Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 12 (грудень 2015)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401.121-32+001(477)

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року : Указ Президента України від 8 груд. 2015 р. № 686 : [Семчуку Ярославу Михайловичу, д-рові техн. наук, зав. каф. ІФНТУНГ, та ін. за розроб. та впровадж. системи зменшення техноген. навантаження на території і на населення екол. криз. регіонів України] // Уряд. кур'єр. – 2015. - 12 груд. – № 233. – С. 10.

67.9(4УКР)401.121-32+001(477.86)
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2015 року : Указ Президента України від 16 груд. 2015 р. № 707 : [д-рові техн. наук Карпашу М. О., канд. техн. наук, доц.: Доценку Є. Р., Тацаковичу Н. Л., Рибіцькому І. В. (ІФНТУНГ) за роботу "Нові методи та засоби багатопараметр. діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації»] // Уряд. кур'єр. – 2015. - 23 груд. – № 240. – С. 14.

67.9(4УКР)401.121-32
Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу : постанова Кабінету Міністрів України від 11 листоп. 2015 р. № 962 // Уряд. кур'єр. – 2015. - 2 груд. – № 225. – С. 12.

74.480.44
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році : наказ М-ва освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085 // Офіц.
вісн. України. – 2015. – № 89. – С. 286.

74.480.44
Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році : затвердж. наказом М-ва освіти і науки України від 15 жовт. 2015 р. № 1085 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 89. – С. 287-310.

74.480.44
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році : затвердж. наказом М-ва освіти і науки України від 15 жовт. 2015 р. № 1085 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 89. – С. 343-347.

74.480.44
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу : затвердж. наказом М-ва освіти і науки України від 15 жовт. 2015 р. № 1085 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 89. – С. 347-355.

74.480.278(4УКР- 4ІВА)
В числі лауреатів – наш науковець : [Держ.премію України в галузі науки і техніки присуджено зав. каф. безпеки життєдіяльності ІФНТУНГ Семчуку Я. М.] // Студент Прикарпаття. – 2015. - Грудень. – № 9. – С. 1. – Коротке повідомлення.

001.8(477)
Короденко М. Реформування повинно мати вектор : [фінансування науки] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. - 7 груд. – № 49. – С. 4.

74.484(4УКР-4ІВА)
Науковці Прикарпаття - лауреати Державної премії : [д-р. техн. наук ІФНТУНГ Я. Семчук] // Галичина. – 2015. - 10 груд. – № 184-185. – С. 2.

001.89(477)
Пирожков С. І. Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України : стенограма наук. доп. на засіданні Президії НАН України 23 верес. 2015 р. / С. І. Пирожков // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2015. – № 11. – С. 26-28.

001.89(477)
Шулікін Д. Закон про науку ухвалено! : [Закон України "Про наук. та наук.-техн. діяльність"] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. - 30 листоп. – № 48. – С. 8.

74.484к2
Шулікін Д. Правове забезпечення реформи освіти / Д. Шулікін, Н. Кулик // Освіта України. – 2015. - 14 груд. – № 50. – С. 4-5.

Організація навчально-виховного процесу

14. 001.89(477)
Бабець І. Г. Вплив винахідницької активності на рівень науково-технологічної безпеки України / І. Г. Бабець // Наук.-техн. інформація. – 2014. – № 3. – С. 7-12.

15. 74.480.263.2
Безверхий К. Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій / К. Безверхий // Бух. облік і аудит. – 2015. – № 10. – С. 43-48.

16. 001.89
Галата С. "Горизонт-2020": шукайте свою нішу! : [ про залучення до міжнар. наук. дослідж. та участь у конкурсах у 2016-2017 рр.] / С. Галата // Освіта України. – 2015. - 7 груд. – № 49. – С. 8-9.

17. 67.9(4УКР)404.34
Горбань О. Як запатентувати винахід: 5 кроків до успіху / О. Горбань // Все про бух. облік. – 2015. - 16 груд. – № 115. – С. 4-6.

18. 74.480.5
Горська С. Глобалізація університетської освіти. Як уникнути диспропорцій? / С. Горська // Освіта. – 2015. - 18-25 листоп. – № 45-46. – С. 4.

19. 74.480.47
Горська С. Електронний документообіг - в університети / С. Горська // Освіта. – 2015. - 18-25 листоп. – № 45-46. – С. 6.

20. 74.484(4УКР-4ІВА)
Енергетичні технології майбутнього розгляне Міжнародний паливний конгрес в Івано-Франківську : [відбудеться з 10 по 12 груд. 2015 р. в ІФНТУНГ] // Галичина. – 2015. - 5 груд. – № 182. – С. 3.
21. 001(477)
Єгоров І. Як (і чи треба взагалі) підтримувати вітчизняну науку? / І. Єгоров // Дзеркало тижня. – 2015. - 19-28 груд. – № 49. – С. 1, 12.

22. 74.480.44
Карандій В. Директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій: "ЗНО-2016 принесе абітурієнтам мінімум новацій" / В. Карандій ; інтерв'ю взяла Інна Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2015. - 9 груд. – № 230. – С. 5.

23. 74.26
Клочек Г. Мистецтво сторітелінгу в сучасній педагогічній риториці / Г. Клочек // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 27-30.

24. 74.480.44
Ковалів І. Фабрика дипломів клонує безробітних : [про дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці] / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2015. - 12 груд. – № 233. –
С. 5.

25. 74.480.25
Лагдан С. Мовний турнір: творча співпраця викладачів і студентів / С. Лагдан // Дивослово. – 2015. – № 6. – С.17-20.

26. 74.484(4УКР-4ІВА)
Магрицька І. Державі треба було працювати над тим, щоб на Донбасі була Україна : [філолог ІФНТУНГ про геноцид укр. народу XX cт.] / І. Магрицька ; розмову вела Ольга Мончук // Галичина. – 2015. - 3 груд. – № 180-181. – С. 13.

27. 74.484(4УКР-4ІВА)
Магрицька І. Право батьківської землі : [розмову з філологом ІФНТУНГ вів Петро Парипа] / І. Магрицька // Галичина. – 2015. - 22 груд. – № 191. – С. 1, 4.

28. 74.480.55
Мельник М. Михайло Мельник: Головна ідея - забезпечення належного рівня фізичного виховання у вишах / М. Мельник // Освіта України. – 2015. - 14 груд. – № 50. – С. 7.

29. 74.484(4УКР-4ІВА)
Мончук О. Децентралізація йде в освіту : [про реформу самоврядування на Міжрегіон. семінарі за участю Д. Дзвінчука] / О. Мончук // Галичина. – 2015. - 1 груд. – № 179. – С. 3.

30. 001.891
Наука та історія її розвитку // Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В.Корягін, М. Ю.Чік. – К. : Алерта, 2014. – С. 10-128. – Розділ 1.

31. 74.480.5
Ніколаєнко С. Станіслав Ніколаєнко: Освітянам потрібно лобіювати свої інтереси :
[про співпрацю освіти з владою та бізнесом] / С. Ніколаєнко ; спілкувався Максим Короденко // Освіта України. – 2015. - 7 груд. – № 49. – С. 5.

32. 74.480.46(4УКР-4ІВА)
Петровська Н. Міжнародний паливний конгрес : ["Енергетика майбутнього. Технології та рішення" пройшов в ІФНТУНГ] / Н. Петровська // Студент Прикарпаття. – 2015. - Грудень. – № 9. – С. 1.

33. 001.891
Порядок здійснення бухгалтерських наукових досліджень // Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В.Корягін,
М. Ю.Чік. – К. : Алерта, 2014. – С. 192-434. – Розділ 3.

34. 001.891
Порядок підготовки окремих бухгалтерських наукових робіт // Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В.Корягін, М. Ю.Чік. – К. : Алерта, 2014. –
С. 435-488. – Розділ 4.

35. 74.480.5
Професія еколог в сучасному світі // Сучас. освіта. – 2015. – № 11. – С. 18-19.

36. 001.89
Рижкова Ю. О. Основні напрями змін у міжнародних стандартах з оцінювання наукової діяльності / Ю. О. Рижкова // Пробл. науки. – 2015. – № 8. – С. 37-44.

37. 74.484(4УКР)
Шулікін Д. Фінансування галузі і соціальні гарантії : [обговорення на VIII з'їзді працівників освіти і науки України] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. - 23 листоп. – № 47. – С. 6.

Вступна кампанія-2016

38. 74.480.44
Зовнішнє незалежне оцінювання - 2016 // Сучас. освіта. – 2015. – № 11. – С. 14.

39. 74.480.44
МОН України роз'яснює: обов'язковий іспит з іноземної мови в 2016 р. не стане перешкодою до вступу // Сучас. освіта. – 2015. – № 11. – С. 16.

40. 74.480.44(4УКР-4ІВА)
Петровська Н. В ІФНТУНГ пройшов День майбутнього студента / Н. Петровська // Галичина. – 2015. - 12 груд. – № 186. – С. 2.

41. 74.480.44(4УКР-4ІВА)
Петровська Н. День майбутнього студента : [в ІФНТУНГу] / Н. Петровська // Студент Прикарпаття. – 2015. - Грудень. – № 9. – С. 2.

42. 74.480.44
Стрелюк О. Вступ - 2016: не лише нові спеціальності : [М-во освіти і науки України оприлюднило Умови прийому до ВНЗ] / О. Стрелюк // Дзеркало тижня. – 2015. - 28 листоп. - 4 груд. – № 46. – С. 1, 12.

43. 74.480.44
Шулікін Д. Особливості вступу-2016 / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. - 23 листоп. – № 47. – С. 5.

44. 74.480.44
Шулікін Д. Про підручники і вступну кампанію / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. - 7 груд. – № 49. – С. 6.

45. 74.480.44
Шутка І. Якою буде вступна кампанія 2016? : [нарада-семінар представників ВНЗ зах. регіону у Львів. політехніці] / І. Шутка // Аудиторія. – 2015. - 3-9 груд. – № 36. – С. 3.

Вища освіта за кордоном

46. 74.484(7СПО)
Кращі ВНЗ США: університети Ліги Плюща // Сучас. освіта. – 2015. – № 11. – С. 8-10.

Практична бухгалтерія

65.9(4УКР)497
Борисова Т. Маркетинг некоммерческих субьектов сферы образования Украины: концептуальные особенности и векторы развития / Т. Борисова // Журн. европ. экономики. – 2014. – Т. 13, № 4. – С. 443-459.

65.052.254.97
Охріменко О. Порядок подання документів для призначення пенсій науковцям / О. Охріменко // Праця і зарплата. – 2015. - 25 листоп. – № 44. – С. 3-4.

65.052.254.97
Покотило А. Платні послуги закладів системи освіти / А. Покотило // Фінанс. контроль. – 2015. – № 10. – С. 44-46.