Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 2 (лютий 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401.121-32+001(477)
Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листоп. 2015 р. № 848-VIII // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 2. – С. 19-86.

67.9(4УКР)401.121-32
Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році : постанова Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2015 р. № 1178 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 4. – С. 55.

67.9(4УКР)401.121-32
Зміни, що вносяться до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2015 р. № 1178 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 4. – С. 56-397.

74.484к2
Як здійснюються присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних знань? : [роз'яснення до постанови Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2015 р. № 1109] // Освіта. – 2016. - 6-13 січ. – № 1-2. – С. 2.

74.480к2
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30 груд. 2015 р. № 1187 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 7. – С. 23.

74.480к2
Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 груд. 2015 р. № 1187 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 7. – С. 24-94.

67.9(4УКР)401.121-32
Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 27 січ. 2016 р. № 51: Криворізький нац. ун-т
// Уряд. кур'єр. – 2016. - 5 лют. – № 23. – С. 4.

74.484к2
Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 26.01.2016 р. № 53 // Освіта України. – 2016. - 1 лют. – № 4. – С. 11.

74.480.263.2
Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 9 // Упр. освітою. – 2016. - Січень. – № 1. – С. 4.

74.484к2
Структура науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти і науки України та кількість осіб, які мають бути відібраними до їх складу : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 26.01.2016 р. № 53 // Освіта України. – 2016. - 1 лют. – № 4. – С. 11.

74.484(4УКР)
Міністерство освіти і науки України відповідно до статті 22 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" оголошує конкурс із відбору кандидатів до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки // Освіта України. – 2016. - 25 січ. – № 3. – С. 5.

67.9(4УКР)401.121-32
Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 4 лют. 2016 р. № 72 // Уряд. кур'єр. – 2016. - 12 лют. – № 28. – С. 4.

74.04(4УКР)
Бахрушин В. Правове забезпечення реформи освіти / В. Бахрушин // Упр. освітою. – 2016. - Січень. – № 1. – С. 33-39.

74.480.2
Дегтярьова І. Молоді вчені - за якісні трансформації у сфері науки та вищої освіти / І. Дегтярьова // Світ. – 2016. - Січень. – № 3-4. – С. 2.
74.484(4УКР)
Квіт С. Сергій Квіт: В освіті не повинно бути вертикалі влади, замість неї потрібне саморегулювання / С. Квіт ; спілкувалися Світлана Галата, Максим Короденко // Освіта України. – 2016. - 25 січ. – № 3. – С. 4-5.

001.89(477)
Новий Закон про науку - приклад консолідації й досягнення спільної мети : ["Про наук. і наук.-техн. діяльність"] // Світ. – 2016. - Січень. – № 1-2. – С. 1-2.

74.484к2
Співаковський О. Причини невдачі реформи: хибна стратегія, помножена на поганий менеджмент : [освіт. реформа] / О. Співаковський // Голос України. – 2016. - 5 лют. – № 21. – С. 12.

74.484к2
Співаковський О. Олександр Співаковський: Відкритий лист Сергію Квіту та його "молодій команді", або Чому Міносвіти провалило більшість покладених на нього напрямів роботи / О. Співаковський // Голос України. – 2016. - 16 лют. – № 28. – С. 4.

001.899(477)
Шевчук С. М. Комплексний аналіз дисертаційних робіт із суспільної географії в Україні (1936-2012 рр.) / С. М. Шевчук // Укр. геогр. журн. – 2015. – № 4. – С. 31-39.

Організація навчально-виховного процесу

74.480.42
Адаменко О. Конструктивна екологія : її концепція - знайти ту нішу, де перебуває проблема / О. Адаменко ; [з проф. каф. екології ІФНТУНГ спілкувався журналіст газ. "Галичина" В. Мороз] // Студент Прикарпаття. – 2016. - Січень. – № 1. – С. 1.

74.480.05
Андрушко О. Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Андрушко, Н. Логінова // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 16-25.

74.480.522
Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства / О. Вишневський // Освіта. – 2016. - 6-13 січ. –
№ 1-2. – С. 14.

74.484.4
Волинець В. М. Аналіз основних результатів трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами МОН України у 2014 році / В. М. Волинець, В. В. Литвинова // Наук.-техн. інформація. – 2015. – № 4. – С. 3-8.

74.480.41
Галата С. Як розподілити повноваження у вищих навчальних закладах? / С. Галата // Освіта України. – 2016. - 8 лют. – № 5. – С. 6.

004.738.5+ 74.480.25
Ганаба С. Мережеві технології як складова якісної освіти [Текст] / С. Ганаба // Вища шк. – 2016. – № 1. – С.44-52.

74.484.4
Глобалізація і якість освіти / Є. В. Кузьмінський, О. М. Швед, К. О. Щурська [та ін.] // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2013. – № 6. – С. 52-60.

74.480.276
Гуменюк Г. Практичні аспекти підготовки магістрів спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" / Г. Гуменюк, Н. Сілонова, І. Тавлуй // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 5. – С. 29-33.

74.480.25
Дем'янюк Ю. Організаторська компетентність як результат професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників / Ю. Дем'янюк, О. Ставицький // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 99-112.

74.480.26
Дем'янюк К. Формування технічної уяви у курсантів-прикордонників із застосуванням системи автоматизованого проектування Solid Works / К. Дем'янюк, В. Шевчук // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 79-87.

74.480.05
Діденко О. Креативність у структурі професійної готовності офіцера-прикордонника: суперечливий характер, компонентний склад і зміст / О. Діденко // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 88-98.

74.484(4УКР-4ІВА)
До 80-річчя О. М. Адаменка // Укр. геогр. журн. – 2015. – № 4. – С. 65-66.

74.480.055
Євстігнеєва І. Підготовка до тренерської діяльності магістрів вищої школи / І. Євстігнеєва // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – № 3. – С. 66-70.

001.2
Звонкова Г. Л. Міжгалузеві науково-технічні комплекси в Україні: історія створення, напрямки і результати діяльності / Г. Л. Звонкова // Наука та наукознавство. – 2015. – № 3. – С. 138-148.

74.46(4УКР)+ 65.9(4УКР)261.5
Кирей Р. Навіщо пиляти гілку, на якій сидимо? : [фінансування закладів профтехосвіти] / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2016. - 29 січ. –
№ 18. – С. 1, 7.

74.480.5
Кобіцька Ю. ВНЗ - престижне місце для початку кар'єри, або як зробити неможливе - можливим? : [як можна мотивувати молодого викладача залишитися працювати в ун-ті?] / Ю. Кобіцька, Є. Сакало // Освіта України. – 2016. - 8 лют. – № 5. – С. 7.

74.484(4УКР)
Короденко М. Грантована підтримка : [про участь навч. закл. у конкурсах грантів] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. - 1 лют. – № 4. – С. 8.

74.480.41(4УКР-4ІВА)
Костишин В. Готуємо фахівців для потреб регіону та України : каф. електропостачання та електообладнання промисл. підприємств - 40 років / В. Костишин, Ю. Романюк // Студент Прикарпаття. – 2016. - Січень. – № 1. – С. 2.

74.484(4УКР-4ІВА)+622.323(477)
Крижанівський Є. І. Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікації постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України / Є. І. Крижанівський // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2015. – № 2. – С. 7-14.

74.480.26
Кулакевич Ю. Пріоритети державної політики у сфері освіти : [навч.-метод. центр цивіл. захисту та безпеки життєдіяльності м. Києва працює над єдиною наук.-метод. проблемою оновлення змісту функціон. навчання] / Ю. Кулакевич // Надзвичайна ситуація. – 2015. – № 12. – С. 40-41.

74.480.43
Литвин К. Від лідера студентського самоврядування - до лідера країни : студенти обговорили внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" / К. Литвин // Я, студент. – 2015. – № 12. – С. 12-13.

001.89(477)
Маліцький Б. А. Зарубіжна грантова підтримка проектів в контексті структури та стану досліджень в Україні / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство. – 2015. – № 3. – С. 67-75.

74.480.055
Медико-біологічні аспекти фізичного виховання студенток / Г. Клименко, С. Коваль, В. Ільїн, М. Філіппов // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – № 3. – С. 86-92.

74.484(4УКР-4ІВА)
Мончук О. ІФНТУНГ - лідер міжнародних рейтингів серед прикарпатських ВНЗ / О. Мончук // Галичина. – 2016. - 15-16 лют. – № 12-13. – С. 3.

001.891
Наукометрія як інструмент моніторингу та підтримки досліджень / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, О. Ю. Кузнєцов [та ін.] // Наука та наукознавство. – 2015. – № 3. – С. 88-94.

74.48
Ніколаєнко С. Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко: "Я завжди обстоював права українського вчителя і науковця" / С. Ніколаєнко ; [інтерв'ю взяла Ірина Білоус] // Уряд. кур'єр. – 2016. - 9 лют. – № 25. – С. 8.

74.483(4УКР)
Обрамбальський В. Станіслав Ніколаєнко: Освітянський шлях : [до 60-річчя з дня народж.] / В. Обрамбальський // Освіта України. – 2016. - 8 лют. – № 5. – С. 12.

74.484.78
Олійник В. Навчання через дію або Як формується готовність керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в українському відкритому університеті післядипломної освіти? / В. Олійник // Освіта. – 2016. - 20-27 січ. – № 3-4. – С. 5.

74.484.4
Осташевський С. Експертне оцінювання ефективності службової діяльності випускника вищого військового навчального закладу як інструмент оцінки якості освіти / С. Осташевський, А. Башинський // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 37-43.

74.484.78
Отич О. Консорціум закладів післядипломної освіти / О. Отич // Освіта. – 2016. - 20-27 січ. – № 3-4. – С. 4.

74.480.26
Петреченко С. Застосування сучасних освітніх методик у підготовці майбутніх правників у Національній академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького / С. Петреченко // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 59-64.

74.480.522
Прокопенко І. Іван Прокопенко: "На козацьких засадах" : [нац.-патріот. виховання] / І. Прокопенко // Освіта. – 2016. - 6-13 січ. – № 1-2. – С. 3.

74.484к2
Проців Г. ІФНТУНГ лідирує серед ВНЗ Прикарпаття за двома міжнародними рейтингами / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2016. - Січень. – № 1. – С. 1.

74.480.05
Рабійчук Л. Структура та зміст комунікативно-дискурсивної культури майбутнього офіцера-прикордонника / Л. Рабійчук, О. Бабіч // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 26-36.

74.480.26
Ружицька А. Академічна свобода у студентських вимірах / А. Ружицька // Освіта. – 2016. - 20-27 січ. – № 3-4. – С. 3.

74.484.7
Саєнко В. Кафедра української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти / В. Саєнко // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 20-31.

74.027.5
Слабошпицький М. Михайло Слабошпицький: Ми не проти жодної мови, ми - за державну мову : [укр. прозаїк і літературознавець про черг. етап конкурсу знавців укр. мови ім. Петра Яцика] / М. Слабошпицький ; спілкувався Максим Короденко // Освіта України. – 2016. - 8 лют. – № 5. – С. 5.

001(477)
Стріха М. Донецький науковий центр: шлях до відродження / М. Стріха // Дзеркало тижня. – 2016. - 13-19 лют. – № 5. – С. 12.

65.9(4УКР)261.5+ 001.89
Стріха М. Яке фінансування потрібне науці / М. Стріха // Уряд. кур'єр. – 2016. - 5 лют. –
№ 23. – С. 6.

74.484к2
Сулима С. Чернівці сколихнуло силове злиття двох університетів / С. Сулима // Голос України. – 2016. - 5 лют. – № 21. – С. 12.

74.484(4УКР-4ІВА)
Ухвала XV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (м. Івано-Франківськ, 16-21 трав. 2015 р.) // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – T. 16, № 3. – С. 612-616.

74.480.5
Хом'як І. Про ентузіазм, равликів і ефективність університетської науки : [фінансування та співпраця з приват. сектором] / І. Хом'як // Освіта України. – 2016. - 25 січ. –
№ 3. – С. 11.

001(477)
Шадура В. Чи є вихід з кризи науки в Україні? / В. Шадура, А. Шевченко // Дзеркало тижня. – 2016. - 27 лют.- 4 берез. – № 7. – С. 12.

74.48+004.738.5
Шелестова А. М. Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контенту / А. М. Шелестова // Наук.-техн. інформація. – 2015. – № 4. – С. 43-48.

74.484.7
Шинкарук О. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького - флагман відомчої системи підготовки кадрів / О. Шинкарук // Вища шк. – 2016. – № 1. – С. 7-10.

74.484.7+ 83.3(4УКР)5
Яременко В. Тарас Шевченко і Києво-Могилянська академія : до 400-ліття заснування "Могилянки" / В. Яременко // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 3-12.

Вступна кампанія-2016

74.480.44(4УКР- 4ІВА)
Знайди свою спеціальність, а тоді - навчальний заклад : у 2016 р. абітурієнтам доведеться подавати документи до вишів за новими правилами // Студент Прикарпаття. – 2016. - Січень. – № 1. – С. 4.

74.480.44
Ковалів І. Бюджетні місця розподілятимуть по-новому / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2016. - 20 лют. – № 34. – С. 3.

74.480.44
Ковалів І. До магістратури - через ЗНО / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2016. - 4 лют. –
№ 26. – С. 2.

74.480.44
Ковалів І. Часу для реєстрації на ЗНО обмаль : [абітурієнт-2016] / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2016. - 29 січ. – № 18. – С. 4.

74.480.44
Ступ`як Є. ЗНО на старті : [новації ЗНО-2016] / Є. Ступ`як // Репортер. – 2016. - 4 лют. – № 5. – С. 5.

74.480.44
Шуляр Р. Політехніка оцифровується : [вступники будуть подавати лише електрон. заяви на сайт М-ва освіти і науки] / Р. Шуляр ; [з відповід. секретарем Прийм. комісії спілкувалася Катерина Гречин] // Аудиторія. – 2016. - 30 січ. - 10 лют. . – № 1-2. – С. 6.

74.480.44
Яким буде ЗНО 2016 року? // Упр. освітою. – 2016. - Січень. – № 1. – С. 10-11.

Вища освіта за кордоном

74.483
Анікєєв Д. Фізичне виховання студентської молоді США після Другої світової війни / Д. Анікєєв // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2015. – № 4. – С. 61-65.

74.03
Гончаренко О. Феномен Казимира Твардовського в історії польської вищої школи / О. Гончаренко // Вища шк. – 2016. – № 1. –
С. 113-124.

001(7)
Грачев О. О. Наукознавчий аналіз стану національних академій наук США, Канади і країн Латинської Америки та Карибського басейну / О. О. Грачев, В. І. Хорєвін // Наука та наукознавство. – 2015. – № 3. – С. 55-66.

74.484(0)
Осадча А. Б. Стан і механізми фінансової підготовки НДДКР у ВНЗ провідних країн світу / А. Б. Осадча, В. М. Євтушенко // Наук.-техн. інформація. – 2015. – № 4. – С. 32-37.

Практична бухгалтерія

65.9(4УКР)272.21
Про зміни в пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників // Праця і зарплата. – 2016. - 10 лют. – № 6. – С. 3-4.