Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2017)

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

314
Е45
Економічна активність населення Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 146 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

316.3
М75
Молодь Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 64 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

32-027.21
П50
Політична наука в Україні. 1991-2016 [Текст] : у 2 т. Т. 1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / Рафальський О., Кармазіна М., Майборода О., ред. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 656 с. – Бібліогр.: с. в кінці кожного розділу.
К-сть прим.: 3 (ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 1)

32-027.21
П50
Політична наука в Україні. 1991-2016 [Текст] : у 2 т. Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / Рафальський О., Кармазіна М., Майборода О., ред. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 704 с. – Бібліогр.: с. в кінці кожного розділу.
К-сть прим.: 3 (ЧЗСЕ. – 2, К/сх. – 1)

316
С69
Соціологічні дослідження в НТБ [Текст] : огляд.-аналіт. зб. / Пилип Я. А., Цок Л. В., уклад. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2017. – 55 с.
К-сть прим.: 2 (ІБВ . – 1, К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

338
В52
Виробники промислової продукції Івано-Франківщини [Текст] : довідник / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 118 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

005
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 851 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 223 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

33
Д18
Данилюк Микола Олексійович [Текст] : іст.-біогр. нарис до відкриття наук. шк. та 70-річчя від дня народж. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с. : іл. – (Бібліографія вчених України).
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

330.34
Е45
Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України [Текст] : кол. моногр. / У. Я. Андрусів, О. Ю. Безуглий, І. Р. Боднарук [та ін.] ; Дзьоба О. Г., Сімків Л. Є., Кафка С. М. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 276 с. : табл. – Бібліогр.: с. 271-272.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

339.9
З-78
Зовнішньоекономічна діяльність Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 114 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

332.1
І-58
Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 101 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

331.5
Р51
Ринок праці: попит, пропозиція, заробітна плата [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 163 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

330.5
С69
Соціальні індикатори рівня життя населення Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 150 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

338
С78
Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2016 рік [Текст] / Бліннікова О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 457 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

005.21
Т33
Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем [Текст] : VI міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2017 р. / Гораль Л. Т., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 423 с.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

34
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 855 : Юридичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 547 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

027
М42
Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам'яті [Текст] : матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. 18-19 трав. 2017 р. / Павленко Р. І., [та ін.] ред. – К. ; Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2017. – 144 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

552.4
M61
Metodyka analizy przestrzeni porowej skal lupkowych. [Текст]. № 214 / Lesniak G., red. – Krakow : Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Instytut Badawczy, 2017. – 154 s. – Бібліогр.: с. 154-168.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

502/504
Д58
Довкілля Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 164 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

561
С40
Сиренко, Е. А. Палиностратиграфия континентальных верхнеплиоценовых - нижненеоплейстоценовых отложений южной части Восточно-Европейской платформы [Текст] : [монография] / Е. А. Сиренко. – Київ : Наук. думка, 2017. – 165 с. : рис., табл. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 147-162.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.8
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 859 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 79 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

004.31
З-40
Заячук, Я. І. Комп'ютерна схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Заячук, Т. Г. Гарасимів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 128 c. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 123-124.
К-сть прим.: 10 (ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 7, К/сх. – 2)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

622.02
В29
Венгеров, И. Р. Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы [Текст] : [монография] / И. Р. Венгеров. – Київ : Наук. думка, 2017. – 431 с. : табл. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 401-428.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

620.9
М80
Морозов, Ю. П. Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах [Текст] : [монография] / Ю. П. Морозов. – Київ : Наук. думка, 2017. – 196 с. : рис., табл. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 180-190.
К-сть прим.: 2 (Н.Аб. – 1, К/сх. – 1)

656
Т65
Транспорт і зв'язок Івано-Франківщини [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2017. – 82 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

681.51
Ч-56
Чеховський, С. А. Основи теорії надійності інформаційних та технічних систем [Текст] : навч. посіб. / С. А. Чеховський, Л. А. Витвицька, Н. Б. Клочко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 192 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 188-189.
К-сть прим.: 10 (ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 7, К/сх. – 2)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

811.111
К14
Казачінер, О. С. Методика диференційованого навчання [Текст] / О. С. Казачінер. – Х. : Основа, 2017. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (177)). – Бібліогр.: с. 92-93.
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

811.111
К14
Казачінер, О. С. Навчання учнів з особливими потребами [Текст] / О. С. Казачінер. – Х. : Основа, 2017. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (178)).
К-сть прим.: 1 (ЧЗПВ. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Chandermani AngularJS by Exemple [Текст] / Chandermani. – Birmingham : Packt Publishing, 2015. – 423 p.

Ozminska, I. D. English for Public Administration and Management [Текст] = Англійська мова для публічного управління та адміністрування : a practical coursebook / I. D. Ozminska. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017. – 130 p. – (Каф. публічного управління та адміністрування). – 5 курс.
31.
Абрамов, В. В. Туризмологія [Текст] : конспект лекцій з дисципліни / В. В. Абрамов. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 71 с. – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.

Архипова, Л. М. Основи гідрометеорології [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Архипова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 240 с. – (Каф. туризму).

33. Галущак, М. О. Курс фізики [Текст] : підручник: у 3 кн. Кн. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / М. О. Галущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 428 с. – (Каф. загальної та прикладної фізики).

Горожанкіна, Н. А. Практикум до вивчення курсу "Туризмологія" [Текст] : конспект лекцій з дисципліни / Н. А. Горожанкіна. – Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2014. – 61 с. – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.

Наглядная статистика. Используем R! [Текст] / А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова [и др.]. – 2014. – 293 c.

Олексюк, М. П. Попередження та ліквідація флюїдопроявлень [Текст] : конспект лекцій / М. П. Олексюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 98 с. – (Каф. буріння нафтових і газових свердловин). – 5 курс.

Панчук, М. В. Зварювання плавленням [Текст] : конспект лекцій. Ч. 2 / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 109 с. – (Каф. зварювання конструкцій та відновлення деталей машин). – 3 курс.

Панчук, М. В. Зварювання тиском [Текст] : конспект лекцій / М. В. Панчук, Л. С. Шлапак, О. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 133 c. – (Каф. зварювання конструкцій та відновлення деталей машин). – 3 курс.

Федорів, В. В. Алгоритмічна інтерпретація [Текст] : конспект лекцій / В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 170 с. – (Каф. нафтогазової геофізики). – 4 курс.

Чарковський, В. М. Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості [Текст] : конспект лекцій / В. М. Чарковський, М. М. Слепко, А. І. Васько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 110 с. – (Каф. буріння нафтових і газових свердловин). – 2 курс.

Шуляр, І. О. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Основи взаємозамінності в машинобудуванні [Текст] : конспект лекцій / І. О. Шуляр, Ю. Д. Петрина, С. Д. Вуйцік. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 84 с. – (Каф. комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – 3 курс.