Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 4 (квітень 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401.121-32
Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти : Указ Президента України від 13 квіт. 2016 р. № 139 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 квіт. – № 74. – С. 11.

67.9(4УКР)404.121-32
Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо забезпечення прав на здобуття освіти : Закон України від 17 берез. 2016 р. № 1038 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 23 квіт. – № 78. – С. 11.

67.9(4УКР)401.121-32
Про внесення змін до пункту 6 типової форми контракту з керівником державного вищого навчального закладу : постанова Кабінету Міністрів України від 21 берез. 2016 р. № 212 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 1 квіт. – № 62. – С. 4.

74.48к1
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 30 берез. 2016 р. № 246 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 квіт. – № 74. – С. 4.

67.9(4УКР)401.121-32
Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 13 квіт. 2016 р. № 97 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 19 квіт. – № 74. – С. 12.

67.9(4УКР)401.12-32
Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 219 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 9 квіт. –
№ 68. – С. 11-12.

74.484.4
Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навч. закладах та наук. установах... : наказ М-ва освіти і науки України від 14.12.2015 р. № 1287 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 3. – С. 80-95.

74.041
Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 5-9.

74.480.2
Козик В. Наближаємось до європейських стандартів : [Закон України "Про вищу освіту"] / В. Козик ; [із зав. каф. економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ Львів. політехніки спілкувалася Катерина Гречин] // Аудиторія. – 2016. - 24-30 берез. . – № 8. – С. 5.

74.04(4УКР)
Шулікін Д. Базовий документ освітньої реформи : [доопрац. проект Закону України "Про освіту"] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 4 квіт. – № 13. – С. 6-7.

74.484.7
Шулікін Д. Потрібне нове законодавство : [концепція проекту Закону України про тимчас. переміщені виші] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 4 квіт. – № 13. – С. 4.

Організація навчально-виховного процесу

74.480.26
Акініна Н. Тьюторство як технологія / Н. Акініна // Освіта. – 2016. - 6-13 квіт. – № 13-14. – С. 7.

001.891
Асєєв Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві / Г. Асєєв // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 1. – С. 6-8.

74.484(4УКР)
Бакіров В. Харківський університетський консорціум: новий рівень інкорпорації університетських ресурсів / В. Бакіров, Л. Бєлова // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 10-16.

74.480.26
Вяткіна Т. Методичні підходи до формування фахівців туристичної галузі / Т. Вяткіна // Вища шк. – 2016. – № 3. –
С. 79-85.

74.480.25
Галата С. Метастази плагіату : [плагіат у бакалавр. і магістер. роботах, "запозичення" у кандидат. дис., списування під час складання іспитів] / С. Галата // Освіта України. – 2016. –
11 квіт. – № 14. – С. 8-9.

622.323/324
Гречин К. Проблеми видобутку вуглеводнів : [засідання «круглого столу» у Львів. політехніці, в якому приймали участь представники ІФНТУНГу] / Аудиторія. – 2016. - 14 - 20 квіт. . – № 11. – С. 3, 5.

74.48(4УКР)
Грушева А. Нові пріоритети діяльності економістів і моделювання їхніх професійних якостей у системі університетської освіти / А. Грушева // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2014. – № 4. – С. 155-162.

74.480.26
Дем'яненко Н. Тьюторство у вищій школі: від концептуального обгрунтування до впровадження / Н. Дем'яненко // Освіта. – 2016. - 6-13 квіт. – № 13-14. – С. 6.

74.480.278
Дівінська Н. О. Професійна компетентність викладача як умова ефективної організації дослідницької діяльності студентів / Н. О. Дівінська // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 41-45.

67.9(4УКР)401.121
Донченко О. Відповідальність за фальсифікацію кадрових документів у ВНЗ / О. Донченко // Діловодство та документообіг. – 2016. – № 3. – С. 36-40.

65.9(4УКР)261.55+ 74.48
Карзун І. Фінансове забезпечення інтеграційних процесів розвитку вищої освіти / І. Карзун // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 113-119.

74.484
Коваленко В. Розумові технології у вирішенні глобальних і фахових проблем вищої освіти / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 30-36.

74.480.26
Кравченко І. Тьюторство: досвід / І. Кравченко // Освіта. – 2016. - 6-13 квіт. – № 13-14. – С. 6-7.

65.9(4УКР)305.14
Крижанівський Є. Академік Євстахій Крижанівський: "Наука і промисловість повинні багато зробити, щоб уникнути колапсу паливно-енергетичного комплексу" / Є. Крижанівський // Світ. – 2016. - Березень. – № 11-12. – С. 3.

65.9(4УКР)-551
Куриляк Є. Механізм зростання ролі кластерів у переході України до економіки знань / Є. Куриляк // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2014. – № 4. – С. 17-31.

74.484(4УКР)
Луговий В. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу / В. Луговий // Освіта. – 2016. - 16-23 берез. – № 11-12. – С. 4-5.

74.480.26
Лукашенко А. Методологія викладання дисциплін гуманітарного циклу: європейські орієнтири для сучасної вищої школи / А. Лукашенко // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 86-92.

74.480.5
Мартинюк В. Віктор Мартинюк: Розвивати науку допоможе бізнес / В. Мартинюк ; [з проректором з наук. роботи Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2016. - 11 квіт. – № 14. – С. 5.

74.484(4УКР)
Матат Д. Вартість освітніх послуг / Д. Матат // Освіта України. – 2016. - 4 квіт. – № 13. – С. 10.

001.894
Міжнародна Премія Винахідників International Inventor Prize (IIP-2015) // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2016. – № 1. – С. 2-3.

74.484
Нестерова М. Імплементація когнітивних технологій соціальної згуртованості в систему вищої освіти: європейський досвід / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 37-41.

74.480.27
Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 49-53.

001.891
Пошук ефективних способів співробітництва науки і виробництва / І. І. Білан, М. Я. Гороховатська, Д. А. Левіна, Л. І. Чернишев // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2016. – № 3. – С. 81-88.

001.89(477.86)
Проців Г. А завершився захід "Вертепом..." : із традиц. сесії Івано-Франків. осередку наук. т-ва ім. Т. Шевченка / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2016. - Квітень. – № 3. – С. 1.

74.480.278(4УКР- 4ІВА)
Проців Г. Підбито підсумки конкурсу-захисту студентських наукових робіт у галузі "Нафтова та газова промисловість" / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2016. - Квітень. – № 3. – С. 2.

74.484.4
Рубанець О. Когнітивні засади формування інноваційної культури у вищій школі
/ О. Рубанець // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 17-21.

74.480.43
Сакало Є. Студентські профспілки: реформувати не можна залишити / Є. Сакало // Освіта України. – 2016. - 4 квіт. – № 13. – С. 12.

74.48(4УКР- 4ІВА)
Смаль І. Освіта Івано-Франківська потребує кризового менеджера / І. Смаль // Галичина. – 2016. - 31 берез. – № 25. – С. 14.

74.480.27
Смікал В. Тьюторство в системі дистанційного навчання / В. Смікал // Освіта. – 2016. - 6-13 квіт. – № 13-14. – С. 6-7.

65.9(4УКР)261.55+ 74.48
Співаковський О. Вища освіта: від дотацій до інвестицій / О. Співаковський // Голос України. – 2016. - 7 квіт. – № 63. – С. 4.

74.480.47
Спрощено процедуру виготовлення і видачі свідоцтв та атестатів випускникам // Світ. – 2016. - Березень. – № 11-12. – С. 1.

74.484(4УКР)
Стадний Є. Старий - новий держплан для вищої освіти / Є. Стадний // Дзеркало тижня. – 2016. - 16-22 квіт. – № 14. – С. 11.

74.480.054(4УКР- 4ІВА)
Стимул до вдосконалення : [учасниками ювілей. вечора, присвяч. Лесі Українці, що відбувся в Народ. домі "Просвіта" були працівники та студенти ІФНТУНГу] // Студент Прикарпаття. – 2016. - Квітень. – № 3. – С. 4.

74.480.41
Удовенко А. Ю. Європейський вектор розвитку докторської освіти в Україні / А. Ю. Удовенко // Пробл. науки. – 2016. – № 1. – С. 3-9.

74.48(4УКР)
Федорченко Ю. Про оптимізацію мережі ВНЗ / Ю. Федорченко // Упр. освітою. – 2016. - Березень. – № 3. – С. 27-33.

74.484.7
Хачатурян Х. Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку / Х. Хачатурян // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 7-10.

74.484.7
Чабан А. В новітню добу : [Черкаському нац. ун-ту - 95 р.] / А. Чабан // Освіта. – 2016. - 2-9 берез. – № 9-10. – С. 6-7.

74.480.278
Шулікін Д. Університетська наука - "оборонці" : [підписано меморандум про наук.-техн. співпрацю Інновац.-виробн. об'єднання "Київська політехніка" з М-вом оборони України] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 28 берез. – № 12. – С. 8-9.

74.044.5
Ющук І. Постколоніальне суспільство і мова викладання / І. Ющук // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 42-53.

74.480.278
Ярошенко О. Г. Практичний стан студентської науково-дослідницької діяльності в університетах / О. Г. Ярошенко, Ю. А. Скиба // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 32-40.

Вступна кампанія-2016

74.484(4УКР-4ІВА)
День майбутнього студента ІФНТУНГ - 2016 : [реклама] // Репортер. – 2016. - 31 берез. – № 13. – С. 2.

74.480.44
Карандій В. Підготовка до ЗНО-2016 у цифрах і фактах / В. Карандій ; [з дир. Укр. центру оцінювання якості освіти спілкувався Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2016. - 18 квіт. – № 18. – С. 5.

74.480.44
Моісеєва Т. Охочих писати тести з математики щороку меншає / Т. Моісеєва // Уряд. кур'єр. – 2016. - 15 квіт. – № 72. –
С. 3.

74.480.44
Святокум О. Є. Визначення поняття "мінімально підготовлений абітурієнт" як етап установлення порогу "склав / не склав" / О. Є. Святокум // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 25-31.

74.480.44
Третякова Т. ЗНО-2016: готуємося вже зараз / Т. Третякова // Сучас. освіта. – 2016. –
№ 3-4. – С. 16-17.

Вища освіта за кордоном

74.484(4ВЕЛ)
Багрій Т. Тьюторство в університетах Англії / Т. Багрій // Освіта. – 2016. - 6-13 квіт. – № 13-14. – С. 7.

74.484(4ШВА)
Безкоштовна освіта в Швеції // Сучас. освіта. – 2016. – № 3-4. – С. 11.

74.484(4ІТАЛ)
Італійська система освіти. Переваги й вади // Упр. освітою. – 2016. - Березень. – № 3. – С. 11-14.

74.484(4ВЕЛ)
Курбатов С. Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 65-73.

74.484(7СПО)
Луговий В. І. Оплата праці в провідних університетах США: досвід для України / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 51-58.

74.484(4ІСП)
Навчання в Іспанії: всі тонкощі й нюанси // Упр. освітою. – 2016. - Березень. – № 3. – С. 8-10.

74.48(4ІНЗ)
Соегото Е. С. Вплив інтелектуального капіталу викладачів та їх наміру звільнитися на показники роботи університету, його цінність для студентів та їх лояльність: за даними приватних університетів Західної Яви / Е. С. Соегото // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 2. – С. 234-242. – Англ. мовою.

74.484ж(0)
6 грантів: Де знайти гроші на навчання? : [пропозиція закордон. ун-тів для інозем. студентів] // Сучас. освіта. – 2016. – № 3-4. – С. 10.

Практична бухгалтерія

65.052.254.97
Ковальчук Л. Установлення доплат за науковий ступінь та вчене звання / Л. Ковальчук // Праця і зарплата. – 2016. - 23 берез. – № 11. – С. 13.

65.052.254.97
Аверіна О. Як обчислити вартість проживання в гуртожитку для студентів і сторонніх осіб / О. Аверіна // Все про бух. облік. – 2016. - 13 квіт. – № 33. – С. 24-27.