників і академіків-секретарів Національної академії педагогічних наук України // Освіта. – 2017. - 29 берез. –
5 квіт. – № 13-14. – С. 4.

22 001(477)
Звітно-виборні збори НАПН України: підбиття підсумків і завдання подальшого розвитку // Пед. газета. – 2017. Березень - Квітень. – № 2. – С. 1-2.

23 001(477)
Обрано новий склад Президії НАПН України // Освіта. – 2017. - 29 берез. - 5 квіт. – № 13-14. – С. 5.

24 74.484(4УКР)
Дзвінчук Д. Україна на зламі: прогнози майбутнього вищої освіти й суспільства / Д. Дзвінчук, В. Петренко // Вища шк. – 2017. – № 3. – С. 12-21.

25 74.480.31
Журавльов Ю. Обгрунтування підходу до розробки освітньої програми підготовки докторів філософії (на прикладі спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології") / Ю. Журавльов // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – С. 32-39.

26 74.484к2
Кремень В. Особливу увагу - супроводу освітніх реформ : зі звітної доп. Президента НАПН України / В. Кремень // Освіта. – 2017. - 29 берез. - 5 квіт. – № 13-14. – С. 4-5.

27 74.480.2
Луговий В. І. Особливості стандартизації професійної невищої і вищої освіти: теоретико-методологічний аспект / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 5-20.

28 74.04(4УКР)
Силадій І. Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти / І. Силадій // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 59-64.

29 74.04к2
Співаковський О. Новий закон "Про вищу освіту" на підході / О. Співаковський // Голос України. – 2017. - 12 квіт. – № 67. – С. 4.

30 74.484к2
Шулікін Д. Про пенсії, права здобувачів і діяльність спецрад : [із комітету ВР] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 10 квіт. – № 14. – С. 4.

Організація навчально-виховного процесу

31 74.484
Андрущенко В. Віктор Андрущенко: "Почитайте футурологів: майбутній робітник має бути інтелектуалом, а не просто укладачем цегли" / В. Андрущенко // Голос України. – 2017. - 22 квіт. – № 74. – С. 8.

32. 74.484.4
Андрущенко В. Освітні вимірювання: наука і практична діяльність / В. Андрущенко, В. Сергієнко, І. Войтович // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 17-24.

33 74.480.26
Бігич О. Б. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Інозем. мови. – 2017. – № 1. – С. 17-22.

34 74.480.26
Вознюк Г. Гуманітарна складова освіти: проблеми і виклики / Г. Вознюк ; [із зав. каф. укр. мови «Львів. політехніки» спілкувалася Катерина Гречин] // Аудиторія. – 2017. - 23 берез.- 5 квіт. . – № 10. – С. 7.

35 74.484(4УКР-4ІВА)
Гаврилюк І. Наука любить впертих : [про кафедру біохімії та біотехнології ПНУ] / І. Гаврилюк // Репортер. – 2017. - 27 квіт. –
№ 17. – С. 5.

36 65-551
Горностай Н. І. Розвиток і перспективи ІКТ в світі та Україні / Н. І. Горностай // Наук.-техн. інформація. – 2016. – № 3-4. – С. 28-33.

37 74.480.43
Гриневич Л. Лілія Гриневич: "Стипендії мають бути більшими, а отримуватимуть їх - найкращі" : [спілкувалася Вікторія Рощина] / Л. Гриневич // Я, студент. – 2017. – № 1-2. – С. 4-5.

38 74.04(4УКР)
Доброчесність в освіті : [основні проблеми, окреслені у звіті Організації економ. співробітництва та розвитку України] // Освіта України. – 2017. - 3 квіт. – № 13. – С. 8-9.

39 65.9(4УКР)261.
513+001.89
Євтушенко В. М. Аналіз публікаційної і патентної активності за результатами моніторингу виконання наукових досліджень і розробок бюджетного фінансування / В. М. Євтушенко, А. Б. Осадча // Наук.-техн. інформація. – 2016. – № 2. – С. 3-9.

40 74.484(4УКР-4ІВА)
Загакайло О. Прикарпатські біохіміки виграли грант на сучасне обладнання : [каф. біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника] / О. Загакайло // Дзеркало тижня. – 2017. - 8-14 квіт. – № 13. – С. 12.

41 74.480.26
Кабусь Н. Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери за умов сучасних цивілізаційних викликів / Н. Кабусь // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – С. 53-60.

42 74.484.4
Карагяур А. Сучасна методологія контролю якості навчання / А. Карагяур, О. Сироватський // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – С. 9-12.

43 74.480.43
Кирей Р. Черкаські студенти проти " Синього кита" / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2017. - 14 квіт. – № 71. – С. 6.

44 74в
Кірик Т. Філософія освіти про ноолексикон для вищої школи ХХІ ст. / Т. Кірик // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 30-36.

45 74в
Кірик Т. Філософія про нове явище ХХІ ст. - поширення ноогуманістичних уявлень / Т. Кірик // Вища . – 2017. – № 3. – С. 58-67.

46 74.484.4
Ковалів І. Вступ-2017 відкриє нові можливості / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2017. –
11 квіт. – № 68. – С. 1, 4.

47 74.484ж(0)
Кочетков О. П. Науково-освітянська діяльність ВНЗ за міжнародними показниками / О. П. Кочетков, Н. І. Вавіліна, О. О. Чаркіна // Наук.-техн. інформація. – 2016. – № 2. – С. 34-42.

48 001.894
Кочеткова О. П. Патентна активність в країнах світу та Україні / О. П. Кочеткова, Н. І. Вавіліна, Н. В. Богатель // Наук.-техн. інформація. – 2016. – № 3-4. – С. 71-80.

49 74.484(4УКР-4ІВА)
Крижанівський Є. Івано-Франківському націонаьному технічному університету нафти і газу - визнаному центру нафтогазової освіти і науки - 50 років / Є. Крижанівський // Вища шк. – 2017. – № 3. – С. 7-12.

50 74.480.278
Луговий В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі / В. Луговий, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 42-49.

51 74.04+
65.9(4УКР)49
Мартинова Л. Б. Проблеми та новітні тенденції розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу населення України / Л. Б. Мартинова // Регіон. економіка. – 2016. – № 4. – С. 45-55.

52 001
Михайлин І. Вербальна мова науки і атрибутивне наукознавство / І. Михайлин // Дзвін. – 2017. – № 2. – С. 212-215.

53 74.484(4УКР-4ІВА)
Мончук О. Наукові дослідження - на службу охорони довкілля : [в ІФНТУНГ відбулася міжнар. наук.-практ. конф. "Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації"] / О. Мончук // Студент Прикарпаття. – 2017. - Квітень. – № 3. – С. 1.

54 74.484.4
Навчання без мотивації - причина академічної недоброчесності : [10 укр. вишів взяли участь у дослідж. рівня академ. доброчесності] // Освіта України. – 2017. - 27 берез. – № 12. – С. 11.

55 74в
Опанасюк Ю. Філософія інформаційної освіти / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2017. – № 1. – С. 37-41.

56 74.483(4УКР-4ІВА)
Перепелицький Я. Вдалий старт, масштабні перспективи : [публікації із газ. "Студент Прикарпаття" за 1971 р., в яких відображено будні ІФІНГу] / Я. Перепелицький // Студент Прикарпаття. – 2017. - Квітень. – № 3. – С. 2-3.

57 74.484.7
Петроченков В. Університет "Україна" пропонує платформу для розроблення нових технологій екологічного, економічного і соціального устрою / В. Петроченков // Голос України. – 2017. - 6 квіт. – № 65. – С. 4-5.

58 74.484(4УКР-4ІВА)
Про особливості співпраці : [в ІФНТУНГу відбулося засід. міжнар. оргкомітету з питань підготовки укр.-пол. днів освіти] // Студент Прикарпаття. – 2017. - Квітень. – № 3. – С. 2.

59 74.480.42
Піча В. Сучасний викладач - не лише лектор : [думки студентів] / В. Піча ; [з проф. каф. соціології та соц. роботи «Львів. політехніки спілкувалася Ірина Мартин] // Аудиторія. – 2017. - 23 берез.- 5 квіт. . – № 10. – С. 8.

60 74.484.4
Рівняймось на лідерів : [відповідно до рейтингу міжнар. наукометр. бази даних SciVerse Scopus серед ін. вищ. навч. закл. України удостоєний Сертифікату "Якість наук. публікацій" Івано-Франків. нац. мед. ун-т] // Освіта. – 2017. - 29 берез. - 5 квіт. – № 13-14. – С. 8-9.

61 74.484.7
Савицька І. У вимірах сучасної парадигми освіти : [каф. філософії Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України - 60 р.] / І. Савицька, В. Культенко // Освіта. – 2017. - 29 берез. - 5 квіт. – № 13-14. – С. 10.

62 74.04+001(477)
Смачило В. Освітньо-наукова діяльність в Україні: диференціація, нюанси та точки перетину критеріальних вимог / В. Смачило, В. Халіна // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – С. 26-31.

63 74.480.5
Солошенко О. Соціогуманітарний вектор освітнього процесу в технічних вишах як запорука підготовки конкурентоздатних фахівців / О. Солошенко // Новий колегіум. – 2016. – № 4. –
С. 40-45.

64 74.48(4УКР)
Тодріна І. Економічна освіта й економічна культура суспільства: сутність та особливості / І. Тодріна, С. Євсєєв // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – С. 20-25.

65 74.484(4УКР-4ІВА)
Університету Короля Данила - 20 // Галичина. – 2017. - 27 квіт. – № 31. – С. 1, 2.

66 74.480.26
Фабрична Я. Г. Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови / Я. Г. Фабрична // Інозем. мови. – 2017. –
№ 1. – С. 39-50.

67 74.484
Федорова В. Оценка имиджа высшего учебного заведения / В. Федорова // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – С. 61-64.

68 74.480.26
Череднік Д. Підходи до проектування комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни / Д. Череднік, С. Даньшева // Новий колегіум. – 2016. – № 4. – С. 4-8.

69 74.48
Черушева Г. Б. Синергетичний підхід як методологічна основа системи професійної освіти / Г. Б. Черушева, В. В. Пархоменко // Статистика України. – 2016. – № 3. – С. 46-51. – Фр. мовою.

70 74.4
Чижевський Б. Окремі проблеми професійного розвитку для талановитої молоді в Україні / Б. Чижевський // Голос України. – 2017. - 7 квіт. – № 64. – С. 10.

71 74.484
Шевченко Л. С. Злиття і поглинання у вищій освіті / Л. С. Шевченко // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 11. – С. 160-167. – Англ. мовою.

72 74.480.5
Ягофарова Ф. Спеціаліст з альтернативної енергетики - професія майбутнього / Ф. Ягофарова // Сучас. освіта. – 2017. – № 4. – С. 18-19.

Вища освіта за кордоном

73 74.484(4ІТАЛ)
Стефанович М. Що вивчати в Італії : [які предмети варто вивчати в італ. ун-тах] / М. Стефанович // Сучас. освіта. – 2017. – № 4. – С. 10-11.

74 74.484ж(0)
Дебич М. Імплементація програм подвійних/спільних ступенів: теоретичний аналіз : [про навч. програми та системи вступу до ун-тів Європ. простору вищ. освіти] / М. Дебич // Вища шк. – 2017. – № 3. – С.41-50.

75 74.484ж(0)
Кочетков О. П. Науково-освітянська діяльність ВНЗ за міжнародними показниками / О. П. Кочетков, Н. І. Вавіліна, О. О. Чаркіна // Наук.-техн. інформація. – 2016. – № 2. – С. 34-42.
76 74.484ж(0)
Кулаковська В. Більшість державних стипендій Литви матимуть українські студенти / В. Кулаковська // Уряд. кур'єр. – 2017. - 12 квіт. – № 69. – С. 1, 4.

77 74.484ж(0)
Кулик Н. "Автобан" до Європи : [прес-конф., яка передувала укр.-пол. дням освіти, науки та інновацій в Києві] / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. - 10 квіт. – № 14. – С. 7.

78 74.484ж(0)
Обрамбальський В. А до Пенсильванії не так й далеко : топові ун-ти України і США підписали меморандум / В. Обрамбальський // Уряд. кур'єр. – 2017. - 20 квіт. – № 74. – С. 3.

79 74.484ж(0)
Омелянчук І. Рівненські студенти упевнено відчиняють вікно в Європу / І. Омелянчук // Уряд. кур'єр. – 2017. - 6 квіт. – № 65. – С. 5.

80 74.484(4)
Отримуємо вищу освіту в країнах Балтії // Сучас. освіта. – 2017. – № 4. – С. 12-14.

81 74.484ж(0)
Смілянська А. Магістри провідного факультету НУБіП отримуватимуть подвійні дипломи / А. Смілянська // Голос України. – 2017. - 6 квіт. – № 65. – С. 5.

Практична бухгалтерія

82 65.052.254.97
Охріменко О. Щодо призначення пенсій за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" / О. Охріменко // Праця і зарплата. – 2017. - 22 берез. – № 11. – С. 4-7.