Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 74.480.43
Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1045 // Офіц. вісн. України. – 2017. –
№ 4. – С. 517.

2. 74.480.43
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1045 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 4. – С. 518-523.

3. 74.480.43
Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах : постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р . № 1047 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 4. – С. 524.

4. 74.480.43
Розміри стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 груд. 2016 р. № 1047 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 4. – С. 525-526.

5. 67.9(4УКР)401.
121-32
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення : постанова Кабінету Міністрів України від 25 січ. 2017 р. № 32 // Уряд. кур'єр. – 2017. –
2 лют. – № 20. – С. 13.

6. 74.480.44
Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від
23 листоп. 2016 р. № 975 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 1. – С. 12-17.

7. 74.480.43
Порядок виплати стипендій затверджено // Освіта. – 2017. - 4-11 січ. – № 1-2. – С. 1.
8. 74.484(4УКР)
Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад : [оголошення] // Освіта. – 2017. - 4-11 січ. – № 1-2. – С. 16.

9. 001.89(477)
У Національній академії наук України : [конкурс на заміщення керівників наук. установ НАН України] // Світ. – 2017. - Січень. – № 3-4. – С. 3.

10. 74.480.052.3
Бурштинська Л. Звернення до Міністра освіти і науки України Л. Гриневич : [членів Т-ва "Просвіта" Львів. політехніки щодо становища укр. мови в Україні] / Л. Бурштинська // Аудиторія. – 2017. - 1-8 лют. – № 3. – С. 11.

11. 74.04+83.07
Дроздовський Д. Література й реформа освіти / Д. Дроздовський // Дзвін. – 2016. – № 9-10. –
С. 149-154.

12. 74.04(4УКР)
Короденко М. План-2020 : [урядовці й експерти обговорили напрями у галузі освіти і науки, що увійшли до Середньострок. плану пріоритет. дій уряду до 2020 р.] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. - 6 лют. – № 4. – С. 4.

13. 74.480.42(4УКР-4ІВА)
Проців Г. Високу урядову нагороду присуджено професору М. О. Галущаку : [орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено зав. каф. заг. та приклад. фізики] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1. – С. 1.

14. 74.4(4УКР)
Чижевський Б. Легко приймаються політичні рішення, важко виправляти їх згубність : [про виведення вищ. навч. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації з системи вищ освіти] / Б. Чижевський // Освіта. – 2017. - 4-11 січ. – № 1-2. – С. 4-5.

15. 74.04к2
Чижевський Б. Освіта потребує повноцінного фінансування та розвитку / Б. Чижевський // Голос України. – 2017. - 4 лют. – № 22. – С. 9.

16. 74.480.41
Шулікін Д. Про пріоритети, стипендії і Нацагентство : [засід. президії Спілки ректорів ВНЗ України] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. –
23 січ. – № 2. – С. 10-11.
17. 74.484.4
Шутка І. Домашнє завдання на 2017-й : [забезпечення якості вищ. освіти - один з основних пріоритетів в діях Уряду] / І. Шутка // Аудиторія. – 2017. - 9-15 лют. – № 4. – С. 6-7.

Організація навчально-виховного процесу

18. 65.010
Базилевич В. Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії / В. Д. Базилевич // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 78-108.

19. 74.480.42
Бутук О. Найм власних випускників - негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? / О. Бутук // Вища шк. – 2016. – № 11-12. – С. 83-113.

20. 74.484(4УКР- 4ІВА)
В Івано-Франківську створили унікальну наукову лабораторію : [синтезу термоелектр. матеріалів в Прикарпат. нац. ун-ті] // Галичина. – 2017. - 2 лют. – № 8. – С. 2.

21. 74.480.26
Василашко І. Упровадження STEM-навчання : стратегії і тактики освіти / І. Василашко, Т. Білик // Упр. освітою. – 2017. - Лютий. – № 2. – С. 26-32.

22. 74.484(4УКР-4ІВА)
Виші в Україні : [13-е місце у ТОП-20 вебметрич. рейтингу ун-тів України станом на 01.01.17 р. зайняв ІФНТУНГ] // Репортер. – 2017. - 9 лют. – № 6. –
С. 17.

23. 74.2(4УКР)
Гайдук І. "Наше головне завдання - забезпечити якість навчання" : [в школах Львівщини] / І. Гайдук // Голос України. – 2017. - 27 січ. – № 16. – С. 8.

24. 74.480.263.2
Галата С. Змішана освіта: подружити "онлайн" і "офлайн" : [Всеукр. конф. "Цифрові комунікації у лобальному просторі. Змішана освіта" / С. Галата // Освіта України. – 2017. - 6 лют. – № 4. – С. 8-9.

25. 74.4(4УКР)
Галата С. Майбутнє профтехосвіти / С. Галата // Освіта України. – 2017. - 23 січ. – № 2. – С. 5.
26. 74.484.7
Гречин К. Працюємо на імідж університету : [конф. труд. колективу Львів. політехніки] / К. Гречин // Аудиторія. – 2017. - 1-8 лют. – № 3. –
С. 1, 10-11.

27. 74.484к2
Грищенко І. Навчаючи, треба ще й заробляти : [потреби вищ. навч. закл.] / І. Грищенко // Голос України. – 2017. - 3 лют. – № 21. – С. 4.

28. 74.484.4
Демченко В. Особенности психологической адаптации иностранных студентов к обучению в высшем учебном заведении / В. Демченко // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 58-61.

29. 74.484(4УКР-4ІВА)
Долгопола Г. Є. Дослідження рекреаційних потреб науково-педагогічних працівників Івано-Франківського національного університету нафти і газу / Г. Є. Долгопола, Я. С. Коробейникова // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2016. –
№ 2. – С. 183-189.

30. 74.484(4УКР-4ІВА)
Ісаченко С. Викладачі і студенти створили нові матеріали : [Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника] / С. Ісаченко // Уряд. кур'єр. – 2017. - 14 лют. – № 28. – С. 4.

31. 74.480.052
Краснякова А. Особистість і держава : особливості становлення громадянськості сучасної української молоді / А. Краснякова // Упр. освітою. – 2017. - Лютий. – № 2. – С. 33-37.

32. 74.2(4УКР)
Матат Д. В очікуванні змін : якісна, сучасна і доступна - саме такою буде Нова укр. школа / Д. Матат // Освіта України. – 2017. - 23 січ. – № 2. – С. 4.

33. 67.9(4УКР)
401.3
Медведєва Л. Захист авторського права і суміжних прав у науково-дослідних установах / Л. Медведєва // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 12. – С. 20-22.

34. 65.9(4УКР)497-24
Моргулець О. Б. Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ / О. Б. Моргулець, О. О. Григоревська // Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 8. – С. 323-333.

35. 74.480.276
Особенности самостоятельной работы студентов в современном техническом вузе / В. Мощенок, В. Тарабанова, Н. Лалазарова [та ін.] // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 23-27.

36. 65.32
Павлов О. І. Руральний дискурс міждисциплі-нарних наукових досліджень / О. І. Павлов // Економіка України. – 2016. – № 6. – С. 59-67.

37. 74.480.42
Пазиніч С. Інтелігентність як атрибут духовної культури сучасного педагога вищої школи / С. Пазиніч, В. Бабаєв // Новий колегіум. – 2016. –
№ 3. – С. 7-17.

38. 74.480.5
Патрикеєва О. STEM-освіта: умови впровадження у навчальних закладах : [підготовка учнів до успіш. працевлаштування] / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Упр. освітою. – 2017. - Січень. – № 1. – С. 28-31.

39. 74.480.26
Подшивалова К. Особенности содержания дисциплины "Основы информатики" при раннем вводе дисциплин на факультете подготовки иностранных студентов / К. Подшивалова // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 62-65.

40. 74.484ж(0)
Проців Г. Нові горизонти : [співпраця ІФНТУНГу з академією ім. Яна Длугоша (Польща)] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1. – С. 1.

41. 74.480.44
Проців Г. Перший випуск магістрів спеціальності "Фінанси" / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1.

42. 74.484к2
Проців Г. Успішний результат : [ІФНТУНГ у рейтингу "Webometrics-2017"] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1. – С. 1.

43. 74.480.41
Радяться ректори українських вишів : [засід. президії Спілки ректорів вищ. навч. закл. України] // Світ. – 2017. - Січень. – № 1-2. – С. 1.

44. 74.480.26
Садковий В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту / В. Садковий, М. Горонескуль // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 18-22.

45. 74.480.43(4УКР-4ІВА)
Селезінка С. Бібліотека - студент: реалії співпраці : [заборгованість студентів перед бібліотекою] / С. Селезінка // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1. – С. 2.

46. 74.48к2
Смілянська А. Технікумам і коледжам хочуть дозволити ще три роки проводити набір молодших спеціалістів / А. Смілянська // Голос України. – 2017. - 10 лют. – № 26. – С. 4.

47. 74.480.27(4УКР-4ІВА)
Суровська О. Ключ до економії - зменшення споживання енергії : [тренінг з енергоефективності в ІФНТУНГу] / О. Суровська // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1. – С. 1,2,4.

48. 74.480.26
Таймасов Ю. Структура готовності випускника профільного ВНЗ ДСНС України до професійної діяльності / Ю. Таймасов // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 33-36.

49. 74.04(4УКР)
Туниця Ю. Економічний дискурс освіти для сталого розвитку / Ю. Туниця, Л. Загвойська, О. Адамовський // Вища шк. – 2016. – № 11-12. –
С. 7-27.

50. 74.480.26
Чебакова Ю. Вплив проблемного навчання на активізацію творчих підходів до підготовки сучасного інженера / Ю. Чебакова // Новий колегіум. – 2016. – № 3. – С. 44-47.

51. 74.480.43
Черних А. Студентські стипендії - підтримка найкращих чи непродумані зміни? / А. Черних // Дзеркало тижня. – 2017. - 11-17 лют. – № 5. – С. 12.

52. 74.480.26
Чибисова Н. О новых формах адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе / Н. Чибисова // Новий колегіум. – 2016. – № 3. –
С. 28-32.

53. 74.484(4УКР- 4ІВА)+55 (477.63)
VI науковий семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат" : [відбувся 8-11 верес. 2016 р. в с. Ворохта з участю науковців ІФНТУНГу] / О. М. Адаменко, Л. М. Архипова, М. М. Приходько, М. П. Мазур // Екол. безпека та збаланс. ресурсокористування. – 2016. – № 2. –
C. 196-197.

Вступ-2017

54. 74.480.44
Гаврилюк І. ЗНО 2017: що треба знати випусникам / І. Гаврилюк // Репортер. – 2017. –
9 лют. – № 6. – С. 5.

55. 74.480.44
Ковалів І. ЗНО-2017: історія плюс математика / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2017. - 11 лют. – № 27. – С. 1, 4.

56. 74.480.44
Матат Д. Що впливає на результати ЗНО? / Д. Матат // Освіта України. – 2017. - 6 лют. – № 4. – С. 11.

57. 74.480.27(4УКР-4ІВА)
Проців Г. Стартували курси дистанційної підготовки абіурієнтів / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1. – С. 3.

58. 74.480.44
Томенчук Б. ЗНО-2017 пройде без суттєвих особливостей / Б. Томенчук // Галичина. – 2017. –
21 лют. – № 13. – С. 5.

59. 74.480.44
Хворостяний І. Лайфхаки з української : [на платформі EdEra стартував безкоштов. онлайн-курс із підготовки до ЗНО з укр. мови] / І. Хворостяний ; [з канд. філол. наук, учителем укр. мови і літ. Новопечерської школи спілкувалася Світлана Галата] // Освіта України. – 2017. - 13 лют. – № 5. – С. 7.

60. 74.480.44
Шулікін Д. Старт ЗНО-2017 / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. - 6 лют. – № 4. – С. 6-7.

Вища освіта за кордоном

61. 74.484ж(0)
Захарова М. Освітні програми від Британської Ради : [координатор освіт. програм розповідає про діяльність Британ. Ради в Україні] / М. Захарова // Аудиторія. – 2017. - 19-25 січ. – № 1. – С. 6-7.

62. 74.484(4/8)
Слободян О. Туди, і що раз більше : підраховано, скільки студентів здобувають освіту поза межами держави / О. Слободян ; [з журналістами газ. "Експрес" спілкувалася аналітик центру CEDOS] // Студент Прикарпаття. – 2017. - Лютий. – № 1. – С. 4.

63. 74.484(4)
Хоружий Г. Інституційні засади європейської вищої освіти [Текст] / Г. Хоружий // Вища шк. – 2016. – № 11-12. – С. 28-42.

Практична бухгалтерія

64. 65.052.254.97
Литвин А. Про оплату праці працівників навчальних закладів і установ освіти / А. Литвин // Праця і зарплата. – 2017. - 18 січ. – № 3. – С. 14.

65. 74.480.43
Призначення стипендій: запитання і відповіді : [роз'яснення МОН] // Освіта України. – 2017. - 13 лют. – № 5. – С. 5.