Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2019)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1. 378.091.
212.2
Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ М-ва освіти і науки України від 09 лип. 2019 р. № 945 // Офіц. Вісн. України. – 2019. – № 68. – С. 59-60.

2. 37(094):
005.963
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : постанова Кабінету Магістрів України від 21 серп. 2019 р. №800 // Офіц. Вісн.України. – 2019. –
№ 69. – С. 189-195.

3. 378(094)
Про внесення зміни в додаток до Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серп. 2019 р. № 752 // Офіц. Вісн. України. – 2019. – № 69. – С. 40.

4. 378.014.6
(094)
Про внесення змін до Статуту Національного агентсва із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серп. 2019 р. № 761 // Офіц. Вісн. України. – 2019. –
№ 69. – С. 65-71.

Організація управлінської діяльності ЗВО

5. 378.014.25
Власюк О. Проблеми євроінтеграційного поступу системи вищої освіти України / О. Власюк, Т. Дараган, Н. Тимошенко // Вища шк. – 2019. – № 7. – С. 18-31.

6. 378:811.
111
Грінченко Н. Р. Комплекс вправ і завдань для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичними відеоматеріалами / Н. Р. Грінченко // Інозем. мови. – 2019. – № 3. – С. 55-58.

7. 378:005.6
Дебич М. Якість вищої освіти в умовах інтернаціоналізації / М. Дебич // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 76-85.

8. 378.014.6
Деякі особливості акредитації // Освіта України. – 2019. - 28 жовт. – № 43. – С. 4.

9. 378.014.543
Підвищення посадових окладів: запитання і відповіді // Освіта України. – 2019. - 7 жовт. –
№ 39-40. – С. 7.

10. 378.1
Полянська А. С. Концептуальні засади планування розвитку закладів вищої освіти
/ А. С. Полянська, Д. В. Тимошенко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2019. – № 2. – С. 162-174.

11. 378.1(477):004
Похресник А. Стратегія реформування вищої освіти України в контексті нових інформаційних викликів / А. Похресник // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 21-26.

12. 378.014.
543 Претенденти на базове фінансування // Освіта України. – 2019. - 28 жовт. – № 43. – С. 4.

13. 378(477.
86)
Проців Г. ІФНТУНГ відкритий до співпраці / Г. Проців // Галичина. – 2019. - 10 жовт. –
№ 41. – С. 10.

14. 37.014.6:378
Сікорський П. Якість середньої освіти - основний чинник якісної вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 51-60.

15. 378:811.131.1
Чуйко Ю. А. Електронні тестові завдання для контролю розуміння студентами другого курсу італомовних ідіом у читанні / Ю. А. Чуйко // Інозем. мови. – 2019. – № 3. – С. 47-54.

16. 378.6:008
Шейко В. Фундатор вищої бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти України / В. Шейко, Н. Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 8. – С. 37-42.

17. 378.147:811.111
Юхименко В. А. Психолого-педагогічні чинники формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів / В. А. Юхименко // Інозем. мови. – 2019. – № 3. – С. 18-25.

18. 378.046
Яцишин А. В. Особливості підготовки магістрів та майбутніх PhD для цифрової трансформації освіти і науки України / А. В. Яцишин, І. І. Дейнега, В. О. Ковач // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 3. –
С. 14-22.

19. 378:614.8
Pokaliuk V. Theoretical principles of teaching living safety in educational institutions in Ukraine / V. Pokaliuk // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 3. – С. 42-47.

Організація навчально-виховного процесу

20. 37.014.5:004
Андрущенко В. Глобальні тренди розвитку освіти ХХІ століття / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 5-14.

21. 376-056.26
Безлюдний О. Наш пріоритет - інклюзивний університет / О. Безлюдний // Уряд. кур'єр. – 2019. - 17 жовт. – № 198. – С. 7.

22. 37.091.32:811.161.2:37.013.43
Бондаренко Н. Інкультурація здобувачів освіти у процесі компетентнісного навчання української мови / Н. Бондаренко // Дивослово. – 2019. – № 9. – С. 2-6.

23. 37(477.86):94(477.
86) Бучик О. Вчителі старого Станіславова / О. Бучик // Зах. кур'єр. – 2019. - 10 жовт. –
№ 40. – С. 14-15.

24. 37.014
Дмитренко Л. Молодь з окупованих територій хоче вчитися в Україні / Л. Дмитренко // Уряд. кур'єр. – 2019. - 5 жовт. – № 191. – С. 3.

25. 37.016
(477)
Зенталь О. Prometheus, третій вік та інші : [про освітні проекти для дорослих] / О. Зенталь // Уряд. кур'єр. – 2019. - 5 жовт. – № 191. – С. 5.

26. 378.048.02
Майєр Н. В. Зміст і структура навчальної дисципліни "Сучасні підходи до тестування в навчанні іноземних мов і культур" для професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя / Н. В. Майєр // Інозем. мови. – 2019. –
№ 3. – С. 26-33.

27. 378.4:316.454.4
Нестерова М. Соціальна згуртованість університетської спільноти / М. Нестерова, М. Дєліні, А. Заможський // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 42-50.

Вступна кампанія

28. 378.091.212.2
Проект умов прийому до закладів ФПО // // Освіта України. – 2019. - 7 жовт. – № 39-40. –
С. 6.

29. 378.091.212.2
Телячий Ю. Про вступну компанію 2019 року / Ю. Телячий // Освіта України. – 2019. –
14 жовт. – № 41. – С. 5.

30. 378.091.212.2
Чередарик Н. Графіки та виклики ЗНО-2020 / Н. Чередарик // Галичина. – 2019. - 10 жовт. – № 41. – С. 6.

31. 378.091.
212.2 Умови прийому - 2020 // Освіта України. – 2019. - 28 жовт. – № 43. – С. 5.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

32. 378.6
Козлакова Г. Вища технічна освіта у Словаччині: гуманітарна складова і дослідження / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2019. –
№ 3. – С. 69-75.

33. 378(1-87)
Луговий В. І. Консолідовані університети креативної Італії / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2019. – № 3. – С. 5-13.

34. 378.091:001.89 Полегшити життя науковцям // Освіта України. – 2019. - 28 жовт. – № 43. – С. 4.