Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378.14
Про затвердження Переліку спеціфлізацій підготовки Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалаврів та магістрів за спеціальностю 016 "Спеціальна освіта"... : наказ М-ва освіти і науки України від 17 верес. 2019 року № 1202 // Офіц. вісн. України. – 2019. – № 81. – С. 64.

37(477)(094)
Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів студентами між різними регіонами України "GoxChange" : наказ МОН, Мінмолодьспорту України № 3404/930 від 04.07.2019 року // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 10. – С. 67-71.

37(477)(094)
Про затвердження складу Атестаційної колегії Міністерства : наказ МОН № 1230 від 24.09.2019 // Інфор. зб. для освітян. – 2019. – № 10. – С. 72-73.

37(477) (094)
Про опублікування результатів десертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ М-ва освіти і науки України № 779
від 23.09.2019 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 10. – С. 76-79.

378.014.6
Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 51.08.201 № 761 // Інформ. зб. для освітян. – 2019. – № 9. – С. 70-82.

Організація управлінської діяльності ЗВО

378.4:338.483(477)
Добош Г. На екскурсію - до "українського Кембриджу" : [про нац.університет "Острозька академія"] / Г. Добош // Зах. кур'єр. – 2019. - 7 листоп. – № 44. – С. 3, 11.

378.4
Омелянчук І. Відродженій Острозькій академії - 25 / І. Омелянчук // Уряд. кур'єр. – 2019. - 30 жовт. – № 207. – С. 6.

378.018.46
Про підвищення кваліфікації та атестації // Освіта України. – 2019. - 11 листоп. – № 45. – С. 11.

378.014.6
Шулікін Д. Новації у вищій школі й підтримка спорту / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 4 листоп. – № 44. – С. 5.

378
Хаустов В. Замість фабрик - ФОПи, замість вишів - ПТУ? / В. Хаустов // Голос України. – 2019. - 6 листоп. – № 212. – С. 6.

378:004.8
Татомир І. Штучний інтелект в освіті – нові можливості чи загроза працевлаштуванню викладичів? / І. Татомир // Вища шк. – 2019. – № 8. – С. 72-89.

378.016
Якубовська М. Культурологічна модель формування молодіжного середовища у системі сучасної інноваційної складової педагогічної системи / М. Якубовська // Вища шк. – 2019. –
№ 8. – С. 42-49.

Організація навчально-виховного процесу

377
Піддубна Г. Де отримуватимуть передвищу освіту / Г. Піддубна // Фінанс. контроль. – 2019. – № 9. – С. 36-39.

37.014.5
Гуменна О. Реалізація програм спільних/подвійних ступенів: європейський вимір / О. Гуменна // Вища шк. – 2019. – № 8. – С. 90-96.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Онищенко О. Не лише драїти палубу, а й знати, куди пливе корабель : [про ЗНО] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2019. – 2-8 листоп. – № 41. – С. 1, 11.

378.091.212.2
Смілянська А. МОН встановило мінімальний прохідний бал для вступу на бюджет / А. Смілянська // Голос України. – 2019. - 8 листоп. – № 214. – С. 4.