Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 3 (березень 2019)

Нормативно-правове забезпечення закладів вищої освіти

001(477)+37(094)
Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук // Голос України. – 2019. - 16 берез. – № 52. – С. 12.

001(477)+37(094)
Інструкція з оформлення і подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим // Голос України. – 2019. – 16 берез. – № 52. –С. 13, 14.

378.091.212.2
Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації : [наказ М-ва освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369] // Інформ. зб. та коментарі М-ва освіти і науки України. – 2019. – № 2. – С. 66-77.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.4:336
Гребень С. Як виші марнують кошти на науку / С. Гребень, Н. Покотило // Фінанс. контроль. – 2019. – № 2. – С. 12-15.

378:005.6
Дебич М. Мобільність студентів і якість вищої освіти в європейському освітньому і науковому просторі / М. Дебич // Вища шк. – 2019. – № 1. – С. 34-50.

378.046
Єрохін С. Навіщо вчитися вдруге? : [про аспірантів] / С. Єрохін // Уряд. кур'єр. – 2019. – 7 берез. – № 46. – С. 5.

378.147:65
Коржова Т. Реалізація компетентнісного підходу в процесі підготовки PR-фахівців у закладах вищої освіти України / Т. Коржова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 1. – С. 14-18.

37.035+378
Олексенко В. Становлення професійно та соціально значущих рис характеру у студентів / В. Олексенко // Вища шк. – 2019. – № 1. – С. 16-25.

378.091.33-27.22:025:004
Прокопенко Л. Практична підготовки студентів для бібліотечно-інформаційної сфери
як складник навчального процесу / Л. Прокопенко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 28-31.

378.046-021.68
Шулікін Д. Аспірантські стипендії, протидія булінгу і доступ до освіти / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 18 берез. – № 11. – С. 6.

378.014.543
Підвищення окладів викладачам інститутів післядипломної освіти // Освіта України. – 2019. – 4 берез. – № 9. – С. 10.

378.014.543
Надбавка за вислугу років доценту за сумісництвом // Освіта України. – 2019. – 4 берез. – № 9. – С. 10.

Організація навчально-виховного процесу

37(477)
Горбунова О. Маємо не витрачати кошти
на освіту, а інвестувати в неї : [про взаємодію влади, бізнесу, суспільства та навч. закладів] / О. Горбунова // Голос України. – 2019. - 28 лют. – № 41. – С. 2.

378.014.6
Кулик Н. Якість у пріоритеті / Н. Кулик // Освіта України. – 2019. - 11 берез. – № 10. – С. 54.

37.013+378.147
Нове у медіаосвіті: інженерна блогодидактика / Г. Оникович, В. Білецький, А. Онкович, М. Ткаченко // Вища шк. – 2019. – № 1. – С. 26-33.

378.147+377.3
Мельник К. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в процесі навчально-виробничної практики / К. Мельник // Вища шк. – 2019. –
№ 1. – С. 57-64.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Кулик Н. ЗНО для закладів / Н. Кулик // Освіта України. – 2019. - 25 берез. – № 12. –
С. 6-7.

378(477.86)+378.091.212.2
Мончук О. Всуп до вишів: нові правила : [проректор ІФНТУНГ О. Мандрик та заступник відповід. секретаря прийм. комісії А. Юрич про вступ. компанію] / О. Мончук // Галичина. – 2019. - 22-28 лют. – № 9. – С. 20.