Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 11 (листопад 2015)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

67.9(4УКР)401.12- 32
Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні : Указ Президента України від 16 листоп. 2015 р. № 641 // Уряд. кур'єр. – 2015. - 18 листоп. – № 215. – С. 7.

74.480.052.2
Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : Указ Президента України № 580/2015 від 13 жовт. 2015 р. // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 83. – С. 7.

74.480.052.2
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : затв. Указом Президента України № 580/2015 від 13 жовт. 2015 р. // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 83. – С. 8-14.

67.9(4УКР)401121-32

Деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції : постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовт. 2015 р. № 935 // Уряд. кур'єр. – 2015. - 20 листоп. – № 217. – С. 10.

74.484(4УКР)
Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) : наказ М-ва охорони здоров'я України від 06.07.2015 р. № 408 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 78. – С. 276-277.

74.484(4УКР)
Типове положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) : затв. наказом М-ва охорони здоров'я України № 408 від 6 лип. 2015 р. // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 78. – С. 277-280.

74.484(4УКР-4ІВА)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу оголошує конкурс на заміщення посад : [оголошення] // Галичина. – 2015. - 31 жовт. – № 162. – С. 2.

001.89(477)
Галата С. Найкраща реформа - створити хороші умови : [законопроект "Про наук. і наук.-техн. діяльність"] / С. Галата // Освіта України. – 2015. - 9 листоп. – № 44-45. – С. 5.

65.9(4УКР)261.513:001(477)
Гриневич Л. Лілія Гриневич: "Криза вимагає запровадження нових, прозорих і чесних механізмів фінансування науки" / Л. Гриневич // Голос України. – 2015. - 10 листоп. – № 208. – С. 4.

74.480.2
Клочек Г. Наука освіти : [про реформу вищої освіти] / Г. Клочек // Дзеркало тижня. – 2015. - 21-27 листоп. – № 44-45. – С. 12.

001.89
Наукове майбутнє України [Текст] : [законопроект "Про наук. та наук.-техн. діяльність" прийнято у першому читанні] // Освіта України. – 2015. - 16 листоп. – № 46. – С. 8.

74.480.25
Похресник А. Чи варто очікувати на переорієнтацію сучасної вищої освіти у напрямі техно- і нанотехнонаук? / А. Похресник // Вища шк. – 2015. – № 7-8. – С. 38-47.

74.480.44
Умови прийому-2016 : [коментар М-ва освіти і науки України до Умов прийому на навчання до ВНЗ в 2016 р.] // Освіта України. – 2015. - 26 жовт. – № 43. – С. 4.

74.4(4УКР)
Шулікін Д. Законопроект "Про професійну освіту" відправили на доопрацювання / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. - 9 листоп. – № 44-45. – С. 6.

Організація навчально-виховного процесу

74.484(4УКР-4ІВА)
Адаменко О. Конструктивна екологія - це вершина, що увінчує результати всієї моєї трудової діяльності / О. Адаменко ; розмову вів Василь Мороз // Галичина. – 2015. - 19 листоп. – № 172-173. – С. 9.

74.480.27.7
Анохін В. Технічне та дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів / В. Анохін // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 80-95.

74.484(4УКР)
Афанасьєв М. Форсайт - вектор руху університету / М. Афанасьєв // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 42-58.

74.480.276
Білокур І. П. Принципи практичної підготовки персоналу з неруйнівного контролю / І. П. Білокур, Н. А. Медвєдєва, О. В. Радько // Технич. диагностика и неразрушающий контроль. – 2015. – № 3. – С. 52-56.

74.480.26
Бориско Н. Ф. Проблемы межкультурной коммуникации и подготовка переводчиков / Н. Ф. Бориско // Інозем. мови. – 2015. – № 3. – С. 15-24.

74.480.42
Бутенко Л. Трансдисциплінарний характер підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / Л. Бутенко // Вища шк. – 2015. – № 7-8. – С. 73-81.

74.480.5
Галата С. Бізнес і університети: від колізії до спільних дій / С. Галата // Освіта України. – 2015. - 9 листоп. – № 44-45. – С. 10.

74.480.49
Галата С. Енергоефективність: великі плани : ВНЗ почали активно тепломодернізувати будівлі / С. Галата // Освіта України. – 2015. - 26 жовт. – № 43. – С. 8.

74.480.46
Гладкий І. Сучасні напрями методичної роботи у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті / І. Гладкий, Т. Ярхо // Новий колегіум. – 2015. – № 3. – С. 3-9.

74.484.7
Гринюк Р. Ф. ДонНУ: освіта європейського рівня : Донецький нац. ун-т (м. Вінниця) / Р. Ф. Гринюк // Сучас. освіта. – 2015. – № 9-10. – С. 23.

74.484.4
Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС / Р. Гурак // Освіта України. – 2015. - 19 жовт. – № 42. – С. 11.

74.484ж(0)
Єрмаченко В. Вхідна мобільність як фактор розвитку сучасного навчального закладу / В. Єрмаченко, О. Єрмоленко // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 59-69.

74.484(4УКР-4ІВА)
Жолобко Л. Історія університету на сторінках періодичних видань : [про бібліогр. покажч., виданий НТБ ІФНТУНГ] / Л. Жолобко // Студент Прикарпаття. – 2015 - Листопад. – № 8. – С. 3.

74.480.053
Зима О. Профорієнтаційна робота як елемент виховного процесу в університеті / О. Зима // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 96-108.

74.484ж(0) Золотарьова І. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Ж.-Ю. Шоша // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 70-79.

74.480.26
Зорина Е. Деловая игра как активная форма обучения студентов / Е. Зорина, А. Дергоусова // Новий колегіум. – 2015. – № 3. – С. 46-49.

74.04(4УКР)
Касьянов Г. Освітня система України: 1990-2014 : аналітичний огляд / Г. Касьянов // Упр. освітою. – 2015. - Жовтень. – № 20. – С. 16-37.

74.484
Кирей Р. Коли студент бачить перспективу : чому до Уман. держ. пед. ун-ту надходить найбільше заяв від абітурієнтів / Р. Кирей // Уряд. кур'єр. – 2015. - 11 листоп. – № 210. – С. 6.

74.484(4УКР)
Кінзерська Ю. Створено Раду ректорів переміщених ВНЗ / Ю. Кінзерська // Голос України. – 2015. - 18 листоп. – № 215. – С. 8.

74.480.25
Кірик Т. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища шк. – 2015. – № 7-8. – С. 100-108.

74.484.7
Кириллов И. А. Система корпоративного дополнительного профессионального обучения как фактор формирования профессиональной компетентности производственного коллектива / И. А. Кириллов // Бурение & нефть. – 2015. – № 10. – С. 36.

74.480.47
Коваленко О. Статути університетів. Як відновити роль? / О. Коваленко // Освіта. – 2015. - 14-21 жовт. – № 42. – С. 4.

74.480.44
Ковалів І. Вступна кампанія принесе новації / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2015. - 30 жовт. – № 202. – С. 4.

74.484.4
Козлакова Г. Як забезпечити якісну підготовку магістрів? / Г. Козлакова // Освіта. – 2015. - 14-21 жовт. – № 42. – С. 5.

74.484(4УКР-4ІВА)
Короткий, але насичений візит : під час робочої поїздки на Прикарпаття Президент України Петро Порошенко відвідав ІФНТУНГ // Студент Прикарпаття. – 2015 - Листопад. – № 8. – С. 1.

74.480.43
Кострова Б. На що дає право твій студентський квиток? / Б. Кострова // Я, студент. – 2015. – № 9. – С. 8.

74.03(4УКР)
Кулик Н. Служіння Богові й Україні : [видатний укр. педагог Григорій Ващенко] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. - 16 листоп. – № 46. – С. 14-15.

74.484.7
Лебеденко Л. Романтика і навчання - це коли поруч "Софіївка" : [85 р. з часу заснув. УДПУ ім. Павла Тичини] / Л. Лебеденко // Голос України. – 2015. - 19 листоп. – № 216-217. – С. 6.

74.480.26
Лямзіна Н. К. Веб-квест "Joining a Global Company" як засіб навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого англомовного виступу у супроводі комп'ютерної презентації / Н. К. Лямзіна // Інозем. мови. – 2015. – № 3. – С. 30-36.

74.484.7
Могилянка - символ незламності духу та лідер змін // Світ. – 2015. - Жовтень. – № 37-38. – С. 1.

74.480.4
Павко А. І. Педагогіка вищої школи: наука чи мистецтво? / А. І. Павко, Л. Ф. Курило // Освіта. – 2015. - 28 жовт.- 4 листоп. – № 43-44. – С. 13.

74.484.7
Панченко С. Від інституту - до університету : з нагоди 85-річчя Укр. держ. ун-ту залізн. транспорту / С. Панченко, О. Жученко // Новий колегіум. – 2015. – № 3. – С. 20-26.

74.480.44
Полехина Ю. Майже поступили! Як пройшла вступна кампанія-2015 / Ю. Полехина // Сучас. освіта. – 2015. – № 9-10. – С. 14.

74.480.053
Пономаренко В. Діагностика здатності студентів до професіоналізації / В. Пономаренко // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 23-41.

74.480.42(4УКР- 4ІВА)
Працю визнання вінчають : [до 80-річчя від дня народж. проф. каф. екології Адаменка О. М.] // Студент Прикарпаття. – 2015 - Листопад. – № 8. – С. 1.

74.480.278(4УКР- 4ІВА)
Програма "Івано-Франківськ - енергоефективне місто" : в її розробці та презентації брали участь науковці ІФНТУНГ // Студент Прикарпаття. – 2015 - Листопад. – № 8. – С. 2.

74.480.5
Просянчук В. Освітні парадигми сучасної вищої та професійної підготовки персоналу в морській галузі / В. Просянчук, Л. Герганов // Вища шк. – 2015. – № 7-8. – С. 7-15.

74.484(4УКР-4ІВА)
Проців Г. Підписано партнерську угоду :
[про співпрацю між ІФНТУНГ та Сучавським ун-том ім. Штефана Великого (Румунія)] / Г. Проців // Студент Прикарпаття. – 2015 - Листопад. – № 8. – С. 1, 2.

74.484к2
Раєвнєва О. Іміджева привабливість вищих навчальних закладів як фактор нецінової конкуренції на ринку освітніх послуг / О. Раєвнєва // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 109-126.

74.484ж(0)
Рашкевич Ю. У Львівській політехніці англійська мова не буде іноземною : [про англомовні навч. програми розповідає проректор з наук.-пед. роботи з міжнар. зв'язків] / Ю. Рашкевич ; [спілкувалася Катерина Гречин] // Аудиторія. – 2015. - 5-11 листоп. – № 31-32. – С. 4.

74.48(4УКР-4ІВА)
Рожко І. Автономія - майбутнє університету : [до 70-ліття ІФНМУ, інтерв`ю з ректором] / І. Рожко ; розмовляв Роман Івасів // Галичина. – 2015. - 26 листоп. – № 176-177. – С. 9.

74.480.05
Саєнко Н. Інформаційна культура як елемент базової культури майбутнього інженера / Н. Саєнко // Новий колегіум. – 2015. – № 3. – С. 41-45.

74.48(4УКР-4ІВА)
Семенів Д. Знавець малої батьківщини : [до 60-річчя з дня народж. педагога, письменника В. Романюка] / Д. Семенів // Галиц. кореспондент. – 2015. - 26 листоп. . – № 48. – С. 18.

74.48(4ІВА-4УКР)
Семенів Д. ...І відкривач "Богородчанської трійці" : [до 60-річчя з дня народж. педагога, письменника, краєзнавця В. Романюка] / Д. Семенів // Галичина. – 2015. - 26 листоп. – № 176-177. – С. 13.

74.484.7
Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця. Коротко про головне // Вища шк. – 2015. – № 9-10. – С. 10-22.

74.484.7
Чернега О. Оксана Чернега: Ми створимо університет мрії "з нуля" : [про Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі, який переїхав у м. Кривий Ріг] / О. Чернега // Освіта України. – 2015. - 16 листоп. – № 46. – С. 6.

74.480.27
Швирка В. Потенціал дистанційного навчання у вищих навчальних закладах Сходу України (сучасні реалії) / В. Швирка // Вища шк. – 2015. – № 7-8. – С. 66-72.

74.480.05
Штефан Л. Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу / Л. Штефан // Новий колегіум. – 2015. – № 3. – С. 32-35.

74.484.7
Шуйський Ю. Д. Фізична географія в Одеському університеті / Ю. Д. Шуйський // Укр. геогр. журн. – 2015. – № 3. – С. 60-63.

74.484.7
Ювілейні дати українських ВНЗ: вшановуємо кращих! // Сучас. освіта. – 2015. – № 9-10. – С. 15-17.

65. 74.484(4УКР-4ІВА)
Яремійчук Р. Нафтова реанімація : [одна із статей д-ра техн. наук , поміщених в книзі "Минуле не зникає (газетно-журнальні публікації)] / Р. Яремійчук // Студент Прикарпаття. – 2015 - Листопад. – № 8. – С. 3.

Вища освіта за кордоном

74.484.4
Гурак Р. Контроль сфери освіти: досвід країн ЄС / Р. Гурак // Освіта України. – 2015. - 19 жовт. – № 42. – С. 11.

74.484(5)
Дмитрієв А. Східний погляд : [освіта в Японії, Китаї, Індії] / А. Дмитрієв // Упр. освітою. – 2015. - Жовтень. – № 20. – С. 5-15.

74.484ж(0)
Загакайло О. Освіта в Польщі як шлях в еміграцію? / О. Загакайло // Дзеркало тижня. – 2015. - 7-13 листоп. – № 42. – С. 12.

74.484ж(0)
Колб Л. Куди піти вчитися в Києві для отримання закордонного диплома / Л. Колб // Сучас. освіта. – 2015. – № 9-10. – С. 18-19.

74.480.27(0)
Марьин С. Дистанционное обучение в Западной Европе и США / С. Марьин, М. Коноплянник // Новий колегіум. – 2015. – № 3. – С. 50-54.

74.484ж(0)
Найпопулярніші країни серед українців для навчання за кордоном // Сучас. освіта. – 2015. – № 9-10. – С. 8-9.

74.484ж(0)
Співаковський О. "Жовта" картка, або Чому наша молодь їде по знання за кордон / О. Співаковський // Голос України. – 2015. - 20 листоп. – № 218. – С. 4.

Практична бухгалтерія

65.9(4УКР)261.513
Коваль П. Фінансування наукової та науково-технічної діяльності / П. Коваль // Казна України. – 2015. – № 4. – С. 4-5.

65.052.254.97
Усенко О. Відпустки у зв'язку з навчанням / О. Усенко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 39. – С. 11-16.

74.480.47
Харечко О. Нові форми документів для додаткової навчальної відпустки у 2015/2016 навчальному році / О. Харечко // Діловодство та документообіг. – 2015. – № 10. – С. 46-51.