Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

001(477)
Про призначення державних стипендій видатним діячам науки : Указ Президента України від 14 груд. 2018 р. № 426/2018 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 19 груд. – № 240. – С. 16.

001:004
(477)
Про зміну складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій : розпорядж. Кабінету Міністрів України від 21 листоп. 2018 р. № 904-р // Уряд. кур'єр. – 2018. - 4 груд. – № 228. – С. 4.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378(063)
Голос вищої школи // Освіта України. – 2018. - 17 груд. – № 49. – С. 4.

378.014.6
Доступність і якість освіти. Конституційний вимір // Освіта України. – 2018. - 3 груд. – № 47. – С. 4.

378(477.86)
Івасів Р. Майбутні профі нафтогазу : [про укр.-пол. проект "Міжнар. співробітництво в нафтогаз. освіті як відмінний тренінг підприємництва та проф. навиків" в ІФНТУНГ] / Р. Івасів // Галичина. – 2018. - 20 груд. – № 107-108. – С. 17.

378:001
Кірик Т. Вища освіта - ХХІ: трансгуманізм та інші загрози на ноогуманістичному шляху / Т. Кірик // Вища шк. – 2018. – № 10. – С. 69-80.

378.4
Короденко М. Університетська наука: погляд у майбутнє / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 24 груд. – № 50. – С. 7.

378.014.6
Короденко М. Нацагентство - на старті [про забезпечення якості вищої освіти]/ М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 17 груд. – № 49. – С. 8-9.

378.014.6
Матат Д. Механізми для якості освіти / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – 3 груд. – № 47. – С. 6-7.

378(063)
Шулікін, Д. Про вибори до НАЗЯВО і зарплати / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 24 груд. – № 50. – С. 6.

378.014.6
Шулікін Д. Концепція, досвід і виклик : [про дуальну форму навчання] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 10 груд. – № 48. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

37(091)
Джус О. Перші українські вчителі у північноамериканських громадах: проблеми підготовки й організації освітньої діяльності / О. Джус // Вища шк. – 2018. – № 10. – С. 91-100.

377:378.014.543
Луканська А. Держава не фінансуватиме підготовку юристів у коледжах і технікумах / А. Луканська // Голос України. – 2018. – 30 листоп. – № 228. – С. 12.

37(092)
Лякішева А. Материнське виховання у творчості Яна Амоса Коменського / А. Лякішева // Вища шк. – 2018. – № 10. – С. 101-108.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.014.25
Досвід США - чи варто використовувати? // Освіта України. – 2018. - 17 груд. – № 49. – С. 15.

001:37.015.311
Корсак К. Аналіз сучасних наукових даних у темі "Інтелект людства" / К. Корсак, О. Бойчук // Вища шк. – 2018. – № 10. – С. 81-90.